Конференції кафедри

Кафедра біотехнології Національного авіаційного університету періодично проводить Міжнародну науково-практичну конференцію “Новітні досягнення біотехнології”.


21-22 вересня 2023 року відбулась VІI Міжнародна науково-практична конференція «Новітні досяг­нен­ня біотехнології». В рамках конференції було проведено круглий стіл «На шляху до низьковуглецевої еконо­міки», що організовано в межах проєкту ЄС Erasmus+, напряму Jean Monnet “Clean Energy Technologies and Energy Efficiency: the EU Experience”.
Перше повідомлення
Збірник матеріалів конференції


23-24 вересня 2022 року відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Новітні досягнення біотехнології».  
В рамках конференції проходив круглий стіл «Розвиток біоенергетики в ЄС та Україні», що організується в межах реалізації проєкту ЄС Erasmus+, напряму Jean Monnet “Clean Energy Technologies and Energy Efficiency: the EU Experience”.

Збірник матеріалів конференціїV Міжнародна науково-практична конференція «Новітні досягнення біотехнології»

22-23 вересня 2021 року у дистанційному форматі відбулась V Міжнародна науково-практична конференція «Новітні досягнення біотехнології»

З вітальним словом до учасників конференції звернулися декан факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій д.х.н., професор Чумак Віталій Лукич та завідувачка кафедри біотехнології, д.біол.н. Гаркава Катерина Григорівна.

Із доповідями виступили представники Університету науки і технології штату Айова (США), Вищої школи хімічної технології (Чехія), Університету Макгілла (Канада), Національного університету біоресурсів і природокористування України, Українського державного хіміко-технологічного університету, Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного, Інституту агроекології і природокористування НААН, Інституту мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного, Інституту гідробіології НАН України, науково-педагогічні працівники та студенти Національного авіаційного університету.

Також у роботі конференції взяли участь науковці, викладачі та студенти Словацького аграрного університету (Словаччина); Ферганського державного університету (Узбекистан); Інституту рибного господарства та екології моря; Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України; Національного фармацевтичного університету; Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна; Одеської національної академії харчових технологій; Запорізького державного медичного університету; Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України»; Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України; Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Дніпровського державного технічного університету; ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН України»; Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; Київського національного університету технологій та дизайну.

Тематика конференції

 1. Фармацевтична біотехнологія
 2. Промислова біотехнологія
 3. Молекулярна біотехнологія
 4. Екобіотехнологія та біоенергетика
 5. Агробіотехнологія
 6. Біозахист та біобезпека
 7. Біомоніторинг та збереження генетичної різноманітності
 8. Лікарські препарати в екстремальних умовах
 9. Міжгалузеві комплексні дослідження
 10. Технічна біоенергетика та ресурсозбереження
 11. Теорія і методика викладання дисциплін біотехнологічного напрямку

Посилання на сайт конференції https://bit.ly/3y6HGKD

Збірник матеріалів конфренції23 вересня 2020 року відбулась IV Міжнародна науково-практична конференції «Новітні досягнення біотехнології», яка присвячена 15-річчю кафедри біотехнології Національного авіаційного університету.

Тематика конференції:

 1. Фармацевтична біотехнологія.
 2. Промислова біотехнологія.
 3. Молекулярна біотехнологія.
 4. Екобіотехнологія та біоенергетика.
 5. Біомоніторинг та збереження генетичної різноманітності.
 6. Міжгалузеві комплексні дослідження.
 7. Агробіотехнологія.
 8. Міжнародний науково-практичний семінар «Технічна біоенергетика та ресурсозбереження».
 9. Теорія і методика викладання дисциплін біотехнологічного напрямку.
 10. Лікарські препарати в екстремальних умовах.


Більш докладна інформація щодо конференції – в інформаційному повідомленні.

Завантажити інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист англійською