Міжнародна діяльність кафедри біотехнології

Міжнародні звязки кафедри біотехнології:

1. Польща, Опольський університет.

2. Словаччина, м. Нітра, Інститут біорізноманіття Словацького аграрного університету.

3. Болгарія, Пловдів. Інститут овочеводства, відділ рослинної фізіології та біотехнології.

4. Білорусія, м. Мінськ. Білоруський державний університет.

5. Перу, м. Арекіпа, Університет Сан Аугустін

6. Казахстан, “КазНУ ім. Аль-Фарабі”.

7. Налагодження наукових та навчальних контактів з Уельським та Нотингемським університетами, Великобританія.

Міжнародна співпраця кафедри біотехнології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій Національного авіаційного університету спрямована на пошук та створення нових можливостей для наукового зростання науково-педагогічних працівників та студентів, підвищення внутрішніх наукових та освітніх стандартів, сприяння поширенню позитивного іміджу України та української науки та освіти за кордоном. Для налагодження міжнародного співробітництва кафедра біотехнології інституту Екологічної безпеки продовжує активно розвивати мережу контактів із закордонними вищими навчальними закладами та фахівцями у біотехнологічній галузі.

Основні напрями міжнародного співробітництва кафедри біотехнології:

– залучення науковців, фахівців у сфері біотехнології зарубіжних  університетів та інших установ, співробітників посольств, міжнародних фондів та організацій, з метою проведення тематичних лекцій, курсів і майстер-класів для студентів кафедри біотехнології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій НАУ (всього за період 2013-2017 років залучено фахівців із таких країн світу, як Швеція, Франція, Бельгія, США, Словенія, Словаччина, Польща, Угорщина, Китай, Перу, Азербайджан, Білорусія, В’єтнам та ін.);

– стажування студентів, стажування й читання лекцій науково-педагогічного складу кафедри біотехнології у закордонних навчальних та наукових закладах (всього за період 2013-2017 років стажування проходило 5 студентів та 5 науково-педагогічних працівників у Польщі, Перу, Словаччині, Словенії, Болгарії, Англії);

– налагоджене і підтримуються зв’язки з випускниками-іноземцями та тими хто продовжив своє навчання за кордоном, з метою популяризації та залучення до навчання на кафедрі біотехнології студентів із зарубіжних країн та наукового співробітництва (підтримуються зв’язки із нашими випускниками у Польщі, Словаччині, Нідерландах, Великобританії, Перу, В’єтнаму, Ірану та ін.);

– участь студентів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників кафедри біотехнології у міжнародних конференціях в Україні та міжнародних закордонних конференціях, симпозіумах, круглих столах (всього за період 2013-2017 років науково-педагогічні працівники взяли участь у 9 Міжнародних конференціях, що відбувалися у закордонних навчальних закладах);

– активізація публікацій науково-педагогічних працівників кафедри біотехнології НАУ у міжнародних наукових виданнях, які входять до наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science, Google Scholar та ін.   (всього за період 2013-2017 років опубліковано – 105 наукових праць);

– збільшення представництва наукового та науково-педагогічного складу інституту у редакційних колегіях закордонних наукових видань та залучення відомих зарубіжних вчених до редколегії журналу «Наукові праці Національного авіаційного університету, серія «Екобіотехнологія», «Вісник НАУ» (станом на 2017 рік до редколегії входить 5 зарубіжних науковців, та фахівців);

– проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій із залученням до організації та участі іноземних фахівців у сфері біотехнології, фармацевтичної біотехнології, мікробіології, астробіології, космічної екобіотехнології керівників біотехнологічних фірм, заводів наукових академічних інститутів, практиків, спільна організація конференцій у європейських країнах (всього за період 2013-2017р. залучено до спільної організації Міжнародних конференцій – відомих вчених та практичних фахівців із 8 країн світу; Кафедра біотехнології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій виступив співорганізатором конференцій у Словаччині та Чехії, Перу, Англії);

– провадження спільної видавничої діяльності із зарубіжними видавництвами, науковими і освітніми інституціями та обмін науковою друкованою продукцією (підписано угоду із Словацьким видавництвом про спільну видавничу діяльність);

– укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про співробітництво з вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами зарубіжних країн (підписано угоди із 8 закордонними вищими навчальними закладами);

        – проведені заходи щодо інтегрування до міжнародної бази даних Index Copernicus і отримано ICV 2014 (Index Copernicus) фахового видання «Наукові праці Національного авіаційного університету». За домовленістю з співробітниками університету Сан Аугустін,  м. Арекіпа, Перу вони будуть розповсюджувати журнал Вісник НАУ на американському континенті.