Викладачі кафедри біотехнології

БАРАНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Завідувач кафедри біотехнології

Доктор сільськогосподарських наук, професор

Народився 18 вересня 1955 року в селі  Барвінки Малинського району  Житомирської області у родині робітників. У 1973 році закінчив Чоповицьку середню школу в смт. Чоповичі Малинського району  Житомирської області. Після закінчення школи працював на різних роботах у місцевому сільськогосподарському підприємстві,  служив протягом 2-х років у підрозділах морської авіації.

З листопада 1975 року навчався на агрономічному факультеті Білоцерківського державного сільськогосподарського інституту. Інститут закінчив у 1981 року з дипломом з відзнакою, отримавши кваліфікацію вченого агронома. Під час навчання брав активну участь у студентських наукових гуртках та студентських наукових конференціях. Наукова студентська робота з рослинництва зайняла 1-ше місце у Всесоюзному конкурсі наукових студентських робіт.

Після закінчення інституту протягом трьох років працював старшим агрономом-насіннєводом, керуючим відділення сільськогосподарського підприємства.

У грудні 1983 року був обраний головою правління місцевого господарства, в якому працював до грудня 1988 року. У зв’язку з обранням по конкурсу на заміщення вакантної посади асистента кафедри рослинництва Білоцерківського державного сільськогосподарського інституту.

У даному навчальному закладі працював протягом 22 років. Навчався у заочній аспірантурі та очній цільовій докторантурі Національного аграрного університету.

У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 06.01.11 – захист рослин. У 2004  р. захищено докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук  за  спеціальністю  03.00.16 – екологія.    У 2005 році присвоєно звання професора  кафедри екотрофології. 

З 1996 по 2005 рр. працював на посаді проректора по зовнішніх зв’язках Білоцерківського державного аграрного університету. Брав активну участь у міжнародних проектах за програмами Європейського Союзу ТЕМПУС –ТАСІС, АПОЛЛО, за програмами Британської ради, був координатором цих проектів від України. Виконував обов’язки консультанта Уряду Нідерландів з проблем сталого розвитку сільського господарства в Україні; був керівником українсько-британського проекту з проблем використання пестицидів у сільському господарстві України.

Забезпечував стажування за даними проектами викладачів університету. Організовував процес проходження практики студентів за міжнародними програмами ХОПС, КОНКОРДІЯ, ДААД, ЕРАЗМУС МУНДУС, ВОРК ЕНД ТРЕВЛ та ін.. Міжнародну діяльність пов’язував із науковою, налагоджуючи тісні зв’язки з ученими-екологами та біотехнологами, які працювали в наукових установах та ВНЗ Франції, Великобританії, Німеччини, Іспанії, Туреччини, Нідерландів.  Стажувався з проблем дорадництва в Університетах штатів Колорадо, Вісконсін, Мінессота США; з екологічних проблем – в наукових установах Аргентини, Франції, Німеччини; із захисту рослин – в Інституті Зенкенберг (Німеччина).

Був нагороджений орденом Міністерства сільського господарства та рибництва Франції (січень 2008 року) «За заслуги в галузі сільського господарства». Нагороджений також МОН України нагрудним знаком «Відмінник освіти України».          

З 2005 по 2008 рр. працював ректором Білоцерківського державного аграрного університету.

У Білоцерківському НАУ з даного часу по жовтень 2009 року працював на посаді завідувача та професора кафедри прикладної екології, з якої звільнився за власним  бажанням у зв’язку з призначення на посаду професора  кафедри біотехнології факультету екологічної безпеки Національного авіаційного університету.

З 2009 року професор кафедри біотехнології Національного авіаційного університету.

З 2019 року завідуючий кафедрою біотехнології Національного авіаційного університету.

Опубліковано більше 100 наукових праць. Є автором монографії, співавтором монографії «Харчування людини»; співавтором навчального підручника «Біологічний захист рослин», навчального посібника «Екотрофологія». Працюючи на кафедрі біотехнології, забезпечує навчання студентів ОКР – магістр та спеціаліст за спеціальностями екологія,  екобіотехнологія, біотехнологія. Викладає дисципліни «Експрес-аналіз у біотехнології та екології», «Біотехнологія переробки побутових відходів», «Технологія біокумуляції» та ін. англійською мовою; керує дипломними роботами магістрів. 

  Одружений. Дружина – Барановська Лілія Володимирівна, 1957 р.н.; доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти Національного авіаційного університету. Сини: Барановський Ігор Михайлович, 1980 р.н., фермер; Барановський Вадим Михайлович, 1987 р.н., архітектор.

Мешкає у м. Біла Церква Київської обл.  

