Викладачі кафедри біотехнології

ГАРКАВА КАТЕРИНА ГРИГОРІВНА

Завідувачка кафедри біотехнології, доктор біологічних наук, професор кафедри біотехнології

Дата народження 01 квітня 1949р. (с. Глобино, Глобинського району, Полтавської області,Україна)

Родинний стан: одружена

Освіта:

У 1974 р. році закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Біохімія».    

У 1983 р.захистила дисертацію за темою «Вплив лімфоїдного кейлону на імунну відповідь» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «Алергологія та імунологія».

У 2001 р. захистила дисертацію за темою «Роль лімфоцитарних кейлонів у реалізації імунного гомеостазу» на здобуття наукового ступеня доктора  біологічних наук за спеціальністю «Імунологія  та алергологія».

Старший науковий співробітник за спеціальністю «Алергологія та імунологія» (1992).

Основні напрямки діяльності за останній час:

У 1974- 2007 рр. працювала у Науково-дослідному лабораторному центрі Київського медичного інституту ім.О.О.Богомольця (з 1995 р.- Національний медичний університет): лаборант (1974-1977); старший лаборант (1977-1981); молодший науковий співробітник (1981-1987); старший науковий співробітник (1987- 2001); головний науковий співробітник (2001-2007).  З 2007 р. працювала професором кафедри біотехнології Національного авіаційного університету, з 2008 р. до 01.07.2019 р. – завідувачкою кафедри біотехнології, з 2019 р. до 01.07.2021 р. – професором кафедри біотехнології, а в теперішній час є завідувачкою кафедри біотехнології.

Основний напрямок наукової роботи – дослідження пов҆ язані з отриманням та вивченням біологічно активних речовин природного походження з метою корекції стану імунної системи після впливу негативних факторів навколишнього середовища та при різних  патологіях.

Член Української академії наук з 2005р.

Автор більш ніж 243 науково-методичних праць, наукових статей, навчальних посібників, патентів згідно вимогам  МОН України. Робіт в Scopus – 15, а Web of Science – 9.

Гаркава К.Г. є членом специалізованої вченої ради Д 26. 612.01 за спеціальністю « Гематологія та трансфузіологія».

Знання іноземних мов: українська, російська – вільно,
англійська, французька – зі словником.

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=8AjYCBwAAAAJ


БАРАНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Доктор сільськогосподарських наук, професор

Народився 18 вересня 1955 року в селі  Барвінки Малинського району  Житомирської області у родині робітників. У 1973 році закінчив Чоповицьку середню школу в смт. Чоповичі Малинського району  Житомирської області. Після закінчення школи працював на різних роботах у місцевому сільськогосподарському підприємстві,  служив протягом 2-х років у підрозділах морської авіації.

З листопада 1975 року навчався на агрономічному факультеті Білоцерківського державного сільськогосподарського інституту. Інститут закінчив у 1981 року з дипломом з відзнакою, отримавши кваліфікацію вченого агронома. Під час навчання брав активну участь у студентських наукових гуртках та студентських наукових конференціях. Наукова студентська робота з рослинництва зайняла 1-ше місце у Всесоюзному конкурсі наукових студентських робіт.

Після закінчення інституту протягом трьох років працював старшим агрономом-насіннєводом, керуючим відділення сільськогосподарського підприємства.

У грудні 1983 року був обраний головою правління місцевого господарства, в якому працював до грудня 1988 року. У зв’язку з обранням по конкурсу на заміщення вакантної посади асистента кафедри рослинництва Білоцерківського державного сільськогосподарського інституту.

У даному навчальному закладі працював протягом 22 років. Навчався у заочній аспірантурі та очній цільовій докторантурі Національного аграрного університету.

У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 06.01.11 – захист рослин. У 2004  р. захищено докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук  за  спеціальністю  03.00.16 – екологія.    У 2005 році присвоєно звання професора  кафедри екотрофології. 

З 1996 по 2005 рр. працював на посаді проректора по зовнішніх зв’язках Білоцерківського державного аграрного університету. Брав активну участь у міжнародних проектах за програмами Європейського Союзу ТЕМПУС –ТАСІС, АПОЛЛО, за програмами Британської ради, був координатором цих проектів від України. Виконував обов’язки консультанта Уряду Нідерландів з проблем сталого розвитку сільського господарства в Україні; був керівником українсько-британського проекту з проблем використання пестицидів у сільському господарстві України.

