Викладачі кафедри біотехнології

ГАРКАВА КАТЕРИНА ГРИГОРІВНА

Завідувачка кафедри біотехнології, доктор біологічних наук, професор кафедри біотехнології

Освіта:

У 1974 р. році закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Біохімія».    

У 1983 р.захистила дисертацію за темою «Вплив лімфоїдного кейлону на імунну відповідь» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «Алергологія та імунологія».

У 2001 р. захистила дисертацію за темою «Роль лімфоцитарних кейлонів у реалізації імунного гомеостазу» на здобуття наукового ступеня доктора  біологічних наук за спеціальністю «Імунологія  та алергологія».

Старший науковий співробітник за спеціальністю «Алергологія та імунологія» (1992).

Основні напрямки діяльності за останній час:

У 1974- 2007 рр. працювала у Науково-дослідному лабораторному центрі Київського медичного інституту ім.О.О.Богомольця (з 1995 р.- Національний медичний університет): лаборант (1974-1977); старший лаборант (1977-1981); молодший науковий співробітник (1981-1987); старший науковий співробітник (1987- 2001); головний науковий співробітник (2001-2007).  З 2007 р. працювала професором кафедри біотехнології Національного авіаційного університету, з 2008 р. до 01.07.2019 р. – завідувачкою кафедри біотехнології, з 2019 р. до 01.07.2021 р. – професором кафедри біотехнології, а в теперішній час є завідувачкою кафедри біотехнології.

Основний напрямок наукової роботи – дослідження пов҆ язані з отриманням та вивченням біологічно активних речовин природного походження з метою корекції стану імунної системи після впливу негативних факторів навколишнього середовища та при різних  патологіях.

Член Української академії наук з 2005р.

Автор більш ніж 243 науково-методичних праць, наукових статей, навчальних посібників, патентів згідно вимогам  МОН України. Робіт в Scopus – 15, а Web of Science – 9.

Гаркава К.Г. є членом специалізованої вченої ради Д 26. 612.01 за спеціальністю « Гематологія та трансфузіологія».

Знання іноземних мов: українська, російська – вільно,
англійська, французька – зі словником.

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=8AjYCBwAAAAJ


БАРАНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Доктор сільськогосподарських наук, професор

Народився 18 вересня 1955 року в селі  Барвінки Малинського району  Житомирської області у родині робітників. У 1973 році закінчив Чоповицьку середню школу в смт. Чоповичі Малинського району  Житомирської області. Після закінчення школи працював на різних роботах у місцевому сільськогосподарському підприємстві,  служив протягом 2-х років у підрозділах морської авіації.

З листопада 1975 року навчався на агрономічному факультеті Білоцерківського державного сільськогосподарського інституту. Інститут закінчив у 1981 року з дипломом з відзнакою, отримавши кваліфікацію вченого агронома. Під час навчання брав активну участь у студентських наукових гуртках та студентських наукових конференціях. Наукова студентська робота з рослинництва зайняла 1-ше місце у Всесоюзному конкурсі наукових студентських робіт.

Після закінчення інституту протягом трьох років працював старшим агрономом-насіннєводом, керуючим відділення сільськогосподарського підприємства.

У грудні 1983 року був обраний головою правління місцевого господарства, в якому працював до грудня 1988 року. У зв’язку з обранням по конкурсу на заміщення вакантної посади асистента кафедри рослинництва Білоцерківського державного сільськогосподарського інституту.

У даному навчальному закладі працював протягом 22 років. Навчався у заочній аспірантурі та очній цільовій докторантурі Національного аграрного університету.

У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 06.01.11 – захист рослин. У 2004  р. захищено докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук  за  спеціальністю  03.00.16 – екологія.    У 2005 році присвоєно звання професора  кафедри екотрофології. 

З 1996 по 2005 рр. працював на посаді проректора по зовнішніх зв’язках Білоцерківського державного аграрного університету. Брав активну участь у міжнародних проектах за програмами Європейського Союзу ТЕМПУС –ТАСІС, АПОЛЛО, за програмами Британської ради, був координатором цих проектів від України. Виконував обов’язки консультанта Уряду Нідерландів з проблем сталого розвитку сільського господарства в Україні; був керівником українсько-британського проекту з проблем використання пестицидів у сільському господарстві України.

Забезпечував стажування за даними проектами викладачів університету. Організовував процес проходження практики студентів за міжнародними програмами ХОПС, КОНКОРДІЯ, ДААД, ЕРАЗМУС МУНДУС, ВОРК ЕНД ТРЕВЛ та ін.. Міжнародну діяльність пов’язував із науковою, налагоджуючи тісні зв’язки з ученими-екологами та біотехнологами, які працювали в наукових установах та ВНЗ Франції, Великобританії, Німеччини, Іспанії, Туреччини, Нідерландів.  Стажувався з проблем дорадництва в Університетах штатів Колорадо, Вісконсін, Мінессота США; з екологічних проблем – в наукових установах Аргентини, Франції, Німеччини; із захисту рослин – в Інституті Зенкенберг (Німеччина).

Був нагороджений орденом Міністерства сільського господарства та рибництва Франції (січень 2008 року) «За заслуги в галузі сільського господарства». Нагороджений також МОН України нагрудним знаком «Відмінник освіти України».          

З 2005 по 2008 рр. працював ректором Білоцерківського державного аграрного університету.

У Білоцерківському НАУ з даного часу по жовтень 2009 року працював на посаді завідувача та професора кафедри прикладної екології, з якої звільнився за власним  бажанням у зв’язку з призначення на посаду професора  кафедри біотехнології факультету екологічної безпеки Національного авіаційного університету.

З 2009 року професор кафедри біотехнології Національного авіаційного університету.

З 2019 року завідувач кафедри біотехнології Національного авіаційного університету.

