Освітньо-професійні програми та стейкхолдери

На кафедрі біотехнології здійснюється навчання за наступними освітньо-професійними програмами (ОПП):


  •  освітньо-кваліфікаційного рівня (освітнього ступеня) бакалавра:

Зовнішні стейкхолдери: завідувач лабораторії імуногенетики відділу гематології та трансфузіології ІКР ДУ “НЦРМ” НАМН України, д.б.н., професор Мінченко Ж.М. та головний науковий співробітник ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва” НАМН України, д.м.н., професор Корзун В.Н.


Зовнішні стейкхолдери: завідувач відділу біології екстремофільних мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, д.т.н., професор Таширєв О.Б. та директор ТзВО “Долина Арго” (лабораторія in vitro) Базюк О.Ф.


  •  освітньо-кваліфікаційного рівня (освітнього ступеня) магістра:

Зовнішні стейкхолдери: завідувач лабораторії імуногенетики відділу гематології та трансфузіології ІКР ДУ “НЦРМ” НАМН України, д.б.н., професор Мінченко Ж.М. та фахівець з оцінки відповідності ТОВ “Укрмедсерт” Чорнобай М.Я.


Зовнішні стейкхолдери: завідувач відділу біології екстремофільних мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, д.т.н., професор Таширєв О.Б. та головний науковий співробітник ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва” НАМН України, д.м.н., професор Корзун В.Н.