Силабуси вибіркових навчальних дисциплін

Вибіркові дисципліни за освітньо-професійною програмою «Фармацевтична біотехнологія» освітнього ступеня «Бакалавр» 2023-2024 н.р.

КурсСеместрФахова/ нефаховаРекомендована/ альтернативнаДисципліна/РППосилання
23ФРЕкотрофологія – основи екології харчування / Ecotrophology – Basics of Food Ecologyhttps://cutt.ly/QKbzIJk
23ФРФармацевтичні біотехнології для авіації / Pharmaceutical Biotechnology for Aviationhttps://cutt.ly/GM8dcCw
23НРОснови планування експерименту / Basics of Experiment Planninghttps://cutt.ly/aM8dNqA
23ФАКосмічна біологія, біотехнології та біомедицина / Space Biology, Biotechnology and Biomedicinehttps://cutt.ly/YKmi7AX
23ФАБіокосмічна фітомедицина / Biocosmic Phytomedicinehttps://cutt.ly/XKmsz3C
23НААналіз біогенних елементів / Analysis of Biogenic Elementsbit.ly/3PpUp4n
24ФРОснови вірусології / Fundamentals of Virologyhttps://cutt.ly/qKmsWZZ
24ФРОбробка цифрових зображень у біотехнології / Digital Image Processing in Biotechnologyhttps://cutt.ly/GwIzUTyu
24ФАЕкологія мікроорганізмів / Ecology of Microorganismshttps://cutt.ly/sKmsJut
24ФАОснови мікології / Fundamentals of Mycology https://cutt.ly/jwu3WCaY
35ФРЖиття без кисню: фізіологія анаеробних мікроорганізмів / Life Without Oxygen: Physiology of Anaerobic Microorganismshttps://cutt.ly/7M8hSVN
35ФРЧисті енерготехнології та енергоефективність: досвід ЄС / Clean Energy Technologies and Energy Efficiency: the EU Experiencehttps://cutt.ly/YKmoBcj
35НРФізико-хімічні методи аналізу біопрепаратів / Physico-Chemical Methods of Analysis of Biological Productshttps://cutt.ly/AM8nUxa
35ФАНанобіотехнології / Nanobiotechnologyhttps://cutt.ly/MKms6i6
35ФАОснови ензимології та іммобілізації / Fundamentals of Enzymology and Immobilization 
35НАМенеджмент безпеки, здоров`я та праці / Safety, Health and Labor Management 
36ФРТехнологія імунобіологічних препаратів / Technology of Immunobiological Drugshttps://cutt.ly/qKmdyHK
36ФРБіотехнології лікувально-косметичних засобів / Biotechnology of Medical and Cosmetic Productshttps://cutt.ly/GKmdgmu
36ФАБіотехнологія біологічних агентів / Biotechnology of Biological Agents 
36ФАТехнології створення біопрепаратів / Technologies for Design of Biologicals 
47ФРМетоди контролю якості фармацевтичних виробництв / Methods of Quality Control of Pharmaceutical Production https://cutt.ly/T1YSbKX
47ФРМетоди досліджень потенційно лікарських засобів / Research Methods of Potential Drugs bit.ly/3VNBZwZ
47НФРЛабораторно-аналітична техніка в біомедичній галузі / Laboratory and Analytical Techniques in the Biomedical Fieldhttps://cutt.ly/CM8gqwb
47НФАБіополімери в промисловості та медицині / Biopolymers in Industry and Medicine 
47ФАСучасні препарати з лікарської рослинної сировини / Modern Preparations from Medicinal Plant Raw Materials 
47ФАБіохімічні основи біосинтезу / Biochemical Fundamentals of Biosynthesis 
48ФРБіотехнологія пробіотиків / Biotechnology of Probiotics https://cutt.ly/Q1YSei
48ФРФармацевтична хімія / Pharmaceutical Chemistry bit.ly/3iRgxbF
48ФАТехнологія виробництва антибіотиків / Antibiotic Production Technology 
48ФАРоль мікології у виробництві лікарських засобів / The Role of Mycology in the Production of Medicines https://cutt.ly/mwu3UjSc

Вибіркові дисципліни за освітньо-професійною програмою «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» освітнього ступеня «Бакалавр» 2023-2024 н.р.

