Теми дипломних робіт кафедри біотехнології

2021 рік.

ТЕМИ
та керівники дипломних робіт здобувачів вищої освіти 4-го курсу ФЕБІТ
освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» ОПП «Фармацевтична біотехнологія»

Група ФБ-402

№ п/пПрізвище, ім’я по батькові студентаТема дипломної роботиПрізвище, ім’я по батькові керівникаПосада, штат. чи сум.
12345
1.АБРАМОВИЧ Яна ВіталіївнаТехнологія виробництва ферментованих напоїв для пілотів з використанням цукрового сорго. Technology of production of fermented drinks for pilots using sugar sorghum.Косоголова Л.О.Доцент (штат.)
2.АНТОНОВА Валерія ВеніамінівнаТехнологія отримання пробіотичного препарату Лацидофілу. Technology of obtaining probiotic drug Lacidophilus.Решетняк Л.Р.Доцент (штат.)
3.ВЕРНИГОРА Альона ВіталіївнаОцінка УФ опромінювання мікроорганізмів на стадії переробки молока. Evaluation of UV irradiation of microorganisms at the stage of milk processing.Корнієнко І.М.Доцент (штат.)
4.ГРИНЮК Алла ВіталіївнаУдосконалення технології отримання біологічно активних форм аскорбінової кислоти. Improving the technology of obtaining biologically active forms of ascorbic acid.Петюх Г.П.Доцент (штат.)
5.ДАНЬКО Яніна ПавлівнаМікробіологічний метод отримання хітину з екзоскелету Diptera sp. Microbiological method of obtaining chitin from the exoskeleton of Diptera sp.Таширєв О.Професор (сум.)  
6.ДОРОШЕНКО Євгеній ОлександровичВплив УЗ  коливань на молочнокислі бактерії при технології виготовлення біойогурту. Influence of ultrasonic vibrations on lactic acid bacteria in the technology of bio-yogurt production.Ястремська Л.С.Доцент (штат.)
7.КЛИМЕНКО Яна ОлександрівнаОсобливості технології екстрагування біологічно активних речовин з Mеліси лікарської (Меlissa officinalіs). Features of technology of extraction of biologically active substances from Melissa officinalis.Гаркава К.Г.Професор (штат.)  
8.КУРИЛЕНКО Ірина МиколаївнаОсобливості технології виробництва ферментованих напоїв для пілотів з використанням ягід Ялівцю звичайного (Juniperus communis). Features of the technology of production of fermented drinks for pilots using berries Juniperus communis.Косоголова Л.О.Доцент (штат.)
9.ЛАЗАРЕНКО Андрій ОлександровичТехнологія отримання біологічно активних речовин з Березового гриба  (Inonotus obliquus). Technology of obtaining biologically active substances from Inonotus obliquus.Гаркава К.Г.Професор (штат.)
10.ЛЕВЧУК Максим СергійовичШляхи покращення біодоступності макроелементів лікарських засобів. Ways to improve the bioavailability of macronutrients of drugs.Бабій В.О.Ст.викл. (штат.)
11.МИШКО Олена ВасилівнаОсобливості технології отримання біологічно активних речовин з Багна звичайного (Ledium palustre). Features of the technology of obtaining biologically active substances from Ledium palustre.Гаркава К.Г.Професор (штат.)
12.ПАВЛІВ Вікторія РоманівнаОсобливості отримання інуліну з різних рослинних джерел. Features of inulin production from various plant sources.Петюх Г.П.Доцент (штат.)
13.ПОЛОНЧУК Людмила ЮріївнаАнтибіотикостійкість закваски в біотехнології виробництва кефіру. Antibiotic resistance of yeast in biotechnology of kefir production.Корнієнко І.М.Доцент (штат.)
14ПРИТКОВА Олександра ВолодимирівнаВплив вітамінних препаратів на ріст та здоров’я волосся. The effect of vitamin preparations on growth and health of hair.Петюх Г.П.Доцент (штат.)
15РЕДВАНСЬКИЙ Євгеній РомановичВерба біла (Salix alba):  біологічно активні речовини та особливості їх екстрагування. Salix alba: biologically active substances and features of their extraction.Гаркава К.Г.Професор (штат.)
16РУСНАК Ольга ЮріївнаПорівняльний аналіз технологій отримання спіруліни (Spirulina). Comparative analysis of technologies for obtaining Spirulina.Гаркава К.Г.Професор (штат.)
17САВЧЕНКО Марія ОлександрівнаВстановлення структур білку при доведенні біосимілярності біофармацевтичних препаратів білкової природи. Establishment of protein structures in proving the biosimilarity of biopharmaceuticals of protein nature.  Чубко Л.С.Доцент (штат.)
18САВЧЕНКО Анастасія АнатоліївнаЛюбисток лікарський (Levisticum officinalis):  біологічно активні речовини та особливості їх екстрагування. Levisticum officinalis: biologically active substances and features of their extraction.Гаркава К.Г.Професор (штат.)
19СКОРИК Наталія ВолодимирівнаТехнологія отримання біологічно активних речовин з Подорожника великого (Plantago major). Technology of obtaining biologically active substances from Plantago major.Гаркава К.Г.Професор (штат.)
20ФУРСОВИЧ Станіслав Віталійович  Вдосконалення технології одержання біологічно-активних сполук кремнію з фітосировини. Improving the technology of obtaining biologically active silicon compounds from phyto raw materials.Бабій В.О.Ст.викл. (штат.)
21ШЕВЧУК Анастасія ОлександрівнаВплив осмотичного тиску на ріст молочнокислих бактерій при їх використанні у біотехнологіях. Influence of osmotic pressure on growth of lactic acid bacteria at their use in biotechnologies.Ястремська Л.С.Доцент (штат.)