Забезпечував стажування за даними проектами викладачів університету. Організовував процес проходження практики студентів за міжнародними програмами ХОПС, КОНКОРДІЯ, ДААД, ЕРАЗМУС МУНДУС, ВОРК ЕНД ТРЕВЛ та ін.. Міжнародну діяльність пов’язував із науковою, налагоджуючи тісні зв’язки з ученими-екологами та біотехнологами, які працювали в наукових установах та ВНЗ Франції, Великобританії, Німеччини, Іспанії, Туреччини, Нідерландів.  Стажувався з проблем дорадництва в Університетах штатів Колорадо, Вісконсін, Мінессота США; з екологічних проблем – в наукових установах Аргентини, Франції, Німеччини; із захисту рослин – в Інституті Зенкенберг (Німеччина).

Був нагороджений орденом Міністерства сільського господарства та рибництва Франції (січень 2008 року) «За заслуги в галузі сільського господарства». Нагороджений також МОН України нагрудним знаком «Відмінник освіти України».          

З 2005 по 2008 рр. працював ректором Білоцерківського державного аграрного університету.

У Білоцерківському НАУ з даного часу по жовтень 2009 року працював на посаді завідувача та професора кафедри прикладної екології, з якої звільнився за власним  бажанням у зв’язку з призначення на посаду професора  кафедри біотехнології факультету екологічної безпеки Національного авіаційного університету.

З 2009 року професор кафедри біотехнології Національного авіаційного університету.

З 2019 року завідувач кафедри біотехнології Національного авіаційного університету.

З 2019 р. і по цей час – експерт Наукової ради Міністерства освіти і науки України, секція «Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук».

З 2021 року – професор кафедри біотехнології Національного авіаційного університету.

Опубліковано понад 150 наукових праць та патентів. Є автором монографії, співавтором монографії «Харчування людини»; співавтором навчального підручника «Біологічний захист рослин», навчального посібника «Екотрофологія». Викладає дисципліни “Анатомія і фізіологія рослин”, “Основи фармакогнозії та технології препаратів функціонального призначення”,   “Біобезпека, біозахист в авіації”, “Сучасні біотехнології для авіації” та інші, українською та англійською мовами; керує дипломними роботами магістрів. 

Одружений. Дружина – Барановська Лілія Володимирівна, 1957 р.н.; доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти Національного авіаційного університету. Сини: Барановський Ігор Михайлович, 1980 р.н., фермер; Барановський Вадим Михайлович, 1987 р.н., архітектор.

Мешкає у м. Біла Церква Київської обл.  

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=9IPpRpkAAAAJ


АНДРІАНОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат біологічних наук, доцент

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rmgJkKEAAAAJ&hl=ru


ГЛУШКО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=TFvTfQEAAAAJ


КОРНІЄНКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Кандидат технічних наук, доцент

Освіта:

1997 р. – закінчила середню загальноосвітню школу № 18, м. Дніпродзержинськ

1997-2002р. – студент Дніпродзержинського державного технічного університету (ДДТУ).

2002 р.- закінчила Дніпродзержинський  державний технічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біотехнологія» та здобула кваліфікацію – біотехнолог (диплом з відзнакою).

2002-2005г.- аспірант кафедри екології, неорганічної хімії та біотехнології ДДТУ.

2007 р. – захист кандидатської дисертації за темою «Захист водних об’єктів від біогенних елементів та завислих речовин (на прикладі м. Дніпродзержинська)» в Українському науково-дослідному інституті екологічних проблем Міністерства захисту навколишнього середовища  України (м.Харків)

Диплом кандидата технічних наук ДК № 043804 зі спеціальності 21.06.01-екологічна безпека

2008 г -отримала диплом доктора філософії (ДК № 043804 від 19.12.2008г.)

2013 г.- отримала атестат доцента кафедри біотехнології та загальної хімії ДДТУ (12ДЦ № 035516)

Досвід роботи:

Загальний стаж роботи – 17 років.

2002 -2008 р. – інженер-бактеріолог, гідробіолог, паразитолог лабораторії з контролю якості питної води та стічних вод КП «Дніпродзержинськ водоканал».

2008р.-2009р. старший викладач кафедри хімічної  технології неорганічних речовин ДДТУ

2009-2015 р.   – доцент кафедри біотехнології та загальної хімії ДДТУ

2015 р.  – по теперішній час – завідувач кафедри біотехнології та загальної хімії ДДТУ

2019 р – по теперішній час – сумісник кафедри біотехнології НАУ

           Стажування: ООО НПП «Вітан» Україна, Дніпропетровська область – цех з біосинтезу бета-каротину, УДХТІ –  кафедра біотехнології (м.Дніпро), лабораторія з контролю якості питної води та  стічних вод (КВП «Дніпродзержинськводоканал).