КурсСеместрФахова/ нефаховаРекомендована/ альтернативнаДисципліна/РППосилання
23ФРЕкотрофологія – основи екології харчування / Ecotrophology – Basics of Food Ecologyhttps://cutt.ly/QKbzIJk
23ФРКосмічна біологія, біотехнології та біомедицина / Space Biology, Biotechnology and Biomedicinehttps://cutt.ly/YKmi7AX
23НФРОснови планування експерименту / Basics of Experiment Planninghttps://cutt.ly/aM8dNqA
23ФАСучасні біотехнології для авіації та космонавтики/ Modern Biotechnology for Aviation and Astronauticshttps://cutt.ly/lKmiDsX
23ФАФітопатогенні бактерії / Phytopathogenic Bacteria 
23НФААналіз біогенних елементів / Analysis of Biogenic Elementsbit.ly/3PpUp4n
24ФРЕкологія мікроорганізмів / Ecology of Microorganismshttps://cutt.ly/3KmonBM
24ФРВіруси – неклітинні форми життя / Viruses – Non-Cellular Life Formshttps://cutt.ly/JKmoAs5
24ФАЕкологічне картографування та бази даних / Ecological Mapping and Databaseshttps://cutt.ly/9KmooZp
24ФАОснови мікології / Fundamentals of Mycology https://cutt.ly/jwu3WCaY
35ФРЧисті енерготехнології та енергоефективність: досвід ЄС / Clean Energy Technologies and Energy Efficiency: the EU Experiencehttps://cutt.ly/YKmoBcj
35ФРБіотехнологія пробіотиків / Biotechnology of Probiotics https://cutt.ly/Q1YSei
35НФРМенеджмент безпеки, здоров’я та праці / Safety, Health and Labor Management 
35НФАФізико-хімічні методи аналізу біопрепаратів / Physico-Chemical Methods of Analysis of Biological Productshttps://cutt.ly/AM8nUxa
35ФАБіокосмічна фітомедицина / Biocosmic Phytomedicinehttps://cutt.ly/XKmsz3C
35ФААсептики у біотехнологічних виробництвах / Aseptics in Biotechnological Production 
36ФРОснови біоенергетики / Fundamentals of Bioenergyhttps://cutt.ly/qKmpae8
36ФРЖиття без кисню: фізіологія анаеробних мікроорганізмів / Life Without Oxygen: Physiology of Anaerobic Microorganismshttps://cutt.ly/7M8hSVN
36ФАБіотехнології лікувально-косметичних засобів / Biotechnology of Medical and Cosmetic Productshttps://cutt.ly/DKmpbNR
36ФАБіотехнологія біологічних агентів / Biotechnology of Biological Agent 
47ФРМолекулярна генетика / Molecular Genetics 
47ФРБіокорозія, біодеградація, біоремедіація / Biocorrosion, Biodegradation, Bioremediation https://cutt.ly/21YSfNn
47НФРРадіаційний, хімічний та біологічний захист / Radiation, Chemical and Biological Protectionhttps://cutt.ly/ZM8fi5y
47НФАЛабораторно-аналітична техніка в біомедичній галузі / Laboratory and Analytical Techniques in the Biomedical Fieldhttps://cutt.ly/CM8gqwb
47ФАСучасні препарати з лікарської рослинної сировини / Modern Preparations from Medicinal Plant Raw Materials 
47ФАБіохімічні основи біосинтезу / Biochemical Fundamentals of Biosynthesis 
48ФРМенеджмент відходів: тенденції і інструменти / Waste Management: Trends and Tools 
48ФРОснови культивування клітин / Basics of Cell Cultivation 
48ФАРоль мікології у виробництві лікарських засобів / The Role of Mycology in the Production of Medicines https://cutt.ly/mwu3UjSc
48ФАТехнологія виробництва антибіотиків / Antibiotic Production Technology 

Вибіркові дисципліни за ОП “Екологічна біотехнологія та біоенергетика
освітньо-кваліфікаційного рівня (освітнього ступеня) магістра на 2023-2024 н.р.

КУРС . . СЕМЕСТР . ФАХОВА/
НЕФАХОВА
РЕКОМЕНДОВАНА/
АЛЬТЕРНАТИВНА
ДИСЦИПЛІНА ПОСИЛАННЯ
11ФРЕкстремофільні мікроорганізми в біотехнології / Extremophilic
Microorganisms in Biotechnology
https://cutt.ly/0Kmiv1V
11ФРУправління міжнародними проектами та грантами / Management of International
Projects and Grants
https://cutt.ly/9Kmu2K5
11ФРМетоди культивування культури клітин / Methods of Cell Culture Cultivationhttps://cutt.ly/OKmirZZ
11ФАПромислова мікологія / Industrial Mycologyhttps://cutt.ly/vwyN8m9g
11ФАІммобілізовані ферменти і клітини у біотехнології / Immobilized Enzymes and Cells in Biotechnologyhttps://cutt.ly/rwyN4a8r
11ФАСучасні біотехнологічні виробництва в системі міжнародних стандартів / Modern Biotechnological Productions in the System of International Standardshttps://cutt.ly/zwu3cp0S
12ФРОбладнання та технології виробництва біопалива / Equipment and Technologies for Biofuel Productionhttps://cutt.ly/N813mgu
12ФРСтандартизація та системи якості в галузі / Standardization and Quality Systems in the Industryhttps://cutt.ly/Z7MOYj9
12ФАМоделювання систем та процесів в екологічній біотехнології / Modeling of Systems and Processes in Environmental Biotechnologyhttps://cutt.ly/mwy2y8QG
12ФАБіопереробка та біоутилізація відходів / Bioprocessing and Bioutilization of Wastehttps://cutt.ly/ewyN40vz
12НРЗабезпечення якості лабораторних досліджень /Quality Assurance of Laboratory Researchhttps://cutt.ly/nKmig8B
12НАЕкономіка інноваційної діяльності /
Economics of Innovation
https://cutt.ly/owy2txxx