З 2019 р. і по цей час – експерт Наукової ради Міністерства освіти і науки України, секція «Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук».

З 2021 року – професор кафедри біотехнології Національного авіаційного університету.

Опубліковано понад 150 наукових праць та патентів. Є автором монографії, співавтором монографії «Харчування людини»; співавтором навчального підручника «Біологічний захист рослин», навчального посібника «Екотрофологія». Викладає дисципліни “Анатомія і фізіологія рослин”, “Основи фармакогнозії та технології препаратів функціонального призначення”,   “Біобезпека, біозахист в авіації”, “Сучасні біотехнології для авіації” та інші, українською та англійською мовами; керує дипломними роботами магістрів. 

Одружений. Дружина – Барановська Лілія Володимирівна, 1957 р.н.; доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти Національного авіаційного університету. Сини: Барановський Ігор Михайлович, 1980 р.н., фермер; Барановський Вадим Михайлович, 1987 р.н., архітектор.

Мешкає у м. Біла Церква Київської обл.  

Сертифікат про участь в міжнародному семінарі «Біогаз як елемент сучасної економіки» 23-24 березня 2023 року в Інституті екологічної інженерії та біотехнології Опольського університету (Польща)

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=9IPpRpkAAAAJ


ГОНЧАРЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Доктор сільськогосподарських наук, професор

У 1987 році закінчив Українську сільськогосподарську академію (нині НУБіП України) за спеціальністю ‟Зооінженерія”.
1994 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук.
1997 р. – присудження вченого звання старшого наукового співробітника.
2008 р. – присудження вченого звання доцент.
2009 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня доктора сільськогосподарських наук.
2013 р. – присудження вченого звання професор
2017 р. – обраний академіком ГО «Національної академії наук Вищої освіти України» (аграрне відділення).
До 1999 року – головний зоотехнік підсобного господарства Полтавського ГЗК, аспірант Інституту розведення і генетики тварин НААН, старший науковий співробітник Інституту агроекології та біотехнологій НААН. 
З 1999 року працює у НУБіП України – доцентом, завідувачем кафедри конярства та кіннозаводства, директором НДІ технологій та якості тваринництва і рибництва, директором ННІ тваринництва та водних біоресурсів, професором кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин. З 2020 року працює за сумісництвом в НАУ.
Викладає наступні дисципліни: “Методологія наукових досліджень”, “Міжнародні проєкти та гранти”, “Загальна генетика”, “Генна інженерія”.
Автор понад 310 наукових праць, у т.ч. 2 монографій, 12 патентів, 28 навчально-методичних розробок, 3 науково-практичних рекомендацій, 4 статей, що індексуються у наукометричній базі Web of Science.

Підвищення кваліфікації:
– Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова (м. Асканія-Нова). Тема підвищення кваліфікації: Біотехнологія репродукції сільськогосподарських тварин (30.09-04.10.2019 р.). Документ: Посвідчення – Серія ПК № 00497265/040-19
– Національний університет ім. І.І. Мечникова (м. Одеса). Тема підвищення кваліфікації: “Molecular biology, biotechnology and biomedicine” (22 june – 3 july 2021). Документ: CERTIFICATE
– Інститут біології тварин (м. Львів). Тема підвищення кваліфікації: “Біотехнологія відтворення” (24-28.05.2021 р.). Документ: Посвідчення № 128/2021
– Національний університет ім. І.І. Мечникова (м. Одеса). Тема підвищення кваліфікації: XVI INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL “Molecular biology, biotechnology and biomedicine” (10 june – 12 july 2022). Документ: CERTIFICATE
– Інститут свинарства та агропромислового виробництва НААН України (м. Полтава). Тема підвищення кваліфікації: “Формування високопродуктивних генотипів свиней в умовах зміни клімату” (14-18 листопада 2022 р.). Документ: Посвідчення № 0176
– ТОВ “АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ”. Тема підвищення кваліфікації: “Цифрові інструменти Google для освіти” (03-15 січня 2023 р.). Документ: Сертифікат GDTfE-06-Б-03695
– Swedish University of Agricultural Sciences. Тема підвищення кваліфікації: ‟Flipped classroom” (13.04.2023 р.). Документ: CERTIFICATE
– PROMETHEUS. Тема підвищення кваліфікації: ‟Екопрактики для сільського господарства та громад” (10.05.2023 р.). Документ: Сертифікат
– Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв). Тема підвищення кваліфікації: International Summer School: «European Green Dimensions: Challenges for Ukraine» (08-10.06.2023 р.). Документ: CERTIFICATE
– Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН (м. Чубинське). Тематика курсів: «Генетика, розведення та біотехнологія відтворення тварин» (15-19.06.2023 р.)

E-mail: ihor.honcharenko@npp.nau.edu.ua

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&hl=ru&user=NUrqb8UAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-5480-1378


АНДРІАНОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rmgJkKEAAAAJ&hl=ru

Кандидат біологічних наук, доцент


ГЛУШКО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=TFvTfQEAAAAJ


КОРНІЄНКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Заступник завідувача кафедри біотехнології
Кандидат технічних наук, доцент