Характеристика напрямків  наукової діяльності

        Галузь наукових інтересів включає основні направлення з екологічної, аграрної  та харчової біотехнології. Результати досліджень опубліковані в наукових вахових виданнях України та Росії за темами:

 • дослідження гідробіоценозу активного мулу та роботи очисних споруд, розробка рекомендацій щодо удосконалення біологічної очистки стічних вод;
 • дослідження впливу БАР у складі кормів на приріст маси курчат-бройлерів;
 •  розробка рецептур функціональних фіто-желейних молочних продуктів;
 • розробка функціональних молочнокислих  продуктів з використанням апі-компонентів;
 • розробка біологічно-активної закваски в практиці випікання безждріжджового хліба з пониженою калорійністю;
 • дослідження  стану ґрунтів на прикладі промислових регіонів, розробка рекомендації щодо використання біоорганічних добрив в практиці вирощування зернових культур;
 • біоенерготехнологія рослинних відходів;
 • розробка рецептури безжріжджового виробництва  плодово-ягідного сидру.

        За результатами наукової діяльності маю:  70 публікацій у фахових виданнях України, 20 тез доповідей за участю у міжнародних конференціях, 3 патенти України, 1 монографію т 1 підручник. Являюсь відповідальним виконавцем групи забезпечення наукових досліджень в рамках державної  бюджетної теми (600 годин/рік);  керівник кваліфікаційних робіт  магістрів та  гуртка «Сучасні біотехнології» для учнів старших класів у підготовці та захисту учнівських  робіт  –  МАН, «Природнича школа» (призові місця на обласних конкурсах);  член групи договірної науко-дослідної роботи з удосконалення роботи очисних споруд на прикладі м. Дніпродзержинська (впровадження ерліфтної подачі та внутрішньої циркуляції активного мулу в аеротенку задля зменшення енерговитрат на прикладі очисних споруд, м. Дніпродзержинська).

         За 12 річний досвід роботи у вищих навчальних закладах викладала наступні дисципліни:

 1. Контроль і керування біотехнологічними процесами.
 2. Біологія клітин.
 3. Промислова біотехнологія.
 4. Екологічна біотехнологія.
 5. Технологія антибіотиків та лікарських  препаратів.
 6. Техніка захисту навколишнього середовища.
 7. Інженерна ензимологія та технологія БАР.
 8. Автоматизація та управління біотехнологічними процесами.
 9. Біотехнологія рослинних і тваринних клітин.
 10. Методи аналізу в біотехнології.
 11. Загальна мікробіологія та вірусологія.
 12. Асептика біотехнологічних  виробництв.

Е-mail: irina.kornienko.1979@gmail.com


КОСОГОЛОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА

Заступник завідувача кафедри біотехнології

Кандидат технічних наук, доцент

Народилась 13 вересня 1958 року у м. Києві.

У 1981р. закінчила технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія мікробіологічних і вітамінних виробництв».

Основні етапи трудової та науково-педагогічної діяльності:

1.09.1981-25.06.1986р.- інженер проблемної науково-дослідної лабораторії (ПНДЛ) Українського державного університету харчових технологій (УДУХТ)

26.06.1986-01.04.1989- молодший науковий співробітник проблемної науково дослідної лабораторії УДУХТ.

01.04.1989-01.09.1999-науковий співробітник ПНДЛ.

Кандидат технічних наук з 1992 р. Дисертацію захистила 23 грудня 1992 року у Раді Київського технологічного інститут харчової промисловості (диплом КН №000503).

01.09.1999 – 31.08.2006р.- доцент кафедри процесів і апаратів харчових виробництв та технології консервування.

01.09.2006р.- доцент кафедри біотехнології факультету екологічної безпеки Інституту міського господарства Національного авіаційного університету.

Наукові дослідження пов’язані з розробкою безвідходних технологій харчових продуктів профілактичного харчування з рослинної сировини.


КУЗНЄЦОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Кандидат технічних наук, доцент

У 1988 р. закінчила з відзнакою  Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Теплофізика”.

Автор понад 60 наукових праць.

