Історія кафедри біотехнології

Кафедра біотехнології була створена Наказом Ректора НАУ в 2004 році на базі кафедри екології, як структурний підрозділ факультету екології і дизайну Національного авіаційного університету. Очолювала кафедру д.т.н., професор Кисла Любов Василівна. Вагомий внесок у розбудову кафедри біотехнології внесла к.т.н., доцент Чугуй В.О., яка з 2006 року виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри. Вона була ініціатором створення англомовного проекту за напрямом «Біотехнологія».

З вересня 2008 р. по червень 2019 р. кафедру очолювала доктор біологічних наук, професор Гаркава Катерина Григорівна.

З липня 2019 р. кафедру біотехнології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технології очолює доктор сільськогосподарських наук, професор Барановський Михайло Миколайович.

Сьогодні кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 162 «Біотехнології та інженерія» освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр”, “Спеціаліст” та „Магістр” за спеціалізаціями 05140103 «Фармацевтична біотехнологія» та 05140105 «Екологічна біотехнологія та біоенергетика».