Загальна інформація

Біотехнологія ґрунтується на промисловому використанні природних чи генетично змінених живих організмів (клітин мікроорганізмів, рослин, тварин) або продуктів їх життєдіяльності для задоволення потреб людини. За допомогою мікроорганізмів можна виробляти продукцію для медицини, сільського господарства та різних галузей промисловості. Ця галузь біології у більшості розвинутих країн визнана науково-технічним пріоритетом.

Сьогодні біотехнологія займає передові позиції науково-технічного прогресу і обіцяє докорінно  змінити способи вирішення кардинальних проблем охорони здоров’я та навколишнього середовища, багатьох сфер промислового виробництва, забезпечення суспільства продуктами харчування, лікарськими та косметичними засобами. Сформувалася та успішно розвивається авіаційна й космічна біотехнологія.

Кафедра біотехнології здійснює підготовку фахівців, здатних вирішувати проблеми розробки і реалізації біологічних технологій і технологічного обладнання, моделювання і оптимізації схем біотехнологічних виробництв, розробки і застосування селекції і методів генної інженерії для виробництва біологічно активних речовин і ліків, запровадження біотехнологічних процесів для забезпечення біологічної, екологічної та техногенної безпеки.

Фахівці з екологічної біотехнології та біоенергетики допомагають зберегти біологічне різноманіття на нашій планеті; здійснювати знешкодження практично всіх видів відходів, викидів і скидів; проводити швидке тестування стану довкілля; звести до мінімуму застосування пестицидів і хімічних засобів захисту рослин завдяки застосуванню біологічних добрив та біопрепаратів для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин і тварин; здійснювати біодеградацію токсичних полімерних забруднювачів довкілля; розробляти альтернативні джерела енергії. Фахівців кваліфікації з фармацевтичної біотехнології займаються одержанням біологічно активних речовин таких як білки, ферменти, інсулін, інтерферон, гормони росту, амінокислоти, органічні кислоти, вітаміни, антибіотики та різні біопрепарати за допомогою живих організмів (клітини мікроорганізмів, тварин та рослин) для потреб ветеринарної, парфумерної, харчової та інших галузей промисловості.

Положення про кафедру

Сертифікати про акредитацію:
ОПП “Фармацевтична біотехнологія” (магістри)
ОПП “Екологічна біотехнологія та біоенергетика” (магістри)