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=9IPpRpkAAAAJ


ГАРКАВА КАТЕРИНА ГРИГОРІВНА

 доктор біологічних наук, професор кафедри біотехнології Національного авіаційного університету

Дата народження 01 квітня 1949р. (с. Глобино, Глобинського району, Полтавської області,Україна)

Родинний стан: одружена

Освіта:

          У 1974 р. році закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Біохімія».    

          У 1983 р.захистила дисертацію за темою «Вплив лімфоїдного кейлону на імунну відповідь» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «Алергологія та імунологія».

           У 2001 р. захистила дисертацію за темою «Роль лімфоцитарних кейлонів у реалізації імунного гомеостазу» на здобуття наукового ступеня доктора  біологічних наук за спеціальністю «Імунологія  та алергологія».

          Старший науковий співробітник за спеціальністю «Алергологія та імунологія» (1992).

Основні напрямки діяльності за останній час:

У1974- 2007 рр.працювала у Науково-дослідному лабораторному центрі Київського медичного інституту ім.О.О.Богомольця (з 1995 р.- Національний медичний університет): лаборант (1974-1977); старший лаборант (1977-1981); молодший науковий співробітник (1981-1987); старший науковий співробітник (1987- 2001);головний науковий співробітник (2001-2007).  З 2007р. працювала професором кафедри біотехнології Національного авіаційного університету, а з 2008р. до 01.07.2019 р.- завідувачем кафедри біотехнології Національного авіаційного університету, а в теперішній час є професором кафедри біотехнології.

Основний напрямок наукової роботи – дослідження пов҆ язані з отриманням та вивченням біологічно активних речовин природного походження з метою корекції стану імунної системи після впливу негативних факторів навколишнього середовища та при різних  патологіях.

           Член Української академії наук з 2005р.

Автор більш ніж 243 науково-методичних праць, наукових статей, навчальних посібників, патентів згідно  вимогам  МОН України. Робіт в Scopus – 15, а Web of Sciens – 9.

Гаркава К.Г. є членом специалізованої вченої ради Д 26. 612.01 за спеціальністю « Гематологія та трансфузіологія».

Знання іноземних мов:українська, російська – вільно,
англійська, французька – зі словником.

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=8AjYCBwAAAAJ


РУДЕНКО ВІРА МИКОЛАЇВНА

Доктор хімічних наук, професор


ТАРАСЮК СЕРГІЙ  ІВАНОВИЧ

Доктор с.-г. наук, професор, член-кор. НААН, заслужений діяч науки і техніки України.

Народився 25 листопада 1963 року в с. Бережці, Любомльського р-ну, Волинської області.

Закінчив Львівський національний університет ветеринарної медицини імені С.Гжицького, (1991 р.), кандидат біологічних наук (1995 р.), старший науковий співробітник (2000 р.), доктор с.-г. наук (2002 р.), член-кор. НААН (2007 р.), професор (2013 р.).

Тарасюк С.І. викладає в Інституті екологічної безпеки НАУ України кафедри біотехнології з 2006 р. Читає курс лекцій з предметів “Молекулярна біотехнологія”, “Біоінженерія”.

Основні наукові інтереси зосереджено у сфері молекулярної біотехнології та біоінженерії, сучасних напрямків генетичних досліджень в екології, ДНК-технологій, популяційно-генетичного моніторингу, еколого-адаптивної генетики ссавців.

Опубліковано 267 робіт у наукових виданнях України, Росії, США, Польщі, Англії, Німеччини та ін. та  ряд робіт у науково-популярних журналах. Вийшли в друку 6 монографій, 6 методрекомендацій, з них – 7 робіт учбово-методичного характеру.

Бере активну участь у підготовці наукових кадрів. Підготував 5 кандидатів наук. Під керівництвом захищено 16 магістерських робіт.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.364.01, член спеціалізованої вченої ради Д 26.371.01 за спеціальністю 03.02.16 – екологія.

Є головним редактором журналу «Рибогосподарська наука України» та членом редколегії журналу “Агроекологічний вісник”.

У 1994-1995 рр. стипендіат Кабінету Міністрів України. У 1995 році Соросівський стипендіат. Переможець конкурсу (1997 р.) Міжнародної науково-освітньої програми для молодих вчених (Україна-США). У 2012 році нагороджений Почесною Грамотою НААН. У 2013 році нагороджений Почесною Відзнакою НААН. У 2017 році лауреат премії НААН “За видатні досягнення в аграрній науці”. У 2019 році присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

тел. (067) 8951113, E-mail: tarasjuk@ukr.net

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=PM03_xMAAAAJАНДРІАНОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат біологічних наук, доцент

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rmgJkKEAAAAJ&hl=ru


ВАСИЛЬЧЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Кандидат медичних наук, доцент

 1960 року народження, в 1984 році закінчила медико-біологічний факультет II Московського медичного інституту ім. М. І. Пирогова за спеціальністю «лікар-біохімік».