Освіта:
1997 – закінчила середню загальноосвітню школу № 18, м. Кам’янське.
1997-2002 – студент Дніпровського державного технічного університету (ДДТУ).
2002 – закінчила Дніпровський   державний технічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біотехнологія» та здобула кваліфікацію – біотехнолог (диплом з відзнакою).
2002-2005 – аспірант кафедри екології, неорганічної хімії та біотехнології ДДТУ.
2007 – захист кандидатської дисертації за темою «Захист водних об’єктів від біогенних елементів та завислих речовин (на прикладі м. Дніпродзержинська)» в Українському науково-дослідному інституті екологічних проблем Міністерства захисту навколишнього середовища  України (м. Харків).
Диплом кандидата технічних наук ДК № 043804 зі спеціальності 21.06.01-екологічна безпека.
2008 – отримала диплом доктора філософії (ДК № 043804 від 19.12.2008г.).
2013 – отримала атестат доцента кафедри біотехнології та загальної хімії ДДТУ (12ДЦ № 035516).
Досвід роботи:
Загальний стаж роботи – 18 років.
2002-2008 – інженер-бактеріолог, гідробіолог, паразитолог лабораторії з контролю якості питної води та стічних вод КП «Дніпродзержинськ водоканал».
2008-2009 – старший викладач кафедри хімічної  технології неорганічних речовин ДДТУ.
2009-2015 –  доцент кафедри біотехнології та загальної хімії ДДТУ.
2015-2020 – завідувач кафедри біотехнології та загальної хімії ДДТУ.
2020 – по теперішній час – доцент кафедри біотехнології НАУ, заступник завідувача кафедри біотехнології НАУ.
Автор понад 120 наукових публікацій, з них:
• 1 навчальний посібник з грифом МОНУ України («Технології БАР та харчових продуктів»: навчальний посібник / В. М. Гуляєв, І. М. Корнієнко, О. Ю. Філімоненко. — Кам’янське : ДДТУ, 2018. — 277 с.) та монографія (2010 рік);
• 4 публікації у виданнях, що індексуються у наукометричній базі даних Scopus та Web of Science;
• співавтор 2 колективних закордонних монографій, 2019, 2020 р.р. (Польща, Литва), співавтор 1 закордонної монографії (2022 р.) видавництва Springer;
• 2 патента України на винахід та 3 патенти України на корисну модель.
Член Акредитаційної комісії МОН зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», Національний авіаційний університет, Наказ МОН № 1422 від 07.09.18 р, м. Київ, листопад 2018 р.
Відповідальний виконавець науково-дослідних робіт, зареєстрованих в укрІНТЕІ за темами: «Дослідження стану ґрунтів та впливу біологічно-активних речовин на ріст сільськогосподарських культур» (термін роботи 01.09.2016 – 31.08.2018), номер держреєстрації 0116U005938, кафедра промислової біотехнології та загальної хімії, ДДТУ; «Наукові розробки технології виробництва функціональних хлібобулочних виробів», НАУ, кафедра біотехнології, державний реєстраційний номер: 0121U111446, (термін роботи 01.06.2021 – 30.06.2023), «Вплив біологічно-активних речовин на перебіг ферментаційних процесів в технології виробництва функціонального хліба» (термін роботи 01.04.2023 – 30.12.2025), номер держреєстрації 0123U102191, кафедра біотехнології НАУ.
Керівник науково-дослідних робіт студентів, які зайняли призові місця у І та ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» за темами: «Дослідження удосконаленої технології приготування фітокисломолочних желейних продуктів з застосуванням симбіозу молочнокислих бактерій», «Дослідження комплексного впливу мікрогравітації та біодобрива на інтенсивність росту пасльонових культур», «Біотехнологія рециклінгу овочевих відходів із застосуванням сучасних ЕМ-технологій», «Вплив біологічно-активних речовин та пребіотику лактулози на титр молочнокислих бактерій у функціональному йогурті».
В рамках проведених науково-дослідних робіт, спільно зі студентами опубліковано 14 фахових статей (категорія Б) та 20 тез доповідей.
Очолювала керівництво школярами, які зайняли призове місце II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України” за темами: «Дослідження технології приготування заквасок спонтанного бродіння з підвищеною підйомною силою в практиці випікання без дріжджового хліба», «Удосконалення рецептури приготування без дріжджового хліба з використанням спельтового борошна», «Розробка удосконаленої технології очищення стічних вод із застосуванням методів іммобілізації біоценозу активного мулу на прикладі очисних споруд м.Кам’янського», «Дослідження впливу біологічно-активних речовин у складі кормів на якісні характеристики м’яса курчат бройлерів».
Входила до складу журі конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України” , а саме: участь у складі журі міської олімпіади з екології (м.Кам’янське), 2018 р., 2019 р.; участь у складі журі міського етапу конкурсу-захисту науково-дослідних робіт «Мала академія наук України», 2018р., 2019 р.
Керівник  гуртка «Сучасні біотехнології» для учнів старших класів у підготовці та захисту учнівських  робіт  –  МАН, «Природнича школа» 2015-2020 роки.
Член редколегії фахового наукового журналу (категорія Б), «Збірник наукових праць ДДТУ», секція: Біотехнології та біоінженерія, з 01.01. 2021 року по теперішній час.
Здійснювала консультування із приводу підвищення кваліфікації на тему «Біотехнології очищення стічних вод, правила водовідведення та водоприймання» інженерів ТОВ «Білоцерківводоканал» , 15.11.21-13.12.21р. Консультування працівників ТОВ «Білоцерківвода» – стажування працівників, 120 годин. Наказ 610/08, від 15.11.2021.
Член науково-методично-редакційної ради ФЕБІТ.
Член проєктної групи у програми Європейського Союзу Еразмус+Жан Моне «Clean Energy Technologies and Energy Efficiency: the EU Experience» (101047602 — EnergyC — ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH). Термін реалізації проєкту: 01.02.2022 – 31.01.2025.
За 12 річний досвід роботи у вищих навчальних закладах викладала наступні дисципліни:
1. Контроль і керування біотехнологічними процесами.
2. Біологія клітин.
3. Промислова біотехнологія.
4. Екологічна біотехнологія.
5. Технологія антибіотиків та лікарських  препаратів.
6. Техніка захисту навколишнього середовища.
7. Інженерна ензимологія та технологія БАР.
8. Автоматизація та управління біотехнологічними процесами.
9. Біотехнологія рослинних і тваринних клітин.
10. Методи аналізу в біотехнологіях.
11. Біоенергетика.
12. Загальна мікробіологія та вірусологія.
13. Асептика біотехнологічних  виробництв.
14. Стандартизація та системи якості в галузі.
Галузь наукових інтересів включає основні направлення з екологічної, аграрної, харчової біотехнології та біоенергетики.
Досягнення у професійній діяльності – відповідність ліцензійним умовам за наступними 12 пунктами: 1,2,3,4,8,9,10,11,12,14,15,20.