ТЕМИ
та керівники дипломних робіт здобувачів вищої освіти 4-го курсу ФЕБІТ
освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» ОПП «Фармацевтична біотехнологія» (англійська мова навчання)

Група ФБ-404Б(а)

№ п/пПрізвище, ім’я по батькові студентаТема дипломної роботиПрізвище, ім’я по батькові керівникаПосада, штат. чи сум.
12345
1.ВЕРТЕБА Марія ЛеонідівнаБіообробка культур рослинних клітин як нова технологія виробництва косметичних препаратів. Plant cell culture bioprocessing as emerging technology for production of cosmeceuticals.Петюх Г.П.Доцент (штат.)
2.ГОНЧАРЕНКО Ірина ІгорівнаРозробка гелатокомплексів на основі фулерену, що зменшують стресові стани м’язової системи. Design of fullerene-based helatocomplexes reducing the stress-induced states of the muscular system.Міхайленко О.В.Доцент (сум.)
3.КУШНІРУК Анна ВікторівнаДослідження умов визначення 3,6-дихлоро-2-метоксибензойної кислоти. Investigation of conditions for determination of 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid.Мага І.М.Доцент (штат.)
4.ПОЛЮХ Катерина ІгорівнаТехнологія отримання протеаз з міцеліальних грибів. Technology of obtaining proteases from mycelial fungi.Андріанова Т.В.Доцент (сум.)
5.РУЖИНСЬКИЙ Михайло ОлександровичРозробка методики визначення 2-метил-4-хлорофеноксіацетатної кислоти. Development of methods for determining of 2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acidМага І.М.Доцент (штат.)
6.СКРИПЕЦЬ Дар’я ЮріївнаТехнологія отримання сухого екстракту біологічно активних речовин з коренів Вовчого тіла болотяного. Technology of obtaining dry extract of biologically active substances from the roots of Marsh cinquefoil.Кузнєцова О.О.Доцент (штат.)
7.ТРЕТЬЯКОВА Анастасія ОлександрівнаТехнологія отримання хондроїтину сульфатів із хрящових тканин риб. Obtaining chondroitin sulfates from cartilaginous tissues of fish.    Глушко Ю.М.Доцент (сум.)
8.ЦИМБАЛЮК Анастасія ОлексіївнаКріоконсервація: спосіб збереження генетичних ресурсів тварин. Cryopreservation: a way to preserve the genetic resources of animals.  Барановський М.М.Професор (штат.)

