Періодичні видання кафедри

Кафедра біотехнології з 2012 року видає науковий електронний журнал “Проблеми екологічної біотехнології“.
Тематична спрямованість журналу включає біологічні та технічні галузі науки.

В журналі висвітлюється широкий спектр теоретичних і прикладних проблем екобіотехнології.

Редакція приймає до опублікування статті наступної тематики:

  • Екологізація виробництв біотехнологічними методами;
  • Біоенергетика;
  • Біопошкодження та біокорозія;
  • Біоремедіація;
  • Біотестування та біоіндикація, молекулярні методи моніторингу навколишнього середовища;
  • Екологічні особливості біоагентів;
  • Міждисциплінарні дослідження в екобіотехнології.

Посилання на сторінку журнала:

http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/ecobiotech/index

http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/ecobiotech/about