Підвищення кваліфікації:
– ООО НПП «Вітан» Україна, Дніпропетровська область – цех з біосинтезу бета-каротину, УДХТІ –  кафедра біотехнології (м. Дніпро), лабораторія з контролю якості питної води та  стічних вод (КВП «Дніпродзержинськводоканал).
– ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА», с. Чайки, Києво-Святошинський район, Київська область, січень-лютий 2020 р. (180 годин).
– ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», очисні споруди, відділ головного технолога, акредитована лабораторія. Термін підвищення кваліфікації: 01.04.2023 р. – 31.05.2023 р.
Тема підвищення кваліфікації: «Удосконалення біотехнології очищення питної води та стічних вод». Документ: звіт про підвищення кваліфікації.
– Курс з підвищення кваліфікації в рамках програми ЖАНА МОНЕ: Міждисциплінарні Студії «Європейські зелені виміри» – сертифікат
Сертифікат від 31.05.23 р. “ЄЗК та Україна”, Prometheus.
Сертифікат учасника міжнародної конференції, яка відбулася 27-28 квітня 2023 року в Державному біотехнологічному університеті.
Сертифікат учасника міжнародних студій Жана Моне, 11.05.23
Сертифікат учасника міжнародної конференції по біотехнології КПІ, 19.05.2023
Сертифікат учасника школи Жана Моне (0,6 кредитів), 10.06.2023
Сертифікат учасника конференції, 25-26 травня 2023 рік, м. Чернігів.
Сертифікат учасника он-лайн курсу: Академічна доброчесність, 19.05.2023
Сертифікат учасника міжнародної конференції, 22.09.2022
Cертифікат учасника он-лайн курсу: Критичне мислення для освітян, 18.02.2023

Профіль у Google Scholar
Е-mail: irina.kornienko.1979@gmail.com


КОСОГОЛОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА
Кандидат технічних наук, доцент

Народилась 13 вересня 1958 року у м. Києві.

У 1981р. закінчила технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія мікробіологічних і вітамінних виробництв».

Основні етапи трудової та науково-педагогічної діяльності:

1.09.1981-25.06.1986р.- інженер проблемної науково-дослідної лабораторії (ПНДЛ) Українського державного університету харчових технологій (УДУХТ)

26.06.1986-01.04.1989- молодший науковий співробітник проблемної науково дослідної лабораторії УДУХТ.

01.04.1989-01.09.1999-науковий співробітник ПНДЛ.

Кандидат технічних наук з 1992 р. Дисертацію захистила 23 грудня 1992 року у Раді Київського технологічного інститут харчової промисловості (диплом КН №000503).

01.09.1999 – 31.08.2006р.- доцент кафедри процесів і апаратів харчових виробництв та технології консервування.

01.09.2006р.- доцент кафедри біотехнології факультету екологічної безпеки Інституту міського господарства Національного авіаційного університету.

Наукові дослідження пов’язані з розробкою безвідходних технологій харчових продуктів профілактичного харчування з рослинної сировини.


КУЗНЄЦОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Кандидат технічних наук, доцент
У 1988 р. закінчила з відзнакою  Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Теплофізика”.
2005 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.
2011 р. – присудження вченого звання доцента.
У 2022 р. здобула другу вищу освіту: ОС – магістр, ОПП «Біотехнології», спеціальність 162 – Біотехнології та біоінженерія, ВНЗ «НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Викладає наступні дисципліни: Обладнання та технології виробництва біопалива; Чисті енерготехнології та енергоефективність: досвід ЄС; Процеси і апарати фармацевтичних виробництв; Projecting of Pharmaceutical Production; Automation and Process Control in Pharmaceutical Manufacturing. Викладає дисципліни українською та англійською мовою.

Автор понад 90 наукових публікацій, з них: 1 навчальний посібник з грифом МОНУ, 4 публікації у виданнях, що індексуються у наукометричній базі даних Scopus, 5 авторських свідоцтв та 8 патентів на винаходи.
Член науково-методично-редакційної ради ФЕБІТ.
Член Вченої ради Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій.
Член оргкомітету міжнародної науково-практичної конференції “Новітні досягнення біотехнології” (2021 – 2022 рр.).
2019 р. – успішно склала Кембриджський іспит  FCE  та отримала міжнародний сертифікат Cambridge English: First Certificate in English (Certificate Number 0064280068), який є підтвердженням  володіння англійською мовою на рівні В2 згідно із загальноєвропейською системою градацій мовних рівнів (CEFR).
Координатор проекту програми Європейського Союзу Еразмус+Жан Моне «Clean Energy Technologies and Energy Efficiency: the EU Experience» (101047602 — EnergyC — ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH). Термін реалізації проекту: 01.02.2022 – 31.01.2025.