В 1977-1978 р.р. працювала препаратором кафедри мікробіології Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця. З 1979 р. по 1984 р. брала участь в роботі наукової лабораторії проблем геронтології під керівництвом д.б.н. Капітанова Олександра Борисовича (кафедра біохімії II Московського медичного інституту ім. М.І. Пирогова, зав.каф. – проф. Арчаков Олександр Іванович). З 1984 р. по 1990 р. працювала в проблемній групі біохімії вітамінів науково-дослідного лабораторного центру  Національного медичного університету старшим лаборантом, з 1990 року по 1996 рік – молодшим науковим співробітником.

В 1993 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Біохімія» по темі «Біологічна активність синтетичних аналогів та похідних α-токоферолу» під науковим керівництвом професора Юрія Володимировича Хмелевського. Кандидат медичних наук.

З 1996 р. по 2008 р. працювала на посаді асистента кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії НМУ імені О.О. Богомольця (зав.каф. – проф. Хмелевський Ю.В., проф. Губський Юрій Іванович), проводила практичні заняття, протягом 10 років читала повні курси лекцій з біоорганічної та біологічної хімії. Викладала російською та українською мовами. Була відповідальною за методичне забезпечення кафедри. З 2001 р. по 2008 р. працювала вчителем органічної хімії вищої категорії в Українському медичному ліцеї НМУ. В 2003 році закінчила курси НМУ для викладання англійською мовою студентам-іноземцям, з 2004 р. проводила практичні заняття, читала лекції з біоорганічної та біологічної хімії англійською мовою. Взяла активну участь в написанні методичних розробок до практичних занять та лекцій англійською мовою, в тому числі з клінічної біохімії.

З 2008 р. працює доцентом кафедри біотехнології ФЕБІТ НАУ, викладає українською та англійською мовами. В 2011 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Васильченко О.А. присвоєно вчене звання доцента кафедри біотехнології.

Має 104 наукові та навчально-методичні роботи, серед них 14 навчально-методичного характеру, в тому числі лабораторні практикуми з дисциплін «Біохімія біологічних агентів», «Біохімія», «Мікробіологія біологічних агентів», «Молекулярна біотехнологія», «Фармацевтична хімія» (друкується) українською та англійською мовами, навчальний посібник «Основи екологічної токсикології» англійською мовою, що вийшов друком у видавництві НАУ, 3 авторських свідоцтва. Є автором та співавтором 37 наукових статей (25 – надруковані у фахових вітчизняних та закордонних виданнях), понад 40 робіт на наукових конференціях.

З 2008 р. відповідає за методичну роботу кафедри, є членом науково-методичної редакційної ради ФЕБІТ. З 2008 по 2019 р. була відповідальною за англомовний проект кафедри біотехнології. Має свідоцтво про складання іспиту з англійської мови для викладання в НАУ (2008 р.). У 2017 р. отримала  ІКАО на право викладання англійською мовою.

У 2019-20 н.р. викладає дисципліни Біохімія»,  «Біохімія біологічних агентів», «Генетика», «Фізіологія та екологія людини».

Є куратором академічної групи.

Регулярно підвищує кваліфікацію: бере участь в проведенні наукових з’їздів, конференцій, семінарів, в тому числі міжнародних. Останні підвищення кваліфікації за спеціальністю: 2014 рік – лабораторія нанобіотехнології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;  2017 р. – лабораторія екологічної фізіології гідробіонтів та біотехнології Інституту гідробіології НАН України.

Контакти: vasilchenko@nau.edu.ua, Viber, WhatsApp, WeChat (+38 099 545 7540)


ВІТРЯК ОКСАНА ПАВЛІВНА

Кандидат технічних наук, доцент


ГЛИБІН ВІТАЛІЙ ІЛЛАРІОНОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент

Народився в 1945 р. у Києві. В 1966 р. закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. В 1968-1970 рр лейтенант-інженер зенітно-ракетного комплексу СНР-75 на Далекому Сході. З 1971 по 1979р. – старший науковий співробітник Проблемної лабораторії інженерної теплофізики Київського технологічного інституту легкої промисловості, де закінчив заочну аспірантуру. В 1981 р. захистив кандидатську дисертацію в Московському енергетичному інституті за спеціальністю 01.04.14 Теплофізика. У 1979-2000 рр працював (с.н.с., зав. сектором) в Термодинамічному центрі Держнафтогазпрому України. В 1990 р отримав вчене звання старший науковий співробітник. Працював доцентом кафедри теплотехніки КНУТД з 2000 по 2015 р. В 2003 р. отримав вчене звання доцент.  З 2015 р. доцент кафедри біотехнології НАУ, читає лекції з дисциплін “Процеси і апарати біотехнологічних виробництв”,  “Устаткування виробництв в галузі“. Автор 82 наукових та методичних публікацій (Scope – 5, Web of Science – 8).

