Міжнародна діяльність кафедри біотехнології

Міжнародна співпраця кафедри біотехнології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій Національного авіаційного університету спрямована на пошук та створення нових можливостей для наукового зростання науково-педагогічних працівників та студентів, підвищення внутрішніх наукових та освітніх стандартів, сприяння поширенню позитивного іміджу України та української науки та освіти за кордоном. Для налагодження міжнародного співробітництва кафедра біотехнології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій продовжує активно розвивати мережу контактів із закордонними вищими навчальними закладами та фахівцями у біотехнологічній галузі.

Кафедра біотехнології співпрацює з наступними закордонними закладами:

1. Польща, Опольський університет
2. Словаччина, м. Нітра, Інститут біорізноманіття Словацького аграрного університету
3. Болгарія, Пловдів, Інститут овочеводства, відділ рослинної фізіології та біотехнології
4. Білорусія, м. Мінськ, Білоруський державний університет
5. Перу, м. Арекіпа, Університет Сан Аугустін
6. Казахстан, “КазНУ ім. Аль-Фарабі”
7. Великобританія, Уельський та Нотингемський університети

Основні напрями міжнародного співробітництва кафедри біотехнології:

– залучення науковців, фахівців у сфері біотехнології зарубіжних  університетів та інших установ, співробітників посольств, міжнародних фондів та організацій, з метою проведення тематичних лекцій, курсів і майстер-класів для студентів кафедри біотехнології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій НАУ (залучено фахівців із таких країн світу, як Швеція, Франція, Бельгія, США, Словенія, Словаччина, Польща, Угорщина, Китай, Перу, Азербайджан, Білорусія, В’єтнам та ін.);

– стажування студентів, стажування й читання лекцій науково-педагогічного складу кафедри біотехнології у закордонних навчальних та наукових закладах (студенти та науково-педагогічні працівники проходили стажування у Польщі, Перу, Словаччині, Словенії, Болгарії, Англії);

– налагоджене і підтримуються зв’язки з випускниками-іноземцями та тими, хто продовжив своє навчання за кордоном, з метою популяризації та залучення до навчання на кафедрі біотехнології студентів із зарубіжних країн та наукового співробітництва (підтримуються зв’язки із нашими випускниками у Польщі, Словаччині, Нідерландах, Великобританії, Перу, В’єтнаму, Ірану та ін.);

– участь студентів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників кафедри біотехнології у міжнародних конференціях в Україні та міжнародних закордонних конференціях, симпозіумах, круглих столах;

– активізація публікацій науково-педагогічних працівників кафедри біотехнології НАУ у міжнародних наукових виданнях, які входять до наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science, Google Scholar та ін.;

– збільшення представництва наукового та науково-педагогічного складу інституту у редакційних колегіях закордонних наукових видань та залучення відомих зарубіжних вчених до редколегії журналу «Наукові праці Національного авіаційного університету, серія «Екобіотехнологія», «Вісник НАУ»;

– проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій із залученням до організації та участі іноземних фахівців у сфері біотехнології, фармацевтичної біотехнології, мікробіології, астробіології, космічної екобіотехнології керівників біотехнологічних фірм, заводів наукових академічних інститутів, практиків, спільна організація конференцій у європейських країнах;

– провадження спільної видавничої діяльності із зарубіжними видавництвами, науковими і освітніми інституціями та обмін науковою друкованою продукцією (підписано угоду із Словацьким видавництвом про спільну видавничу діяльність);

– укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про співробітництво з вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами зарубіжних країн (підписано угоди із 8 закордонними вищими навчальними закладами);

– проведені заходи щодо інтегрування до міжнародної бази даних Index Copernicus і отримано ICV 2014 (Index Copernicus) фахового видання «Наукові праці Національного авіаційного університету». За домовленістю з співробітниками університету Сан Аугустін,  м. Арекіпа, Перу вони будуть розповсюджувати журнал Вісник НАУ на американському континенті. 


НОВИНИ

Лекції доктора Маттіаса Гене (Matthias Hohne) з Інституту біохімії університету Грайфсвальда (Німеччина)
для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Протягом весняного семестру 2020/2021 н.р. для студентів, які навчаються за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», в режимі онлайн був прочитаний цикл лекцій “Антибіотики: молекулярні механізми, розробка ліків та біотехнологія” (“Antibiotics: Molecular mechanisms, drug design and biotechnology”) доктором Маттіасом Гене (Matthias Hohne) з Інституту біохімії університету Грайфсвальда, Німеччина (Institute of Biochemistry, University of Greifswald, Germany). Реалізація цього навчального проекту відбулася в рамках співпраці кафедри біотехнології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій НАУ із зазначеним університетом. 

Всього було прочитано 10 лекцій та проведено таку ж кількість практичних занять. На практичних заняттях студенти набували навичок роботи з комп’ютерною програмою PyMOL. PyMOL – це програма для візуалізації молекул. Вона дозволяє створювати високоякісні тривимірні зображення як малих молекул, так і біологічних макромолекул, в першу чергу білків. PyMOL – одна з небагатьох систем молекулярної візуалізації з відкритим вихідним кодом, придатна для використання у структурній біології. 

Студенти кафедри біотехнології з цікавістю та захопленням прослухали весь курс, поглибили теоретичні знання в області молекулярної біотехнології  та набули практичних навичок роботи із застосуванням програми PyMOL, які вони в майбутньому можуть застосовувати для проведення власних наукових досліджень та професійній діяльності.

ЛЕКЦІЯ ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИРА АНДРІЙОВИЧА

5 квітня в рамках міжнародного співробітництва на кафедрі біотехнології ФЕБІТ відбулася лекція –  семінар за участю лектора Петренко Володимира Андрійовича, к.м.н., провідного наукового співробітника університета Женеви, медичного факультету, відділу фізіології та метаболізму; госпіталю університету Женеви, відділу хірургії, ендокринної і торакальної хірургія. 

Лекція була присвячена біологічним ритмам в живому організмі. У лекції – семінарі прийняли участь студенти та викладачі. Кількість учасників склала 85 осіб.