Підвищення кваліфікації:
– Місце підвищення кваліфікації: ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», очисні споруди, відділ головного технолога, акредитована лабораторія. Термін підвищення кваліфікації: 01.04.2023 р. – 31.05.2023 р.
– Тема підвищення кваліфікації: «Удосконалення біотехнології очищення питної води та стічних вод».
Документ: звіт про підвищення кваліфікації
– Європейський зелений курс: онлайн-курс на платформі Prometheus. Сертифікат видано 31.05.2023 р. Документ: сертифікат
– Курс з підвищення кваліфікації в рамках програми ЄС Еразмус+Жан Моне: Європейські міждисциплінарні студії «Європейські зелені виміри», 90 годин, 3 кредити ЄКТС (сертифікат видано 03.05.2023 р.) – сертифікат
Сертифікат про участь у міжнародному семінарі «Біогаз як елемент сучасної економіки» 23-24 березня 2023 року в Інституті екологічної інженерії та біотехнології Опольського університету (Польща)
– Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Кількість годин – 60 годин, 2 кредити ЄКТС. Сертифікат видано 24.02.2023 р.
Документ: сертифікат
– Критичне мислення для освітян: онлайн-курсів на платформі Prometheus (30 годин, 1 кредит ЄКТС). Сертифікат видано 20.02.2023 р. Документ: сертифікат
– Участь у роботі VI Міжнародної науково-практичної конференції “«KyivLvivPharma-2023. Фармацевтична технологія та фармакологія в забезпеченні активного довголіття» (16-18 листопада 2023 року) – cертифікат

E-mail: olena.kuznietsova@npp.nau.edu.ua

https://scholar.google.com.ua/citations?user=PbukP_sAAAAJ&hl=uk
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216157203
https://orcid.org/0000-0002-1786-314X


МАГА ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
Кандидат хімічних наук, доцент

У 1984 році закінчив хімічний факультет Ужгородського державного університету.
З 1986 старший інженер хімік Центральної лабораторії, а з 1990 по 1991 завідувач Центральної лабораторії Свалявського лісохімкомбінату.
З 1991 по 1992 рік головний спеціаліст аналітичної лабораторії Закарпатського науково-виробничого центру «Екологія».
З 1992 року по листопад 1994 року працював інженером 1-ї категорії держбюджетної теми кафедри фізичної та колоїдної хімії Ужгородського державного університету.
З 1994 по 1997 рр. аспірант кафедри аналітичної хімії Ужгородського державного університету.
З 1997 по 2014 рік працював завідувачем Ужгородської прикордонної державної контрольно-токсикологічної лабораторії.
У 2000 р. захистив дисертацію «Утворення екстракція та аналітичне застосування іонних асоціатів хрому (VI) з основними барвниками» на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук.
У 2011 році одержав вчене звання доцента.
З 2001 по 2008 рр. працював на посаді викладача в Ужгородському національному університеті. З 2008 по 2016 рр. – доцент кафедри аналітичної хімії названого університету.
З лютого по серпень 2017 р. доцент курсу хімії, кафедри фармакології, фармакогнозії та хімії Київського медичного університету УАНМ.
У 2017 р. працював на кафедрі біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
У 2018 р. працював на кафедрі фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
В НАУ працює з 2020 року.
Підвищення кваліфікації: Сертифікати (частина 1, частина 2, частина 3).


ПЕТЮХ ГРИГОРІЙ ПАВЛОВИЧ

Кандидат біологічних наук, старший науковий спіробітник, доцент

1992 р. – отримав диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності Генетика – 03.00.15.
2005 р. – отримав атестат старшого наукового співробітника зі спеціальності “Генетика”.

Викладає дисципліни “Генетика”, ‘European experience of using Molecular Biology and Bioinformatics Achievements” українською та англійською мовами.
Коло наукових інтересів: генетика і біотехнологія рослин, молекулярна діагностика.
Бере активну участь у міжнародних наукових проектах: INTAS, «Створення київського аерокосмічного інвестаційного інституту провінції Сяошань» та ін.
Член Всеукраїнської громадської організації«Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова»

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=0PwxmX8AAAAJ


ПОШТАРЕНКО АННА ВІТАЛІЇВНА
Кандидат технічних наук, доцент

Поштаренко Анна Віталіївна, 1980 року народження. У 2004 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». З 2005 року по 2009 рік проходила навчання в аспірантурі НАУ. Загальний трудовий стаж складає 15 років. Стаж педагогічної роботи у ВНЗ – 14 років, в НАУ – 14 років.
Являється автором 32 наукових та навчально-методичних праць.
Поштаренко А. В. ведуться навчальні заняття з таких навчальних дисциплін: «Екологічна біотехнологія», «Біотехнологія очистки води», «Загальна біотехнологія», «Теоретичні основи біотехнології», «Біотехнології в авіації та космонавтиці», «Основи імунології», «Мікробіологія біологічних агентів», «Фізіологія та екологія людини» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньо-професійних програм «Фармацевтична біотехнологія», «Екологічна біотехнологія та біоенергетика».
Свідоцтво про підвищення кваліфікації.
Контактна інформація:
E-mail: strutinskaya@ukr.net
Профіль у Google Scholar:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Qxcqiy8AAAAJ


РЕШЕТНЯК ЛЮДМИЛА РАСУЛІВНА
Кандидат технічних наук, доцент


У 1969 році з відзнакою закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю інженер-технолог.
1969-1975 – інженер-мікробіолог Укрспирту.
1975-1978 – аспірант кафедри мікробіологічних та вітамінних виробництв.
1978-1979 – мл. наук. співробітник кафедри мікробіологічних та вітамінних виробництв.
1983 – Захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спец. 05.18.11 “Технічна мікробіологія”.
1979-1985 – асистент кафедри.
1988 – присудження вченого звання доцента по кафедрі біотехнології мікробного синтезу НУХТ.
1986-2012 – доцент кафедри біотехнології НУХТ.
2012 – по теперішній час – доцент кафедри біотехнології НАУ.