Наукові інтереси: Експериментальне та теоретичне вивчення фазової рівноваги рідина-пара.


ГЛУШКО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=TFvTfQEAAAAJ


КАРПЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
Кандидат
біологічних наук, доцент

Карпенко Валерій Іванович, 1950 року народження, народився в місті Києві, Україна.

1973, закінчив Київський національний університет харчових технологій, – інженер технолог.

1973, інженер дослідної лабораторії Національного університету харчових технологій, м. Київ.

1974, служба в армії, Закавказький воєнний округ.

1975, старший інженер Інституту мікробіології та вірусології НАН України 

1979, науковий співробітник Інституту мікробіології та вірусології НАН України.

1983, захист дисертації “Иммобилизация клеток метанокисляющих бактерий и их каталитические свойства” в Інституті мікробіології і вірусології НАН України на звання кандидата біологічних наук, за спеціальністю мікробіологія.

1983, вчений секретар наукової робочої групи “Біомаса” Національного комітету по відновлювальним джерелам енергії при Президії НАН України.

1992, завідуючий лабораторії біології НаУКМА.

1992 – 2006, доцент факультету природничих наук НаУКМА.

1994, заступник декана факультету природничих наук НаУКМА.

1996, отримав вчене звання старшого наукового співробітника.

1996 – 2006, старший науковий співробітник НАН України.

2005 – читав лекції з «Технічної мікробіології» SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

1997-2000, навчання в міжнародному університеті, інвестицій та менеджменту за спеціальністю фінанси, за кваліфікацією економіст.

2000 – 2006, доцент кафедри екології Національного авіаційного університету (НАУ), м. Київ, Україна.

2003 – 2006, старший науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології НАНУ, м. Київ.

2006 – 2019, доцент кафедри Біотехнології Національного авіаційного університету, (НАУ), м. Київ, відповідав на кафедрі за наукову роботу.

2009 – 2010, керівник держбюджетної (міжкафедральної) науково-дослідної роботи № 78/10.02.05 у НАУ на тему: «Лабораторний біотехнологічний регламент отримання біогазу, добрив, мікробіологічних заквасок з органічних шкідливих відходів та сировини».

2010 – 2017, доцент кафедри біотехнології Навчально-наукового «Інституту екологічної безпеки» НАУ, м. Київ.

2013 – читання лекцій з «Технічної біоенергетики» в Universidad San Augustin, Arequipa, Peru.

2017р., 2018р. – перебування в Перу для налагодження дружніх відносин та співпраці з Міністерством освіти, університетами Перу, в галузях біотехнології, відновлювальної енергетики та освіти. Прочитані лекції в університетах UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN,  UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIE DE LA SELVA COMEDOR UNIVERSITARIO, UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AUGUSTIN DE PERU за темами – «Відновлювальна енергія і ефективна енергетика».

2019р. – доцент кафедри Біотехнології Факультету екологічної безпеки
інженерії і технологій.

Курси, які викладає в НАУ:

Біологія клітини, Загальна мікробіологія і вірусологія, Навчальна екологічна практика, Основи біоенергетики, Технічна біоенергетика. Біотехнологія для авіації та космонавтики, Біотехнологія та астробіологія.

Приймає участь в англомовному проекті.

З 2006р. по 2019р. відповідав на кафедрі за наукову роботу студентів.

Кожний рік проводив наукові студентські конференції в НАУ, «Політ», «Біотехнологія для авіації та космонавтики» залучав студентів кафедри до участі в наукових конференціях в інших вузах України, до участі в міжнародних наукових конференціях, до участі в конкурсі серед наукових робіт студентів і молодих вчених. Організовував участь студентів в олімпіадах. В конкурсах науково-технічної творчості студентів. Приймає участь в проведені наукової роботи в МАН.

Організував роботу філіалу кафедральної наукової лабораторії НАУ та науковий гурток «Екологічна біотехнологія для авіації і космонавтики» в «Малій повітряній академії». Виступає з лекціями перед школярами шкіл для залучення їх до навчання в НАУ.

Нагороджений:

Почесною грамотою Національного університету DE SAN AGUSTIN за проведену науково-технічну, педагогічну роботу в Перу.

Орденом Міністерства енергетики та вугільної промисловості Перу за сприяння налагоджування дружніх відносин між НАУ, Україна та  DE SAN AGUSTIN, Перу, між народами Перу та України.

Почесною грамотою Інституту новітніх технологій Національного авіаційного Університету, Україна.

Почесною грамотою НАУ за сумлінну роботу.