ТЕМИ
та керівники дипломних робіт здобувачів вищої освіти 4-го курсу ФЕБІТ
освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» ОПП «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»
Група ЕТ-403Б

№ п/пПрізвище, ім’я по батькові студентаТема дипломної роботиПрізвище, ім’я по батькові керівникаПосада, штат. чи сум.
12345
1.ВІТЮК Іван РуслановичВивчення ферментних комплексів продуцентів Rhizopus tritici та Rhizopus  oryzae з метою їх застосування в біотехнології. Study of enzyme complexes of producers Rhizopus tritici and Rhizopus oryzae for their application in biotechnology.Петюх Г.П.Доцент (штат.)
2.ДЕКАР Дарина ОлегівнаУдосконалення біобезпеки системи очистки повітря пасажирського літального апарату. Improving the biosafety of the air purification system of a passenger aircraft.Горупа В.В.Ст.викл. (штат.)
3.ДЗЮБЧУК Володимир ВалентиновичВдосконалення технології пророщування насіння рослин на цеолітах. Improving the technology of germination of plant seeds on zeolites.Бабій В.О.Ст.викл. (штат.)
4.ДРОЗД Юлія МихайлівнаТехнологія переробки відходів яблук для одержання біологічно активних речовин. Technology of apple waste processing to obtain biologically active substances.Косоголова Л.О.Доцент (штат.)
5.ЖИГАЛЛО Євгеній АндрійовичУдосконалення анаеробного методу очищення дріжджовмісних стічних вод. Improvement of anaerobic method of yeast-containing wastewater treatment.Поштаренко А.В.Ст.викл. (штат.)
6.ОНИЩУК Владислав ВолодимировичРозробка біотехнології очищення питної вводи у Дарницькому районі м. Києва. Development of biotechnology for drinking water treatment in Darnytskyi district of Kyiv.    Шаблій Л.М.Доцент (штат.)
7.ТЕЛЮК Павло АндрійовичВплив натрію, калію та кальцію на розвиток Lactococcus lactis. Influence of sodium, potassium and calcium on the development of Lactococcus lactis.Шаблій Л.М.Доцент (штат.)
8.ТКАЧУК Владислав ОлександровичВплив бджолино-медового сиропу та бджолиного підмору на життєдіяльність Lactococcus lactis. Influence of bee-honey syrup and dead bees on the activity of Lactococcus lactis.Шаблій Л.М.Доцент (штат.)
9.ШАТОВА Катерина ПавлівнаВплив ультразвукових коливань на насіння та життєздатність культур. Influence of ultrasonic vibrations on seeds and crop viability.Корнієнко І.М.Доцент (штат.)
     

ТЕМИ
та керівники дипломних робіт студентів 2-го курсу ФЕБІТ
ОС «Магістр» денної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» ОПП «Фармацевтична біотехнологія» Група ФБ-205М

№ п/пПрізвище, ім’я по батькові студентаТема дипломної роботиПрізвище, ім’я по батькові керівникаПосада, штат. чи сум.
1.БОГДАНОВИЧ Таїса АндріївнаВплив генетичної трансформації нафункціонування системи антиоксидантного захисту рослин та синтез біологічно активних антиоксидантів. The influence of genetic transformation on the functioning of the antioxidant protection system of plants and the synthesis of biologically active antioxidants.Барановський М.М.Зав.каф. (штат.)
2.ВЛАСЮК Ольга ВолодимирівнаУдосконалення способів культивування біологічних агентів у фармацевтичній біотехнології. Improvement of methods of biological agents cultivation in pharmaceutical biotechnology.Решетняк Л.Р.Доцент (штат.)
3.ГУСЄВА Олександра АндріївнаПорівняння впливу екстракту кульбаби лікарської (Taraxacum officinale) на різні типи ракових клітин. Comparison of the effect of medicinal dandelion extract (Taraxacum officinale) on different types of cancer cells.Барановський М.М.Зав.каф. (штат.)
4.КУЛАК Максим ОлександровичПерспективи розробки фармацевтичних препаратів з використанням механізму РНК-інтерференції. Prospects for the development of pharmaceuticals using the mechanism of RNA interference.Гаркава К.Г.Проф. (штат.)
5.ТЕРЯЄВА Наталія ПетрівнаФармакологічний потенціал мікроміцетів ґрунтів і ризосфери Кінського каштану (Аesculus hipросastanum) Pharmacological potential of soil micromycetes and rhizosphere of Aesculus hiprosastanum.Андріанова Т.В.Доцент (сум.)
6.ТРУШ Катерина БорисівнаВплив стимуляторів росту на процес біосинтезу біологічно активних речовин у виробництві лікарських засобів. Influence of growth stimulants on the process of biosynthesis of biologically active substances in the production of medicines.Решетняк Л.Р.Доцент (штат.)
7.ТУРБОВСЬКА Світлана ВолодимирівнаУдосконалення технології виробництва ферментованих напоїв з використанням глоду (Crataegus). Improvement of the technology of fermented beverages production using hawthorn (Crataegus).Косоголова Л.О.Доцент (штат.)
8.ХРІПКО Вікторія ЄвгенівнаПорівняння впливу різних екстрактів рослин на ракові клітини.Comparison of the effects of different plant extracts on cancer cells.Барановський М.М.Зав.каф. (штат.)
9.ШКУЛІПА Віта МиколаївнаТехнологічні аспекти отримання противірусних препаратів. Technological aspects of obtaining antiviral drugs.Гаркава К.Г.Проф. (штат.)
10.ШПЕТНА Крістіна ОлексіївнаУдосконалення технології біосинтезу дріжджів Saccharomyces boulardii для виробництва пробіотика «Нормагут». Improvement of Saccharomyces boulardii yeast biosynthesis technology for ‘Normagu’ probiotic production.  Решетняк Л.Р.Доцент (штат.)


