Періодичні видання

Кафедра біотехнології з 2012 року видає науковий електронний журнал “Проблеми екологічної біотехнології“.
Тематична спрямованість журналу включає біологічні та технічні галузі науки.

В журналі висвітлюється широкий спектр теоретичних і прикладних проблем екобіотехнології.

Редакція приймає до опублікування статті наступної тематики:

  • Екологізація виробництв біотехнологічними методами
  • Біоенергетика
  • Біопошкодження та біокорозія
  • Біоремедіація
  • Біотестування та біоіндикація, молекулярні методи моніторингу навколишнього середовища
  • Екологічні особливості біоагентів
  • Міждисциплінарні дослідження в екобіотехнології

Детальніше на сайті видання.


Журнал НАУ “Наукоємні технології” входить до переліку фахових наукових видань України категорії “Б” за спеціальністю 162 “Біотехнології та біоінженерія”.
Детальніше на сайті видання.