Викладає наступні дисципліни:
Фармацевтична біотехнологія
Фармацевтична розробка лікарських засобів
Природознавча мікробіологія
Технологія пробіотиків
Автор понад 200 наукових публікацій, із них два навчальних посібника з грифом МОНУ, 15 публікацій у виданнях, що індексуються у науко-метричній базі даних Scopus Web of Science, 8 авторських свідоцтв та 6 патентів на винаходи.
Член спеціалізованої Вченої ради  К 26.378.01 за спеціальністю 03.00.20 «Біотехнологія» 2016 – 2021 р.р. (Наказ МОН України №1222 від 07.10.2016).
Відповідальна за зв’язки кафедри з підприємствами фармацевтичної галузі.
Профорг кафедри.
Керівник “Школи юного біотехнолога”.

Підвищення кваліфікації:

 • ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА» с. Чайки, Києво-Святошинський район, Київська область, квітень-травень 2023 р. Тема підвищення кваліфікації Основні стадії виробництва лікарських засобів. Фармацевтична система якості. Документ: звіт про підвищення кваліфікації (180 годин)
 • Сертифікат учасника міжнародної конференції м. Кіото, 2-4 грудня 2020 р. (24 години)
 • Сертифікат учасника міжнародної конференції м. Стокгольм, 13-15 грудня 2020 р. (24 години)
 • Сертифікат учасника міжнародної конференції м. Бостон, 16-18 грудня 2020 р. (24 години)
 • Сертифікат учасника міжнародної конференції м. Лондон, 7-8 квітня 2021 р. (24 години)
 • Сертифікат учасника міжнародної конференції м. Стокгольм, 1-3 грудня 2021 р. (24 години)
 • Сертифікат учасника міжнародної конференції м. Мадрид, 12-14 грудня 2021 р. (24 години)
 • Сертифікат учасника міжнародної конференції м. Ванкувер, 13-15 грудня 2021 р. (24 години)
 • Сертифікат учасника міжнародної конференції м. Берлін, 11-13 грудня 2023 р. (24 години)
 • Сертифікат про підвищення кваліфікації у 2023 році

Галузь наукових інтересів
Удосконалення технології культивування біологічних агентів для отримання активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), технологія та мікробіологія харчових виробництв. 

E-mail: liudmyla.reshetniak@npp.nau.edu.ua
https://orcid.ord/0000-0002-0049-4851


ЧУБКО ЛАРИСА СЕРГІЇВНА

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри біотехнології

У 2003 р. закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного університету ім.М.М.Коцюбинського.

2003-2006 рр. – начання в аспірантурі фізичного факультету Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка.

З 2007 року працює у Національному авіаційному університеті.

2008 р. – захист дисертації на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук.

2021 р. – отримала другу вищу освіту: ОС магістр, ОПП «Фармацевтична біотехнологія», спеціальність 162 – Біотехнологія та біоінженерія.

Викладає дисципліни: «Основи комп’ютерного моделювання», «Біобезпека та біозахист в авіації», «Космічна біотехнологія», «Обробка цифрових зображень в біотехнології», «Аналіз і візуалізація даних» та ін. українською та англійською мовами.

Автор понад 120 наукових публікацій, з них 1 навчальний посібник з грифом МОН, 5 у виданнях, що ідексуються у наукометричній базі даних Web of Science, 4 – у Scopus.
Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2009 р.).
Член Міжнародного астрономічного союзу (підрозділ F – Планетні системи і біоастрономія).
Член Української астрономічної асоціації.
Член Європейської асоціації з біозахисту (European BioSafety Association).
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.062.13 в НАУ (2011-2021 рр.).
Член науково-методично-редакційної ради ФЕБІТ.
Член Вченої ради факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій.
Відповідальна по факультету за академічну доброчесність.
Відповідальний секретар, член оргкомітету міжнародної науково-практичної конференції “Новітні досягнення біотехнології” (2020 – 2022 рр.).

Підвищення кваліфікації
1. Університет суспільних наук у м.Лодзь (Польща) серпень-жовтень 2020 р.
Тема: “Міжнародні проекти: написання, аплікування, управління та звітність”. Кількість годин – 180 годин (6 кредитів ЄКТС)
Документ: Сертифікат №2020/10/1283

2.  ТОВ “Валартін Фарма” (с.Чайки, Київська обл.) 07.12.2020 – 05.02.2021 р.
Тема: “Сучасні технології фармацевтичного виробництва, управління якістю та інформаційне забезпечення”. Кількість годин – 180 годин (6 кредитів ЄКТС)
Документ: звіт про стажування

3. Інститут новітніх технологій та лідерства Національного авіаційного університету.
Підвищення кваліфікації за програмою навчання: Підтвердження достатнього рівня англійської мови за професійним спрямуванням.
Документ: Сертифікат ПА № 00135, від 10.07.2021 р.

4. ТОВ “БІОФАРМА ПЛАЗМА” (м. Київ, м. Біла Церква) 29.11.2021 – 5.02.2022 р.

Тема: “Особливості використання системи якості на ТОВ “БІОФАРМА ПЛАЗМА”. Кількість годин – 180 годин (6 кредитів ЄКТС). Документ: звіт про стажування.

5. Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів, через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Кількість годин – 60 годин (2 кредити ЄКТС). Видано 15.02.2023 р.

Документ: Сертифікат

6. Онлайн-курс «Біоінформатика», який проводився командою викладачів і науковців з України та Німеччини за фінансової підтримки Німецької Служби академічних обмінів (DAAD) у рамках програми «Ukraine digital: Ensuring academic success in times of crisis» («Україна цифрова: Забезпечення академічної успішності під час кризи»). 20.09.2022–01.11.2022 (24 години / 0,8 кредиту ЄКТС). Тема (програма курсу): Вступ до біоінформатики. Бази даних. Попарне вирівнювання послідовностей. Секвенування ДНК. Принципи збирання ДНК послідовностей. Біологія та еволюція. Нейтральна еволюція, рівновага мутацій та дрейфу. Методи реконструкції філогенії. Застосування філогенетики. Філогеноміка. Джерела біомедичних даних. Моногенні захворювання людини. NGS (Next Generation Sequencing) у клінічній практиці. Полігенні багатофакторні ознаки людини.

