Освітньо-професійні програми

На кафедрі біотехнології здійснюється навчання за наступними освітньо-професійними програмами:

  •  освітньо-кваліфікаційного рівня (освітнього ступеня) бакалавра

  •  освітньо-кваліфікаційного рівня (освітнього ступеня) магістра