Відповідальні по кафедрі біотехнології

  П.І.Б. Номер телефону, e-mail Аудиторія
Завідувач Барановський
Михайло Миколайович
406-78-87
izbarvinok@gmail.com
5.709
Заступник Горупа
Василь Васильович
406-78-87
mailvasic@gmail.com
5.709
Викладацька Секретар Яблонська
Катерина Миколаївна
406-78-87
kbtnau@ukr.net
5.709
Відповідальні:
за навчально-методичну
роботу
Васильченко
Ольга Анатоліївна
406-78-87
vasilchenko@nau.edu.ua
5.709
за розробку та оформлення
навчальних та робочих програм
дисциплін кафедри
Ястремська
Лариса Сергіївна
406-78-87
lorarem@gmail.com
5.709
член НМРР ФЕБІТ Васильченко
Ольга Анатоліївна
406-78-87
vasilchenko@nau.edu.ua
5.709
за навчально-виховну Горупа
Василь Васильович
406-78-87
mailvasic@gmail.com
5.709
за СМЯ Горупа
Василь Васильович
406-78-87
mailvasic@gmail.com
5.709
за наукову роботу Косоголова
Людмила Олексіївна
406-78-87
kbtnau@ukr.net
5.709
за роботу зі студентами Горупа
Василь Васильович
406-78-87
mailvasic@gmail.com
5.709
за англомовний проект та
міжнародне співробітництво
Барановський
Михайло Миколайович

Кузнєцова
Олена Олександрівна
406-78-87
izbarvinok@gmail.com  

406-78-87
kyznec@voliacable.com
5.709      
за практики та
працевлаштування
Чабанюк
Людмила Леонтіївна
406-68-56
milachabanyuk@gmail.com
5.614
за профорієнтаційну роботу Карпенко
Валерій Іванович
406-78-87
vibio@i.ua
5.709  
за стан Інтернет-сторінки Горупа
Василь Васильович
  Бєлікова
Олена Юріївна
406-78-87
mailvasic@gmail.com

belikova.e.y@gmail.com
kbtnau@ukr.net
5.709
за роботу заочного
відділення
Чабанюк
Людмила Леонтіївна
406-68-56
milachabanyuk@gmail.com
5.614
за ДЕК Поштаренко
Анна Віталіївна
406-78-48
strutinskaya@ukr.net
5.701а
Секретар ДЕК Поштаренко
Анна Віталіївна
406-78-48
strutinskaya@ukr.net
5.701а
Нормоконтролер
дипломних робіт
ОС «Бакалавр»
Лазарєв
Віктор Георгієвич
406-78-87
viktor.lazariev@gmail.com
5.709
Нормоконтролер
дипломних робіт
ОС  «Магістр»
Лазарєв
Віктор Георгієвич
406-78-87
viktor.lazariev@gmail.com
5.709
Вчений секретар
кафедри
Яблонська
Катерина Миколаївна
406-78-87
kbtnau@ukr.net
5.709
за діловодство Яблонська
Катерина Миколаївна
406-78-87
kbtnau@ukr.net
5.709
за архівну справу Чабанюк
Людмила Леонтіївна
406-68-56
milachabanyuk@gmail.com
5.614
Головний редактор журналу Гаркава
Катерина Григорівна 
406-78-87
immunolog@ukr.net
5.709
Секретар журналу Дражнікова
Анна Вікторівна
406-78-87
sphagna@ukr.net
5.709
Відповідальний
за репозитарій
Глибін
Віталій Ілларіонович
406-78-87
v.glybin@ukr.net
5.709
Відповідальний за зв’язки
кафедри з вищими
навчальними закладами,
науково-дослідними
інститутами та
промисловими підприємствами
України
Решетняк
Людмила Расулівна
Косоголова
Людмила Олексіївна
406-78-87
kbtnau@ukr.net
5.709
Відповідальний за розподіл
навчального
навантаження
Дражнікова
Анна Вікторівна
406-78-87
sphagna@ukr.net
5.709