Грамотою від Подільської районної Ради м. Києва за вагомий внесок у створенні матеріальних і духовних цінностей, досягнення високої майстерності у професійній діяльності.

Грамотою та срібною медаллю ВДНХ СPСР, м. Москва.

Cрібна медаль ВДНГ України, м. Київ.

Почесною грамотою Президії НАН України за успіхи в науковій діяльності.


Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=AweXdQQAAAAJ&gmla=AJsN-F70iJvj


КОВАЛЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Кандидат медичних наук, доцент

Народився 27 серпня 1940 p. у м. Гомелі (Білорусь).

У 1960 р закінчив фельдшерське відділення Гродненського медичного училища, у 1968 р. закінчив лікувальний факультет Гродненського медичного інституту за спеціальністю “лікувальна справа”.

У 1960 р. працював завідувачем Кривоконського фельдшерсько-акушерського пункту Гродненської’ області.

З 1960 по 1961 pp. фельдшер Радянської Армії. У 1961-1962 pp. завідувач оздоровчого пункту Азотно-тукового комбінату (м. Гродно). З 1968 по 1969 pp. завідувач відділення Гродненської обласної психоневрологічної лікарні, з 1969 по 1970 pp. лікар-психіатр Київської обласної психоневрологічної лікарні. У 1970-1971 pp. лікар-фтизіатр Києво-Святошинского райтубдиспансера, з 1971 по 1973 pp. старший лаборант Інституту геронтології АМН СРСР.

 У 1973-1986 pp. молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту медичних проблем фізичної культури, з 1986 по 1990 pp. молодший науковий співробітник Всесоюзного наукового центра радіаційної медицини АМН СРСР, у 1990-1997 pp. науковий співробітник Наукового центру радіаційної медицини АМН України, з 1997 по 2000 pp. старший науковий співробітник цього центру. Одночасно асистент кафедри патофізіології Національного медичного університету ім.О.О.Богомольца (1995-2001), завідувач кафедри анатомії Інституту екології і медицини (2001-2002).

З 2002 р. доцент кафедри екології Національного авіаційного університету.

У 1987 р. захистив дисертацію “Особливості метаболізму колагену і глікозаміногліканів кісткової тканини в умовах обмеженої рухової активності і при фізичних навантаженнях” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю “біохімія”.

Наукові дослідження пов’язані з вивченням фізіологічних, біологічних, радіоізотопних, морфологічних змін кісткової тканини в експерименті.

Член Асоціації’ анатомів, гістологів, ембріологів та тератологів України (1998), Наукового товариства фізіологів України (2001)

Нагороджений медалями “В память 1500-летия Киева”, “Ветеран праці” (2000).


КОРНІЄНКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Кандидат технічних наук, доцент

Освіта:

1997 р. – закінчила середню загальноосвітню школу № 18, м. Дніпродзержинськ

1997-2002р. – студент Дніпродзержинського державного технічного університету (ДДТУ).

2002 р.- закінчила Дніпродзержинський  державний технічний університет

і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біотехнологія» та здобула кваліфікацію – біотехнолог (диплом з відзнакою).

2002-2005г.- аспірант кафедри екології, неорганічної хімії та біотехнології ДДТУ.

2007 р. – захист кандидатської дисертації за темою «Захист водних об’єктів від біогенних елементів та завислих речовин (на прикладі м. Дніпродзержинська)» в Українському науково-дослідному інституті екологічних проблем Міністерства захисту навколишнього середовища  України (м.Харків)

Диплом кандидата технічних наук ДК № 043804 зі спеціальності 21.06.01-екологічна безпека

2008 г -отримала диплом доктора філософії (ДК № 043804 від 19.12.2008г.)

2013 г.- отримала атестат доцента кафедри біотехнології та загальної хімії ДДТУ (12ДЦ № 035516)

Досвід роботи:

Загальний стаж роботи – 17 років.

2002 -2008 р. – інженер-бактеріолог, гідробіолог, паразитолог лабораторії з контролю якості питної води та стічних вод КП «Дніпродзержинськ водоканал».

2008р.-2009р. старший викладач кафедри хімічної  технології неорганічних речовин ДДТУ

2009-2015 р.   – доцент кафедри біотехнології та загальної хімії ДДТУ

2015 р.  – по теперішній час – завідувач кафедри біотехнології та загальної хімії ДДТУ

2019 р – по теперішній час – сумісник кафедри біотехнології НАУ

           Стажування: ООО НПП «Вітан» Україна, Дніпропетровська область – цех з біосинтезу бета-каротину, УДХТІ –  кафедра біотехнології (м.Дніпро), лабораторія з контролю якості питної води та  стічних вод (КВП «Дніпродзержинськводоканал).