ТЕМИ
та керівники дипломних робіт студентів 2-го курсу ФЕБІТ ОС «Магістр» денної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» ОПП «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» Група ФБ-206М

№ п/пПрізвище, ім’я по батькові студентаТема дипломної роботиПрізвище, ім’я по батькові керівникаПосада, штат. чи сум.
1.БІДА Ірина ОлександрівнаЗакономірності процесу одночасної деструкції харчових відходів та мікробного вилучення хроматів як підґрунтя природоохоронних біотехнологій. Regularities of the process of simultaneous destruction of food waste and microbial extraction of chromates as a basis for environmental biotechnology.Ястремська Л.С.Доцент (штат.)
2.ГОНЧАРЕНКО Катерина ОлександрівнаАналіз українського та світового досвіду подолання цвітіння водойм. Analysis of Ukrainian and world experience in overcoming the flowering of reservoirs.Петюх Г.П.Доцент (штат.)
3КОВАЛЕНКО Леонід ВолодимировичУдосконалення технології переробки відходів виноробства. Improvement of  the technology of winemaking waste processing.Косоголова Л.О.Доцент (штат.)
4.КОВАЛЬЧУК Юлія МиколаївнаСпектр вторинних метаболітів у комплексах міксоміцетів Septoria і Ramularia. The spectrum of secondary metabolites in the complexes of micromycetes Septoria and Ramularia.Андріанова Т. В.Доцент (сум.)
5.КОРОЛЬЧУК Олександр ВолодимировичВплив важких металів на базидіальні макроміцети. Influence of heavy metals on basidial macromycetes.Вітряк О.П.Доцент (сум.)
6.НЕЧИПОРЧУК Ганна ОлександрівнаРоль імунологічних, інфекційних і генетичних факторів у розвитку чоловічого безпліддя. The role of immunological, infectious and genetic factors in the development of male infertility.Гаркава К.Г.Проф. (штат.)
7.САВЧУК Марина ПетрівнаУдосконалення технології очищення стічних вод у дріжджовому виробництві. Improvement of wastewater treatment technology in yeast production.Косоголова Л.О.Доцент (штат.)
8.САЛАПОНОВА Анастасія ВолодимирівнаБіодеградація пластику личинками роду Galleria mellonella (Велика воскова міль). Biodegradation of plastic by larvae of the genus Galleria mellonella.Барановський М. М.Зав.каф. (штат.)
9.ТЕЛЕНЮК Люся МиколаївнаЕкологічні аспекти використання біодобрива в практиці вирощування овочевих. Ecological aspects of biofertilizer use in vegetable growing practice.Корнієнко І.М.Доцент (сум.)
10.ЧЕРНЯВСЬКА Ольга МиколаївнаМоніторинг водних екосистем за цитогенетичними показниками. Monitoring of aquatic ecosystems by cytogenetic parameters.  Глушко Ю.М.Доцент. (сум.).