Вибіркові дисципліни за ОП “Фармацевтична біотехнологія
освітньо-кваліфікаційного рівня (освітнього ступеня) магістра на 2023-2024 н.р.

КУРС . . СЕМЕСТР . ФАХОВА/
НЕФАХОВА

РЕКОМЕНДОВАНА/
АЛЬТЕРНАТИВНА
ДИСЦИПЛІНА ПОСИЛАННЯ
11ФРКосмічна біотехнологія / Space Biotechnologyhttps://cutt.ly/F46AEA4
11ФРУправління міжнародними проектами та грантами / Management of International
Projects and Grants
https://cutt.ly/9Kmu2K5
11ФРБіотехнологія культур рослин і тварин / Biotechnology of Plant and Animal Cultureshttps://cutt.ly/Owi2Z5LM
11ФАБіотехнологія біоактивних речовин / Biotechnology of Bioactive Substanceshttps://cutt.ly/wwiUs4nB
11ФАІммобілізовані ферменти і клітини у біотехнології / Immobilized Enzymes and Cells in Biotechnologyhttps://cutt.ly/rwyN4a8
11ФАБіотехнологічні методи захисту рослин / Biotechnological Methods of Plant Protectionhttps://cutt.ly/1wiUpF9n
12ФРОптимізація технологічних процесів в галузі / Optimization of Technological Processes in the Industryhttps://cutt.ly/T813Vnx
12ФРМетоди імунологічних досліджень/ Methods of immunological researchhttps://cutt.ly/bwu3k3LU
12ФАБіотехнології антимікробних препаратів / Biotechnology of Antimicrobial Drugshttps://cutt.ly/Wwiq4hOw
12ФАМікологія у фармацевтичній біотехнології / Mycology in Pharmaceutical Biotechnologyhttps://cutt.ly/JKmuOi4
12НРЕкономіка інноваційної діяльності /
Economics of Innovation
https://cutt.ly/owy2txxx
12НАОснови біокібернетики / Fundamentals of Biocyberneticshttps://cutt.ly/x9gXJYC

Вибіркові дисципліни за ОП “Екологічна біотехнологія та біоенергетика
освітньо-кваліфікаційного рівня (освітнього ступеня) бакалавра 2022-2023 н.р.

КУРС . . СЕМЕСТР . ФАХОВА/
НЕФАХОВА
РЕКОМЕНДОВАНА/
АЛЬТЕРНАТИВНА
ДИСЦИПЛІНА ПОСИЛАННЯ
23ФРЕкотрофологія- основи екології харчування /
Ecotrophology – Basics of Food Ecology
https://cutt.ly/QKbzIJk
23ФРСучасні біотехнології для авіації та космонавтики/ Modern Biotechnology for Aviation and Astronauticshttps://cutt.ly/lKmiDsX
23НРАналіз біогенних елементів / Analysis of Biogenic Elements
23ФАКосмічна біологія, біотехнології та біомедицина / Space Biology, Biotechnology and Biomedicinehttps://cutt.ly/YKmi7AX
23ФАФітопатогенні бактерії / Phytopathogenic Bacteria
23НАОснови планування експерименту / Basics of Experiment Planning
24ФРЕкологічне картографування та бази даних / Ecological Mapping and Databaseshttps://cutt.ly/9KmooZp
24ФРОснови мікології / Fundamentals of Mycologyhttps://cutt.ly/jwu3WCaY
24ФАЕкологія мікроорганізмів / Ecology of Microorganismshttps://cutt.ly/3KmonBM
24ФАВіруси-неклітинні форми життя / Viruses – Non-Cellular Life Formshttps://cutt.ly/JKmoAs5
35ФРЧисті енерготехнології та енергоефективність: досвід ЄС / Clean Energy Technologies and Energy Efficiency: the EU Experiencehttps://cutt.ly/YKmoBcj
35ФРБіотехнологія пробіотиків / Biotechnology of Probiotics
35НРФізико-хімічні методи аналізу біопрепаратів / Physico-Chemical Methods of Analysis of Biological Products
35ФАБіокосмічна фітомедицина / Biocosmic Phytomedicinehttps://cutt.ly/fKmo4Cl
35ФААсептики у біотехнологічних виробництвах / Aseptics in Biotechnological Production
35НАМенеджмент безпеки, здоров`я та праці / Safety, Health and Labor Management
36ФРОснови біоенергетики / Fundamentals of Bioenergyhttps://cutt.ly/qKmpae8
36ФРБіотехнології лікувально-косметичних засобів / Biotechnology of Medical and Cosmetic Productshttps://cutt.ly/DKmpbNR
36ФАЖиття без кисню: фізіологія анаеробних мікроорганізмів / Life Without Oxygen: Physiology of Anaerobic Microorganisms
36ФАТехнології біополімерів та біопрепаратів/ Technologies of Biopolymers and Biologicals