Характеристика напрямків  наукової діяльності

        Галузь наукових інтересів включає основні направлення з екологічної, аграрної  та харчової біотехнології. Результати досліджень опубліковані в наукових вахових виданнях України та Росії за темами:

 • дослідження гідробіоценозу активного мулу та роботи очисних споруд, розробка рекомендацій щодо удосконалення біологічної очистки стічних вод;
 • дослідження впливу БАР у складі кормів на приріст маси курчат-бройлерів;
 •  розробка рецептур функціональних фіто-желейних молочних продуктів;
 • розробка функціональних молочнокислих  продуктів з використанням апі-компонентів;
 • розробка біологічно-активної закваски в практиці випікання безждріжджового хліба з пониженою калорійністю;
 • дослідження  стану ґрунтів на прикладі промислових регіонів, розробка рекомендації щодо використання біоорганічних добрив в практиці вирощування зернових культур;
 • біоенерготехнологія рослинних відходів;
 • розробка рецептури безжріжджового виробництва  плодово-ягідного сидру.

        За результатами наукової діяльності маю:  70 публікацій у фахових виданнях України, 20 тез доповідей за участю у міжнародних конференціях, 3 патенти України, 1 монографію т 1 підручник. Являюсь відповідальним виконавцем групи забезпечення наукових досліджень в рамках державної  бюджетної теми (600 годин/рік);  керівник кваліфікаційних робіт  магістрів та  гуртка «Сучасні біотехнології» для учнів старших класів у підготовці та захисту учнівських  робіт  –  МАН, «Природнича школа» (призові місця на обласних конкурсах);  член групи договірної науко-дослідної роботи з удосконалення роботи очисних споруд на прикладі м. Дніпродзержинська (впровадження ерліфтної подачі та внутрішньої циркуляції активного мулу в аеротенку задля зменшення енерговитрат на прикладі очисних споруд, м. Дніпродзержинська).

         За 12 річний досвід роботи у вищих навчальних закладах викладала наступні дисципліни:

 1. Контроль і керування біотехнологічними процесами.
 2. Біологія клітин.
 3. Промислова біотехнологія.
 4. Екологічна біотехнологія.
 5. Технологія антибіотиків та лікарських  препаратів.
 6. Техніка захисту навколишнього середовища.
 7. Інженерна ензимологія та технологія БАР.
 8. Автоматизація та управління біотехнологічними процесами.
 9. Біотехнологія рослинних і тваринних клітин.
 10. Методи аналізу в біотехнології.
 11. Загальна мікробіологія та вірусологія.
 12. Асептика біотехнологічних  виробництв.

Е-mail: irina.kornienko.1979@gmail.com


КОСОГОЛОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА

Кандидат технічних наук, доцент

Народилась 13 вересня 1958року у м. Києві.

У 1981р. закінчила технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія мікробіологічних і вітамінних виробництв».

Основні етапи трудової та науково-педагогічної діяльності:

1.09.1981-25.06.1986р.- інженер проблемної науково-дослідної лабораторії(ПНДЛ)Українського державного університету харчових технологій (УДУХТ)

26.06.1986-01.04.1989- молодший науковий співробітник проблемної науково дослідної лабораторії УДУХТ.

01.04.1989-01.09.1999-науковий співробітник ПНДЛ.

Кандидат технічних наук з 1992 р. Дисертацію захистила 23 грудня 1992 року у Раді Київського технологічного інститут харчової промисловості (диплом КН №000503).

01.09.1999 – 31.08.2006р.- доцент кафедри процесів і апаратів харчових виробництв та технології консервування.

01.09.2006р.- доцент кафедри біотехнології факультету екологічної безпеки Інституту міського господарства Національного авіаційного університету.

Наукові дослідження пов’язані з розробкою безвідходних технологій харчових продуктів профілактичного харчування з рослинної сировини.


КУЗНЄЦОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Кандидат технічних наук, доцент

У 1988 р. закінчила з відзнакою  Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Теплофізика”.

Автор понад 60 наукових праць.

Викладає наступні дисципліни:

– Процеси та апарати біотехнологічних виробництв;

– Контроль та керування біотехнологічними процесами;

– Устаткування виробництв галузі.

Викладає дисципліни англійською мовою.

Відповідальна за англомовний проект та міжнародну діяльність на кафедрі біотехнології.

E-mail: ekyznec@ukr.net


ПЕТЮХ ГРИГОРІЙ ПАВЛОВИЧ

Кандидат біологічних наук, доцент


РЕШЕТНЯК ЛЮДМИЛА РАСУЛІВНА
Кандидат технічних наук, доцент

У 1969 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю інженер-технолог.

У 1975 р. зарахована до аспірантури КТІХП.