Викладає наступні дисципліни:

– Процеси та апарати біотехнологічних виробництв;

– Контроль та керування біотехнологічними процесами;

– Устаткування виробництв галузі.

Викладає дисципліни англійською мовою.

Відповідальна за англомовний проект та міжнародну діяльність на кафедрі біотехнології.

E-mail: ekyznec@ukr.net


МАГА ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
Кандидат хімічних наук, доцент

У 1984 році закінчив хімічний факультет Ужгородського державного університету.
З 1986 старший інженер хімік Центральної лабораторії, а з 1990 по 1991 завідуючий Центральної лабораторії Свалявського лісохімкомбінату.
З 1991 по1992 рік головний спеціаліст аналітичної лабораторії Закарпатського науково-виробничого центру «Екологія».
З 1992 року по листопад 1994 року працював інженером 1-ї категорії держбюджетної теми кафедри фізичної та колоїдної хімії Ужгородського державного університету
З 1994 по1997 рр. аспірант кафедри аналітичної хімії Ужгородського державного університету.
З 1997 по 2014 рік працював завідуючим Ужгородської прикордонної державної контрольно-токсикологічної лабораторії.
У 2000 р. захистив дисертацію «Утворення екстракція та аналітичне застосування іонних асоціатів хрому (VI) з основними барвниками» на здобуття вченого ступеню кандидата хімічних наук.
У 2011 році одержав вчене звання доцента.
З 2001 по 2008 рр. працював на посаді викладача в Ужгородському національномі університеті. З 2008 по 2016 рр доцент кафедри аналітичної хімії названого університету.
З лютого по серпень 2017 р. доцент курсу хімії, кафедри фармакології, фармакогнозії та хімії Київського медичного університету УАНМ.
З вересня 2017 р. працює на кафедрі біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
З жовтня 2018 р. працює кафедрі фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
В НАУ працює з 2020 року.


ПЕТЮХ ГРИГОРІЙ ПАВЛОВИЧ

Кандидат біологічних наук, старший науковий спіробітник, доцент

1992 р. – отримав диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності Генетика – 03.00.15.
2005 р. – отримав атестат старшого наукового співробітника зі спеціальності “Генетика”.

Викладає дисципліни “Генетика”, ‘European experience of using Molecular Biology and Bioinformatics Achievements” українською та англійською мовами.
Коло наукових інтересів: генетика і біотехнологія рослин, молекулярна діагностика.
Бере активну участь у міжнародних наукових проектах: INTAS, «Створення київського аерокосмічного інвестаційного інституту провінції Сяошань» та ін.
Член Всеукраїнської громадської організації«Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова»

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=0PwxmX8AAAAJ


РЕШЕТНЯК ЛЮДМИЛА РАСУЛІВНА
Кандидат технічних наук, доцент

У 1969 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю інженер-технолог.

У 1975 р. зарахована до аспірантури КТІХП.

З 1978р. працювала в КТІХП на посаді молодшого наукового співробітника кафедри мікробіологічних і вітамінних виробництв.

З 1979 по 1985 р. – асистент кафедри.

У 1983 р. захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.11 «Технічна мікробіологія».

У 1986 р. переведена на посаду доцента кафедри біотехнології мікробного синтезу НУХТ.

З 2012 р. доцент кафедри біотехнології НАУ.
Викладає наступні дисципліни:

Фармацевтична біотехнологія

Фармацевтична розробка лікарських засобів

Природознавча мікробіологія

Член спеціалізованої вченої ради  К 26.378.01 (спеціальність 03.00.20 «Біотехнологія»)

В коло інтересів входять питання удосконалення технології культивування біологічних агентів для отримання активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), а також технологія та мікробіологія харчових виробництв. 


ЧУБКО ЛАРИСА СЕРГІЇВНА

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри біотехнології

У 2003 р. закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного університету ім.М.М.Коцюбинського.

2003-2006 рр. – начання в аспірантурі фізичного факультету Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка.

З 2007 року працює у Національному авіаційному університеті.

2008 р. – захист дисертації на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук.

2021 р. – отримала другу вищу освіту: ОС магістр, ОПП «Фармацевтична біотехнологія», спеціальність 162 – Біотехнологія та біоінженерія.

Викладає дисципліни: «Основи комп’ютерного моделювання», «Біобезпека та біозахист в авіації», «Космічна біотехнологія», «Обробка цифрових зображень в біотехнології», «Аналіз і візуалізація даних» та ін. українською та англійською мовами.

