Студентські наукові гуртки та клуби

На кафедрі організовано роботу студентських наукових гуртків:
1. “Сучасні біотехнології” (керівник – к.т.н., доцент Корнієнко Ірина Михайлівна)
2. “Експериментальна мікробіологія та біоматеріали” (керівник – старший викладач Дражнікова Анна Вікторівна)