ТЕМИ
та керівники дипломних робіт здобувачів вищої освіти 2-го курсу ФЕБІТ
освітнього ступеня «Магістр» заочної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» ОПП «Фармацевтична біотехнологія»
Група ФБ-201Мз

№ п/пПрізвище, ім’я по батькові студентаТема дипломної роботиПрізвище, ім’я по батькові керівникаПосада, штат. чи сум.
1.НОВІКОВА Єлизавета РусланівнаТехнологія одержання пробіотичного препарату Сімбітер.  Косоголова Людмила ОлексіївнаДоцент (штат.)
2.САДОВСЬКА Аліна ОлександрівнаТехнологія одержання біологічно активних речовин з Аїру тростинового (Acorus calamus).  Гаркава Катерина ГригорівнаПрофесор (штат.)
3.СТАХОВСЬКА Вікторія СергіївнаУдосконалення технології отримання вітаміну В12 (ін’єкційна форма).Решетняк Людмила РасулівнаДоцент (штат.)
4.ЦИБУЛЯ Сергій СтаніславовичУдосконалення технології отримання лікарського засобу Лінкоміцин.Решетняк Людмила РасулівнаДоцент (штат.)


ТЕМИ
та керівники дипломних робіт за минулі роки

ВикладачТема дипломної роботиОсвітній ступінь, ОПП, Форма навчання
Барановський Михайло МиколайовичОцінка антиоксидантної та антиканцерогенної активності екстрактів рослин з родини Глухокропивові (Lamiaceae) та Гвоздичні (Caryophyllaceae).Бакалавр, денна
 Вплив алкалоїдів барвінку на злоякісні лімфоми.Бакалавр, денна
 Вплив екстрактів родини Brassicea на ракові клітини.Бакалавр, денна
 Вплив екстрактів кульбаби лікарської (Taraxacum officinale) на ракові клітини.Бакалавр, денна
 Аналіз світового та українського ринків функціональних продуктів харчування.Бакалавр,денна
 Сертифікація харчових продуктів: порівняльна характеристика Катар, Україна, Європа.Магістр,  «Фармацевтична біотехнологія», денне
 Адаптація фармацевтичної системи якості для створення системи управління якістю відповідно до вимог ISO 13485 на базі ТОВ «ПІК-ФАРМ».Магістр,  «Фармацевтична біотехнологія», денне
 Особливості розмноження Vaccinium sp. в умовах in vitro. Магістр,  «Фармацевтична біотехнологія», денне
 Система організації екологічного контролю на фармацевтичному підприємстві.  Магістр, «Екологічна біотехнологія та біоенергетика», денне
Гаркава Катерина ГригорівнаБіологічно активні речовини Гінкго білоби (Ginkgo biloba).Бакалавр,денна
 Біологічно активні речовини шипшини (Rosa canina L.) в залежності від місця зростання.  Бакалавр, денна
 Технологія отримання життєздатних статевих клітин чоловіків.  Бакалавр, денна
 Удосконалення технології виробництва Міцілору.Магістр, «Фармацевтична біотехнологія», заочна
 Удосконалення технології пробіотичного препарату Біфіколу сухого.  Магістр, «Фармацевтична біотехнологія», заочна
Патика Микола ВолодимировичУдосконалення технології одержання Біфідубактерину.  Магістр, «Фармацевтична біотехнологія», заочна
Дем’янюк Олена СергіївнаУдосконалення технології виробництва інулінів.  Бакалавр, денна
 Удосконалення технології отримання α-амілази.  Бакалавр, денна
Лісовий Микола МихайловичТехнологія одержання Трихограми.  Бакалавр, денна
 Порівняльна характеристика препаратів на основі пробіотичних штамів лакто- та біфідобактерій.  Бакалавр, денна
 Утилізація відходів консервного виробництва.  Бакалавр, денна
 Біотехнологічні аспекти клонального мікророзмноження суниці садової сорту Гігантела для збереження біологічного розмаїття.Бакалавр, денна
Матвєєва Олена ЛьвівнаБіологічна очистка стічних вод спиртового виробництва.Бакалавр, денна
 Біомембранна технологія очищення стічних вод.Бакалавр, денна
 Порівняльна оцінка екологічної безпеки виробництв кисломолочної продукції .  Бакалавр, денна
Васильченко Ольга АнатоліївнаБіотестування токсичності нанокомпозитів на культурі Daphnia magna.  Бакалавр, денна
 Особливості екстракції хітозану з комах родини Blattidae роду Shelfordella.Бакалавр, денна