Автор понад 120 наукових публікацій, з них 1 навчальний посібник з грифом МОН, 5 у виданнях, що ідексуються у наукометричній базі даних Web of Science, 4 – у Scopus.
Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2009 р.).
Член Міжнародного астрономічного союзу (підрозділ F – Планетні системи і біоастрономія).
Член Української астрономічної асоціації.
Член Європейської асоціації з біозахисту (European BioSafety Association).
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.062.13 в НАУ (2011-2021 рр.).
Член науково-методично-редакційної ради ФЕБІТ.
Член Вченої ради факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій.
Відповідальна по факультету за академічну доброчесність.
Відповідальний секретар, член оргкомітету міжнародної науково-практичної конференції “Новітні досягнення біотехнології” (2020 – 2022 рр.).

Підвищення кваліфікації
1. Університет суспільних наук у м.Лодзь (Польща) серпень-жовтень 2020 р.
Тема: “Міжнародні проекти: написання, аплікування, управління та звітність”. Кількість годин – 180 годин (6 кредитів ЄКТС)
Документ: Сертифікат №2020/10/1283

2.  ТОВ “Валартін Фарма” (с.Чайки, Київська обл.) 07.12.2020 – 05.02.2021 р.
Тема: “Сучасні технології фармацевтичного виробництва, управління якістю та інформаційне забезпечення”. Кількість годин – 180 годин (6 кредитів ЄКТС)
Документ: звіт про стажування

3. Інститут новітніх технологій та лідерства Національного авіаційного університету.
Підвищення кваліфікації за програмою навчання: Підтвердження достатнього рівня англійської мови за професійним спрямуванням.
Документ: Сертифікат ПА № 00135, від 10.07.2021 р.

4. ТОВ “БІОФАРМА ПЛАЗМА” (м. Київ, м. Біла Церква) 29.11.2021 – 5.02.2022 р.

Тема: “Особливості використання системи якості на ТОВ “БІОФАРМА ПЛАЗМА”. Кількість годин – 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Документ: звіт про стажування.

5. Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів, через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Кількість годин – 60 годин (2 кредити ЄКТС). Видано 15.02.2023 р.

Документ: Сертифікат


E-mail: larysa.chubko@npp.nau.edu.ua

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=I0uvZ-0AAAAJ

https://orcid.org/0000-0003-4647-3156

Scopus Author ID: 25626246400

ResearcherID Web of Science: HLW-2771-2023


ШАБЛІЙ ЛЮБОВ МАТВІЇВНА

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біотехнології

З 1997 року навчалась на факультеті харчових технологій Луганського національного аграрного університету, який закінчила у 2002 році за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки молока», здобувши кваліфікацію «інженер-технолог» (диплом з відзнакою).

З 2001 і до закінчення університету працювала лаборантом кафедри технології молока і молокопродуктів Луганського національного аграрного університету.

З вересня 2002 до червня 2014 року працювала на кафедрі технології молока і молокопродуктів на посадах асистента та доцента (з 2011).

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію та отримала ступінь кандидата біологічних наук.

У Національному авіаційному університеті працює з 2019 року.

У 2020 році отримала другу вищу освіту: ОС магістр, ОПП “Інформаційно-комунікаційні технології в освіті”, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського

Викладає наступні дисципліни: “Інформаційні технології в фармацевтичних виробництвах”, “Процеси та апарати біотехнологічних виробництв”, “Маркетинг, менеджмент фармацевтичних виробництв” та ін.

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних публікацій, з них 2 – навчальні посібники.

Наукові інтереси: удосконалення технологій харчових продуктів.


ЯСТРЕМСЬКА ЛАРИСА СЕРГІЇВНА

 Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри біотехнології

Закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченко. Більше 15 років працювала у відділі газоокислюючих мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України. В системі вищої освіти працює з 2006 року.

 З 2009 року по теперішний час – доцент кафедри біотехнології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій НАУ.

Викладає дисципліни: «Загальна мікробіологія і вірусологія», «Біотехнологія очищення води», «Екологічна біотехнологія», «Інформаційні системи в екобіотехнології».