Вибіркові дисципліни за ОП “Фармацевтична біотехнологія
освітньо-кваліфікаційного рівня (освітнього ступеня) бакалавра


КУРС . . СЕМЕСТР . ФАХОВА/
НЕФАХОВА
РЕКОМЕНДОВАНА/
АЛЬТЕРНАТИВНА
ДИСЦИПЛІНА ПОСИЛАННЯ
23ФРЕкотрофологія- основи екології харчування /
Ecotrophology – Basics of Food Ecology
https://cutt.ly/QKbzIJk
23ФРФармацевтичні біотехнології для авіації / Pharmaceutical Biotechnology for Aviationhttps://cutt.ly/QKmsaMC
23НРОснови планування експерименту / Basics of Experiment Planning
23ФАБіокосмічна фітомедицина / Biocosmic Phytomedicinehttps://cutt.ly/XKmsz3C
23ФАОснови комп’ютерного моделювання / Fundamentals of Computer Modeling
23НАХімія біогенних елементів / Chemistry of Biogenic Elements
24ФРОснови вірусології / Fundamentals of Virologyhttps://cutt.ly/qKmsWZZ
24ФРОбробка цифрових зображень у біотехнології /
Digital Image Processing in Biotechnology
https://cutt.ly/eKmsPe8
24ФАЕкологія мікроорганізмів / Ecology of Microorganismshttps://cutt.ly/sKmsJut
24ФАОснови економічної теорії / Fundamentals of Economic Theory
35ФРЧисті енерготехнології та енергоефективність: досвід ЄС / Clean Energy Technologies and Energy Efficiency: the EU Experiencehttps://cutt.ly/9KmsMYZ
35ФРМорфологія і фізіологія біологічних агентів / Morphology and Physiology of Biological Agents
35НРФізико-хімічні методи аналізу біопрепаратів / Physico-Chemical Methods of Analysis of Biological Products
35ФАНанобіотехнології / Nanobiotechnologyhttps://cutt.ly/MKms6i6
35ФАОснови ензимології та іммобілізації / Fundamentals of Enzymology and Immobilization
35НАМенеджмент безпеки, здоров`я та праці / Safety, Health and Labor Management
36ФРТехнологія імунобіологічних препаратів / Technology of Immunobiological Drugshttps://cutt.ly/qKmdyHK
36ФРБіотехнології лікувально-косметичних засобів / Biotechnology of Medical and Cosmetic Productshttps://cutt.ly/GKmdgmu
36ФАБіотехнологія біологічних агентів / Biotechnology of Biological Agents
36ФАТехнології створення біопрепаратів / Technologies for Design of Biologicals
47ФРМетоди контролю якості фармацевтичних виробництв / Methods of Quality Control of Pharmaceutical Production
47ФРМетоди досліджень потенційно лікарських засобів / Research Methods of Potential Drugs
47НРЛабораторно-аналітична техніка в біомедичній галузі / Laboratory and Analytical Techniques in the Biomedical Field
47ФАСучасні препарати з лікарської рослинної сировини / Modern Preparations from Medicinal Plant Raw Materials
47ФАБіохімічні основи біосинтезу / Biochemical Fundamentals of Biosynthesis
47НАБіополімери в промисловості та медицині / Biopolymers in Industry and Medicine
48ФРБіотехнологія пробіотиків / Biotechnology of Probiotics
48ФРФармацевтична хімія / Pharmaceutical Chemistry
48ФАТехнологія виробництва антибіотиків / Antibiotic Production Technology
48ФАРоль мікології у виробництві лікарських засобів / The Role of Mycology in the Production of Medicineshttps://cutt.ly/mwu3UjSc

Перелік вибіркових дисциплін на 2021-2022 н. р.

Силабуси навчальних дисциплін ОС “Бакалавр”

Силабуси навчальних дисциплін ОС “Бакалавр”(Англомовний проєкт)

Силабуси навчальних дисциплін ОС “Магістр”

Силабуси навчальних дисциплін ОС “Магістр”(Англомовний проєкт)