Документ: Сертифікат.

7. Сертифікат про участь у The 2nd International WorkshopINFORMATION TECHNOLOGIES: THEORETICAL AND APPLIED PROBLEMS (ITTAP-2022)“, November 22-24, 2022


E-mail: larysa.chubko@npp.nau.edu.ua

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=I0uvZ-0AAAAJ

https://orcid.org/0000-0003-4647-3156

Scopus Author ID: 25626246400

ResearcherID Web of Science: HLW-2771-2023


ЯСТРЕМСЬКА ЛАРИСА СЕРГІЇВНА

 Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри біотехнології

Освіта:
У 1976 р. – закінчила Київський державний університет (зараз КНУ) ім. Т.Г.Шевченко за спеціальністю «Біофізика», кваліфікація біолог-біофізик, викладач біології та хімії.
1985 р. по 1989 р.р. – аспірант відділу газоокислюючих мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного АН УРСР.
У 2005 р. – здобула другу вищу освіту  ОС – «спеціаліст» за спеціальності «Правознавство», кваліфікація «юрист» у ВЗО Київському університеті туризму, економіки і права (КУТЕП). Диплом КВ №28243104.
2008 рік – захист дисертації на присудження наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою «Роль анаеробних мікроорганізмів у трансформації сільськогосподарської сировини у біопаливо». Диплом кандидата сільськогосподарських наук ДК № 049737 від 03.12.2008 р. за спеціальності 03.00.07 – «мікробіологія».
2013 р. – присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника із спеціальності «мікробіологія». Атестат АС № 000735 від 28.03.2013 р.
2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри біотехнології. Атестат 12ДЦ № 036667 від 21.11.2013 р.
Викладає наступні дисципліни: «Біологія клітини», «Загальна мікробіологія і вірусологія», «Основи вірусології», «Морфологія і фізіологія біологічних агентів», «Чисті енерготехнології та енергоефективність: досвід ЄС», «Життя без кисню: фізіологія анаеробних мікроорганізмів», «Екологічна біотехнологія та біоенергетика», «Нові тенденції в природоохоронних біотехнологіях», «Екстремофільні мікроорганізми в біотехнології».
Автор понад 100 наукових публікацій, з них: 1 навчальний посібник з грифом МОНУ, 7 публікацій у виданнях, що індексуються у наукометричній базі даних Scopus, 1 – у Web of Science, 1 – колективна монографія., 1 патент України на корисну модель.Член науково-методично-редакційної ради ФЕБІТ.
Член проєктної групи у програми Європейського Союзу Еразмус+Жан Моне «Clean Energy Technologies and Energy Efficiency: the EU Experience» (101047602 — EnergyC — ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH). Термін реалізації проєкту: 01.02.2022 – 31.01.2025.
Учасник групи комплексного міждисциплінарного проєкта Національного фонду досліджень України 2020-2021 р.р. спільно з науковцями Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ за темою: «Розробка універсальних методів та промислових технологій знешкодження широкого спектру екологічно небезпечних органічних відходів, біоремедіації довкілля та отримання комерційно-цінних продуктів з відходів».
Керівник наукових робіт студентів, які зайняли призові місця у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» в секції «Біомедична і фармацевтична біотехнології та біоінженерія» – III місце та диплом III ступеня (2019-2020 н.р.).; у в секції «Промислова та екологічна біотехнологія» – III місце та диплом III ступеня (2020-2021 н.р.).

Основний напрямок наукової роботи – дослідження пов’язані з отриманням та вивченням ролі мікроорганізмів при трансформації органічних речовин у біопаливо та інші цінні продукти; властивості екстремофільних мікроорганізмів та їх біотехнологічний потенціал; розвиток наукових засад отримання, зберігання та використання метану та водню в системах автономного енергозабезпечення.

Підвищення кваліфікації:
– Європейський зелений курс: онлайн-курс на платформі «Prometheus». Сертифікат видано 07.06.2023 р. Документ: сертифікат
– Участь у Міжнародній Літній Школі «Європейські зелені виміри: виклики для України» у рамках проекту Програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне (сертифікат № 104_10062023 видано 10.06.2023 р.) – сертифікат
– Курс з підвищення кваліфікації в рамках програми ЄС Еразмус+Жан Моне: Європейські міждисциплінарні студії «Європейські зелені виміри», 90 годин, 3 кредити ЄКТС (сертифікат № 065_26042023 видано 03.05.2023 р.) – сертифікат
– Місце підвищення кваліфікації: ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА», очисні споруди, відділ головного технолога, акредитована лабораторія. Тема підвищення кваліфікації: «Удосконалення біотехнології очищення питної води та стічних вод». Термін підвищення кваліфікації: 01.04.2023 р. – 31.05.2023 р. Документ: звіт про підвищення кваліфікації
– Участь у міжнародному семінарі «Біогаз як елемент сучасної економіки» 23-24 березня 2023 року в Інституті екологічної інженерії та біотехнології Опольського університету (Польща). Документ: сертифікат
– Місце підвищення кваліфікації: Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України Тема підвищення кваліфікації: «Властивості екстремофільних мікроорганізмів та їх використання у біотехнології». Термін підвищення кваліфікації: 05.10.2020р.–30.04.2021р. 180 годин, 6 кредитів ЄКТС. Документ: звіт про підвищення кваліфікації
– Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО): Тема підвищення кваліфікації: «Експерт з акредитації освітніх програм»: онлайн-курс на платформі «Prometheus». (Сертифікат НАЗЯВО від 13.01.2021р). Документ: сертифікат
– Курс «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії», який реалізується в рамках партнерства Google України з МОН України для широкого впровадження дистанційного навчання в освітніх установах в умовах карантинних обмежень, пов’язаних із пандемією COVID-19. (15 годин 0,5 кредитів ECTS). Базова платформа: онлайн-курс ТОВ «Академія цифрового розвитку». (Сертифікат № БС-05627 від 24.11.2020) Документ: сертифікат