 Коло наукових інтересів пов’язано з розробкою науково-методичних засад використання анаеробних мікроорганізмів для біотрансформації органічної сировини в біопаливо та інші цінні продукти.  Автор більш 50 наукових і навчально-методичних праць. Приймає участь у міжнародних, регіональних симпозіумах та конференціях.

lsyastremskaya@gmail.com Tel.+38093 589 07 27

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=kFv8DZsAAAAJ&hl=uk

Науковці України- ID: 0085323  http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0085323

https://orcid.org/0000-0002-5832-0360

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=617163    SPIN-код: 1956-1907, AuthorID: 617163

https://publons.com/researcher/2956176/larysa-iastremska/

Scopus ID: 36827456100 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36827456100)


БАБІЙ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Старший викладач

Закінчив Ужгородський національний університет у 2001 році за спеціальністю «Промислова екологія та охорона навколишнього середовища» та отримав кваліфікацію інженер-хімік, технолог.
З 2003 по 2006 рік навчався у аспірантурі НАУ за спеціальністю «Фізична хімія».
З 2020 року по теперішній час – старший викладач кафедри біотехнології.

Викладає дисципліни “Органічна хімія. Механізми органічних реакцій. Аналітична хімія”, “Хімічні основи біосинтезу”.
Коло наукових інтересів пов’язане із прикладною хімією.
Є автором 11 наукових публікацій. Готує до захисту дисертаційну роботу.


ГОРУПА  ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Кандидат технічних наук, старший викладач

Народився 19 червня 1980 року в м. Старокостянтинові Хмельницької області.

В 1997 р. вступив до Слов’янського авіаційного технічного коледжу цивільної авіації та в 2000 р. отримав диплом молодшого спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Експлуатація засобів механізації та автоматизації аеропортів».

В 2001 р. отримав диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю «Експлуатація засобів механізації та автоматизації аеропортів».

В 2001 р. вступив до Національного авіаційного університету та в 2003 р. отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Технології та технологічне обладнання аеропортів».

2003 – 2006 р.р. навчався в аспірантурі при Національному авіаційному університеті. Тематика наукового дослідження: «Підвищення енергетичної ефективності згорання вуглеводневих палив».

2005 – 2009 р.р. асистент кафедри технологічного обладнання.

2009 р. – асистент кафедри біотехнології.

2011 р. – старший викладач кафедри біотехнології.

З 2016 року під керівництвом зав. відділу високотемпературного тепломасопереносу Інституту газу НАН України, проф. Б.С. Сороки виконував дисертаційну роботу за темою «Підвищення енергоефективності та скорочення шкідливих викидів в процесах спалювання вуглеводнів в побутових газових пристроях», яку захистив
у 2021 році.

Проводить лекційні, практичні та лабораторні роботи з дисциплін:

 • Устаткування виробництв в галузі;
 • Контроль та керування біотехнологічними процесами;
 • Процеси і апарати біотехнологічних виробництв;
 • Проектування біотехнологічних виробництв.

Коло наукових інтересів: біоенергетика, використання газоподібних палив в побутових газових приладах, енергоощадні технології.

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=DGn2g2kAAAAJ


ДРАЖНІКОВА АННА ВІКТОРІВНА

Старший викладач

У 2007 році закінчила з відзнакою Національний авіаційний університет за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища”.
Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.
Викладає дисципліни: “Загальна мікробіологія та вірусологія”, “Анатомія та фізіологія рослин”, “Основи фармакогнозії”, “Основи імунології”, “Технологія імунобіологічних препаратів”.
Викладає дисципліни англійською мовою.
E-mail: anna.drazhnikova@npp.nau.edu.ua


ПОШТАРЕНКО АННА ВІТАЛІЇВНА

Кандидат технічних наук, старший викладач

Поштаренко Анна Віталіївна, 1980 року народження. У 2004 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».  З 2005 року по 2009 рік проходила навчання в аспірантурі НАУ. Загальний трудовий стаж складає 15 років. Стаж педагогічної роботи у ВНЗ – 14 років,  в НАУ – 14 років.

На посаді асистента кафедри біотехнології НАУ працює з 2005 року і  по теперішній час.

Являється автором 32 наукових та навчально-методичних праць.

Поштаренко А. В. ведуться навчальні заняття з таких навчальних дисциплін: «Екологічна біотехнологія», «Біотехнологія очистки води», «Загальна біотехнологія», «Теоретичні основи біотехнології», «Біотехнології в авіації та космонавтиці», «Основи імунології», «Мікробіологія біологічних агентів», «Фізіологія та екологія людини» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньо-професійних програм «Фармацевтична біотехнологія», «Екологічна біотехнологія та біоенергетика».

Контактна інформація:

E-mail: strutinskaya@ukr.net

Профіль у Google Scholar:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Qxcqiy8AAAAJ