З 1978р. працювала в КТІХП на посаді молодшого наукового співробітника кафедри мікробіологічних і вітамінних виробництв.

З 1979 по 1985 р. – асистент кафедри.

У 1983 р. захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.11 «Технічна мікробіологія».

У 1986 р. переведена на посаду доцента кафедри біотехнології мікробного синтезу НУХТ.

З 2012 р. доцент кафедри біотехнології НАУ.
Викладає наступні дисципліни:

Фармацевтична біотехнологія

Фармацевтична розробка лікарських засобів

Природознавча мікробіологія

Член спеціалізованої вченої ради  К 26.378.01 (спеціальність 03.00.20 «Біотехнологія»)

В коло інтересів входять питання удосконалення технології культивування біологічних агентів для отримання активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), а також технологія та мікробіологія харчових виробництв. ЯСТРЕМСЬКА ЛАРИСА СЕРГІЇВНА

 Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри біотехнології Національного авіаційного університету.

Закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченко. Більше 15 років працювала у відділі газоокислюючих мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України. В системі вищої освіти працює з 2006 року.

 З 2009 року по теперішний час – доцент кафедри біотехнології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій НАУ.

Викладає дисципліни: «Загальна мікробіологія і вірусологія», «Біотехнологія очищення води», «Екологічна біотехнологія», «Інформаційні системи в екобіотехнології».

 Коло наукових інтересів пов’язано з розробкою науково-методичних засад використання анаеробних мікроорганізмів для біотрансформації органічної сировини в біопаливо та інші цінні продукти.  Автор більш 50 наукових і навчально-методичних праць. Приймає участь у міжнародних, регіональних симпозіумах та конференціях.

lsyastremskaya@gmail.com Tel.+38093 589 07 27

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=kFv8DZsAAAAJ&hl=uk

Науковці України- ID: 0085323  http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0085323

https://orcid.org/0000-0002-5832-0360

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=617163    SPIN-код: 1956-1907, AuthorID: 617163

https://publons.com/researcher/2956176/larysa-iastremska/

Scopus ID: 36827456100 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36827456100)


ЦВІГУН ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Кандидат біологічних наук, старший викладач


ГОРУПА  ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Заступник завідувача кафедри біотехнології
старший викладач

Народився 19 червня 1980 року в м. Старокостянтинові Хмельницької області.

В 1997 р. вступив до Слов’янського авіаційного технічного коледжу цивільної авіації та в 2000 р. отримав диплом молодшого спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Експлуатація засобів механізації та автоматизації аеропортів».

В 2001 р. отримав диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю «Експлуатація засобів механізації та автоматизації аеропортів».

В 2001 р. вступив до Національного авіаційного університету та в 2003 р. отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Технології та технологічне обладнання аеропортів».

2003 – 2006 р.р. навчався в аспірантурі при Національному авіаційному університеті. Тематика наукового дослідження: «Підвищення енергетичної ефективності згорання вуглеводневих палив».

2005 – 2009 р.р. асистент кафедри технологічного обладнання.

2009 р. – асистент кафедри біотехнології.

2011 р. – старший викладач кафедри біотехнології.

З 2016 року під керівництвом зав. відділу високотемпературного тепломасопереносу Інституту газу НАН України, проф. Б.С. Сороки виконую дисертаційну роботу за темою «Підвищення енергоефективності та скорочення шкідливих викидів в процесах спалювання вуглеводнів в побутових газових пристроях».

Проводжу лекційні, практичні та лабораторні роботи з дисциплін:

 • Устаткування виробництв в галузі;
 • Контроль та керування біотехнологічними процесами;
 • Процеси і апарати біотехнологічних виробництв;
 • Проектування біотехнологічних виробництв.

Коло наукових інтересів: біоенергетика, використання газоподібних палив в побутових газових приладах, енергоощадні технології.

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=DGn2g2kAAAAJ


БАРАНОВА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА

асистент

У 2006 році закінчила спеціалізовану школу № 64 міста Києва. В цьому ж році вступила до Національного авіаційного університету Інституту міського господарства на кафедру біотехнології.

У 2012 році закінчила повний курс вище згаданого університету за спеціальністю «Біотехнологія біологічно активних речовин» з присвоєнням кваліфікації біотехнолога.

З 2014 по 2018 рік навчалася в аспірантурі НАУ.

З вересня 2018 року працює за сумісництвом асистентом кафедри біотехнології.

Викладає дисципліни: «Загальна мікробіологія та вірусологія», «Фармакогнозія».

Контактна інформація: e-mail: kbtnau@ukr.net, тел.: 406-78-99.


БЄЛІКОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА   

асистент

З 2001 по 2012 р. навчалася в Добропільському НВК “Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №4 з поглибленим вивченням окремих предметів – ДНЗ”.