E-mail: larysa.yastremska@npp.nau.edu.ua

Профілі:


БАБІЙ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Старший викладач

Закінчив Ужгородський національний університет у 2001 році за спеціальністю «Промислова екологія та охорона навколишнього середовища» та отримав кваліфікацію інженер-хімік, технолог.
З 2003 по 2006 рік навчався у аспірантурі НАУ за спеціальністю «Фізична хімія».
З 2020 року по теперішній час – старший викладач кафедри біотехнології.

Викладає дисципліни “Органічна хімія. Механізми органічних реакцій. Аналітична хімія”, “Хімічні основи біосинтезу”.
Коло наукових інтересів пов’язане із прикладною хімією.
Є автором 11 наукових публікацій. Готує до захисту дисертаційну роботу.


ГОРУПА  ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Кандидат технічних наук, старший викладач

Народився 19 червня 1980 року в м. Старокостянтинові Хмельницької області.

В 1997 р. вступив до Слов’янського авіаційного технічного коледжу цивільної авіації та в 2000 р. отримав диплом молодшого спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Експлуатація засобів механізації та автоматизації аеропортів».

В 2001 р. отримав диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю «Експлуатація засобів механізації та автоматизації аеропортів».

В 2001 р. вступив до Національного авіаційного університету та в 2003 р. отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Технології та технологічне обладнання аеропортів».

2003 – 2006 р.р. навчався в аспірантурі при Національному авіаційному університеті. Тематика наукового дослідження: «Підвищення енергетичної ефективності згорання вуглеводневих палив».

2005 – 2009 р.р. асистент кафедри технологічного обладнання.

2009 р. – асистент кафедри біотехнології.

2011 р. – старший викладач кафедри біотехнології.

З 2016 року під керівництвом зав. відділу високотемпературного тепломасопереносу Інституту газу НАН України, проф. Б.С. Сороки виконував дисертаційну роботу за темою «Підвищення енергоефективності та скорочення шкідливих викидів в процесах спалювання вуглеводнів в побутових газових пристроях», яку захистив
у 2021 році.

Проводить лекційні, практичні та лабораторні роботи з дисциплін:

 • Устаткування виробництв в галузі;
 • Контроль та керування біотехнологічними процесами;
 • Процеси і апарати біотехнологічних виробництв;
 • Проектування біотехнологічних виробництв.

Коло наукових інтересів: біоенергетика, використання газоподібних палив в побутових газових приладах, енергоощадні технології.

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=DGn2g2kAAAAJ


ДРАЖНІКОВА АННА ВІКТОРІВНА

Старший викладач

У 2007 році з відзнакою закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища”, здобула кваліфікацію еколога, наукового співробітника (екологія), викладача вищого навчального закладу.
2006–2008 рр. – інженер кафедри біотехнології НАУ.
2008–2020 рр. – асистент кафедри біотехнології НАУ.
2020 р. – по теперішній час – старший викладач кафедри біотехнології НАУ.
Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 7 статей у наукових фахових виданнях, є співавтором 8 лабораторних практикумів, в тому числі 4 англійською мовою.
Викладає дисципліни: “Загальна мікробіологія та вірусологія”, “Анатомія та фізіологія рослин”, “Основи імунології”, “Технологія імунобіологічних препаратів”.
Викладає дисципліни англійською мовою.

Підвищення кваліфікації:

 • курс «Ефективні рішення Google for education для хмарної взаємодії» від ТОВ “Академія цифрового розвитку” (сертифікат від 24.11.2020)
 • участь у Міжнародному симпозіумі “State of the World’s Plants and Fungi”, Royal Botanic Gardens, Kew, 13-15 жовтня 2020 р. (сертифікат)
 • курс “Перша психологічна допомога під час та після війни” від ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” (сертифікат від 22.07.2022)
 • курс «Цифрові інструменти Google для освіти» від ТОВ “Академія цифрового розвитку” (базовий рівень – сертифікат від 08.08.2022, середній рівень – сертифікат від 15.08.2022)
 • тренінг “Digital Science Educator” від Labster за підтримки МОН України (сертифікат від 05.01.2023)
 • курс “Basic Good Manufacturing Practices (GMP)” на платформі Udemy (сертифікат від 14.02.2023)
 • курс “Академічна доброчесність: он-лайн курс для викладачів” на платформі Prometeus (сертифікат від 05.03.2023)
 • курс “Критичне мислення для освітян” на платформі Prometeus (сертифікат від 30.06.2023)
 • XVIII INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL of young scientists «Molecular biology, biotechnology and biomedicine» (Certificate, 14.07.2023)
 • курс “ISO 14001:2015 Environmental management system” на платформі Udemy (сертифікат від 08.01.2024)
 • курс “Phytochemistry: Introduction to Plant Chemistry” на платформі Udemy (сертифікат від 10.01.2024)
 • training for educators “The human microbiome in health and disease” organised by the EMBL Science Education and Public Engagement office, 27 November 2023 to 13 January 2024 (Certificate, 13.01.2024)
 • курс “Introduction to Industrial Bioprocess Development” by Technical University of Denmarkна платформі Coursera (Certificate, 17.01.2024)
 • курс “Introduction to Cheminformatics and Medicinal Chemistry” на платформі Udemy (Certificate, 13.02.2024)

  E-mail: anna.drazhnikova@npp.nau.edu.ua