Сучасні біотехнології

У 2023 році під керівництвом доцентом Корнієнко І.М. діє гурток «Сучасні біотехнології». За результатами роботи гуртка здобувачами-магістрами Кусковою Валерією, Ляпіним Денисом, здобувачами-бакалаврами Крижовою Марією та Вікторією Кермаш проведено дослідження на базі яких підготовлено та опубліковано наукові праці, прийнято участь у конкурсі наукових робіт.