З 2012 по 2018 р. навчалась в Національному авіаційному університеті (НАУ), де одержала ступінь магістра зі спеціалізації «Біотехнологія та біоінженерія», спеціальність «Фармацевтична біотехнологія», отримала професійну кваліфікацію науковий співробітник (біологія), біотехнолог.

З березня 2016 по серпень 2018 працювала фахівцем на кафедрі біотехнології НАУ.

З вересня 2018 р. асистент кафедри біотехнології НАУ та аспірантка відділу молекулярно-генетичних досліджень Інституту рибного господарства НААН України (науковий керівник доктор с.-г. наук, проф., член-кор. НААН Тарасюк С.І.) 

Викладає наступні дисципліни:

-Загальна мікробіологія та вірусологія

Контактна інформація:

e-mail: belikova.e.y@gmail.com

Профіль у Google Scholar:https://scholar.google.com.ua/citations?user=LHlpFAoAAAAJ&hl=ru

Профіль у ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Olena_Bielikova


ДРАЖНІКОВА АННА ВІКТОРІВНА
Асистент


ЛАЗАРЄВ ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ

Асистент

  Закінчив в 2001 році Київський міжнародний університет цивільної авіації і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Біотехнічні та медичні апарати і системи”.

Викладає такі предмети:

“Біологія клітини”,

“Методи аналізу біотехнологічних виробництв”,

“Загальна біотехнологія”,

“Спеціальні фізико-хімічні методи контролю біотехнологічних виробництв”, “Експрес-аналіз в біотехнології та екології”,

“Космічна біотехнологія та астробіологія “.

 e-mail: kbtnau@ukr.net  

            tel.   0444067887

Профіль у Google Scholar:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=yQnV0XgAAAAJ


ПОШТАРЕНКО АННА ВІТАЛІЇВНА

Асистент

Поштаренко Анна Віталіївна, 1980 року народження. У 2004 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».  З 2005 року по 2009 рік проходила навчання в аспірантурі НАУ. Загальний трудовий стаж складає 15 років. Стаж педагогічної роботи у ВНЗ – 14 років,  в НАУ – 14 років.

На посаді асистента кафедри біотехнологіїНАУпрацює з 2005 року і  по теперішній час.

Являється автором 32 наукових та навчально-методичних праць.

Поштаренко А. В. ведуться навчальні заняття з таких навчальних дисциплін: «Екологічна біотехнологія», «Біотехнологія очистки води», «Загальна біотехнологія», «Теоретичні основи біотехнології», «Біотехнології в авіації та космонавтиці», «Основи імунології», «Мікробіологія біологічних агентів», «Фізіологія та екологія людини» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньо-професійних програм «Фармацевтична біотехнологія», «Екологічна біотехнологія та біоенергетика».

Контактна інформація:

E-mail: strutinskaya@ukr.net

Профіль у Google Scholar:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Qxcqiy8AAAAJ


ЧАБАНЮК ЛЮДМИЛА ЛЕОНТІЇВНА

Асистент кафедри біотехнології

Народилася 29 вересня 1995 року.

В 2019 році закінчила кафедру біотехнології Національного авіаційного університету та здобула ступінь вищої освіти «Магістр» з відзнакою за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія» освітня програма «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» та отримала кваліфікацію «Науковий співробітник (біологія), біотехнолог».

З лютого 2019 року працює на посаді фахівця кафедри біотехнології, а з вересня 2019 р. на посаді асистента кафедри біотехнології. Відповідальна за практики та працевлаштування; архів та за організацію навчального процесу зі студентами-заочниками.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Методи аналізу біотехнологічних виробництв.

Контакти: тел. 406-68-56;

e-mail. milachabanyuk@gmail.com


ЯБЛОНСЬКА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА

асистент кафедри біотехнології

У 1996 роцібула зарахована до першого класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням іноземної мови Конотопської міської ради Сумської області. У 2006 році після закінчення школи вступила до Національного авіаційного університету Інституту екологічної безпеки на кафедру біотехнології. У 2012 роцізакінчила повний курс вищезгаданого університету за спеціальністю «Біотехнологія біологічно активних речовин» з присвоєнням кваліфікації біотехнолога.

З 1 березня 2011 року працює фахівцем І категорії кафедри біотехнології Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету.

З лютого 2014 року працює за сумісництвом асистентом кафедри біотехнології.

З 2014 по 2017 рік навчалася в аспірантурі НАУ.

Проходила підвищення кваліфікації в Празькому інституті підвищення кваліфікації у 2016 році.

Викладає дисципліни: «Генетика», «Загальна біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія», «Стандартизація та системи якості в галузі».

Контактна інформація: e-mail: kbtnau@ukr.net, тел.: 406-78-87.