Проєкт Жан Моне

Проєкт програми ЄС Еразмус+ Жан Моне «Чисті енерготехнології та енергоефективність: досвід ЄС»
Починаючи з 01.02.2023 р. на кафедрі біотехнології НАУ реалізується проєкт програми ЄС Еразмус+Жан Моне «Чисті енерготехнології та енергоефективність: досвід ЄС» (101047602 — EnergyC — ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH).
Координатором проєкту є доцент кафедри біотехнології, к.т.н. Кузнєцова О.О.
До складу робочої групи проєкту входять:

 • д.с.-г.н., професор Барановський М.М.
 • к.т.н., доцент Корнієнко І.М.
 • к.с.-г.н., доцент Ястремська Л.С.
 • к.т.н., старший викладач Горупа В.В.

Грантова угода: Project 101047602 — EnergyC

Термін реалізації проєкту:  01.02.2022 р.  – 31.01.2025 р.

Мета, цілі та очікувані результати проєкту: Зміна клімату та погіршення стану навколишнього середовища є одними з найбільш актуальних загроз для світу. Лідером у вирішенні цих викликів є Європейський Союз. Стратегічною ціллю ЄС є досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Досягнення цієї мети відбуватиметься, зокрема, через здійснення заходів з декарбонізації енергетичного сектору.  Проблеми та виклики, пов’язані з негативним впливом на навколишнє середовище, зокрема, внаслідок спалювання викопного палива та низької енергоефективності в енергетичному секторі, є актуальними й для України. Водночас Україна має великий потенціал для використання екологічно чистих відновлюваних джерел енергії в усіх галузях економіки, тому європейський досвід декарбонізації енергетики є надзвичайно важливим для України. Проєкт присвячується дослідженню європейської політики та передових практик в сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та трансформації до низьковуглецевої економіки.

Метою проєкту є популяризація ідей європейської енергетичної політики, передових практик енергозбереження, розвитку екологічно чистих енергетичних технологій та принципів сталого розвитку.

Конкретними цілями є:

 1. Надання студентам знань про політику ЄС у сфері циркулярної економіки, використання відновлюваних джерел енергії та шляхів досягнення зменшення викидів парникових газів.
 2. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку чистої енергетики в ЄС та Україні. Аналіз можливих проблем, що виникають при реалізації принципів низьковуглецевої економіки.
 3. Популяризація серед широкої громадськості ідей низьковуглецевої економіки.

Плануються такі види діяльності: реалізація навчального модуля, проведення досліджень, організація заходів (три круглі столи та конференція), створення веб-сторінки проєкту на сайті університету та сторінки у соціальних мережах, публікація навчальних матеріалів та наукових робіт.

Для обговорення питань під час круглих столів та конференції, пов’язаних із запровадженням принципів низьковуглецевого розвитку в ЄС та Україні, планується залучення представників громадянського суспільства, політиків, державних службовців, представників ЗМІ, спеціалістів різних рівнів.

Основними результатами проекту є підвищення обізнаності широкої громадськості щодо ключових аспектів енергетичних стратегій ЄС та перетворення цих знань у практичні підходи для ефективного використання енергії та розвитку екологічно чистих енергетичних технологій в Україні. Проєкт сприятиме популяризації європейських ідей низьковуглецевої економіки та формуванню екологічної свідомості. Поширення кращих практик передового європейського досвіду в процесі реалізації проєкту сприятиме швидшому переходу України до низьковуглецевого розвитку.

Заплановані види діяльності:

 • розробка та викладання академічного курсу «Чисті енерготехнології та енергоефективність: досвід ЄС»
 • публікація конспекту лекцій «Чисті енерготехнології та енергоефективність: досвід ЄС»
 • проведення досліджень в області енергетичної політики ЄС, європейських практик та механізмів впровадження ідей низьковуглецевої економіки
 • проведення круглих столів: «Розвиток біоенергетики в ЄС та Україні», «На шляху до низьковуглецевої економіки», «Стала енергетика»
 • проведення науково-практичної конференції «Перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Європейському Союзу та Україні»


Веб-сторінки проєкту:
https://febit.nau.edu.ua/proiekt-zhan-mone/proiekt-chysti-enerhotekhnolohii-ta-enerhoefektyvnist-dosvid-ies/
https://febit.nau.edu.ua/en/clean-energy-technologies-and-energy-efficiency-the-eu-experience/

Facebook сторінка проєкту:
https://www.facebook.com/groups/479217877302934


23-24 березня 2023 року в Інституті екологічної інженерії та біотехнології Опольського університету (Польща) відбувся міжнародний семінар «Біогаз як елемент сучасної економіки», який присвячений висвітленню питань біоконверсії відходів та біогазовим технологіям. Брали участь у семінарі викладачі кафедри біотехнології: керівник проекту, доцент Кузнєцова О.О., професор Барановський М.М., доцент Ястремська Л.С., доцент Корнієнко І.М., які входять до складу робочої групи представленого міжнародного проекту “CLEAN ENERGY TECHNOLOGIES AND ENERGY EFFICIENCY: THE EU EXPERIENCE”.

presentation