 Біоінформативний аналіз промоторної області кардіального гена людини..Бакалавр, денна
 Антимікробні властивості пектинів з родини розоцвітів (Rosalсеае).Бакалавр, денна
 Удосконалення технології очистки стічних вод на  ПрАТ «Коростенський   завод МДФ».Бакалавр, денна
 Вплив екологічного стану довкілля на Омелу білу (Viscum Album).Бакалавр, денна
 Вплив лазерного опромінення на рівень накопичення фікобіліпротеїнів у культурі Microcystis pulverea.Магістр,  «Фармацевтична біотехнологія», денне
 Порівняльний аналіз кількісного вмісту ніацину та вітаміну С у квасах, виготовлених за різними технологіями.Магістр,  «Фармацевтична біотехнологія», денне
 Оцінювання можливості використання карбонових наночастинок у складі фармацевтичних препаратів біотестуванням на Daphnia magna.  Магістр,  «Фармацевтична біотехнологія», денне
 Визначення рівня накопичення фікобіліпротеїнів у культурі Microcystis pulverea при дії омагніченої води.Магістр,  «Фармацевтична біотехнологія», денне
Косоголова Людмила ОлексіївнаПерспективи використання відходів консервного виробництва для одержання ферментованих напоїв з підвищеним вмістом b-каротину.Бакалавр, денна
 Удосконалення технології Цефалоспорину з відходів цукрового виробництва.Бакалавр, денна
 Вплив електромагнітного опромінення на амілолітичні ферменти ячмінного солоду.Бакалавр, денна
 Вплив фізичних факторів на активність амілолітичних ферментів солоду пшениці.Бакалавр, денна
 Удосконалення технології виробництва Метіоніну в таблетках.Магістр, «Фармацевтична біотехнологія», заочна
 Технологія виробництва калюсних культур женьшеня.Магістр, «Фармацевтична біотехнологія», заочна
Москалець Валентин ВіталійовичСинтез імуноафінного сорбенту для виділення антитіл до тканинного активатору плазміногена.  Бакалавр, денна
 Мікробіологічні сенсорні системи в садівництві для контролю стану об’єктів навколишнього середовища..Бакалавр, денна
Петюх Григорій ПавловичБіолого-технологічні способи ремедіації водних систем.Магістр, «Екологічна біотехнологія та біоенергетика», денне
Решетняк Людмила РасулівнаУдосконалення технології виробництва лікарського засобу ГЛІЦИН.Магістр,  «Фармацевтична біотехнологія», денне
 Вдосконалення технології виробництва дієтичної добавки «Ліпогрейд».Магістр,  «Фармацевтична біотехнологія», денне
 Удосконалення технології пробіотика ІV покоління Біфітен.  Магістр, «Фармацевтична біотехнологія», заочна
 Удосконалення технології отримання антибіотика Стрептоміцину.Бакалавр, денна
Ястремська Лариса СергіївнаОтримання молекулярного водню при деструкції харчових відходів.Бакалавр, денна
 Продукування водню фототрофними мікроводоростями.Бакалавр, денна
 Визначення особливостей регуляції росту «бородатих» коренів лікарських рослин Bidens pilosa та Artemisia tilesii.Бакалавр, денна
 Порівняння ефективності утворення наночастинок срібла з екстрактів «бородатих» коренів Artemisia tilesii та A. dracunculus.Бакалавр, денна
 Розповсюдження мідьрезистентних мікроорганізмів у біотопі печери “Атлантида”.Магістр, «Екологічна біотехнологія та біоенергетика», денне    
 Використання відходів виноградарства для отримання цінних речовин.Магістр, «Екологічна біотехнологія та біоенергетика», денне    
Горупа Василь ВасильовичУтилізація діоксиду вуглецю на пивоварних заводах з використанням Chlorella vulgaris .Бакалавр, денна
 Вдосконалення технології виробництва пробіотичного препарату на основі культур бактерій В.subtilis та B. licheniformis.Бакалавр, денна
Цвігун Вікторія ОлександрівнаБіологічно активні речовини різних сортів хмелю (Humulus L.).Бакалавр, денна
 Біологічно активні речовини квіток піжми (Tanacetum).Бакалавр, денна