Профілюючі предмети кафедри біотехнології


п/п
Назва дисципліни
1 Анатомія та фізіологія рослин
2 Біоінженерія
3 Біоінженерія та молекулярна біотехнологія
4 Біологія клітини
5 Біоремедіація
6 Біотехнологія культур рослин і тварин
7 Біотехнологія очистки води
8 Біохімія
9 Біохімія біологічних агентів
10 Вступ до фаху
11 Генетика
12 Екобіотехнологіядля авіації та космонавтики
13 Екологічна біотехнологія
14 Екологічна безпека біотехнологічних виробництв
15 Екологічна імунологія
16 Екологічний аудит біотехнологічних підприємств
18 Експрес аналіз в біотехнології та екології
19 Загальна біотехнологія
20 Загальна мікробіологія і вірусологія
21 Інформаційні системи в екобіотехнології
22 Інформаційні технології в фармацевтичній промисловості
23 Конструкція обладнання біотехнологічних виробництв
24 Контроль та керування біотехнологічними процесами
25 Космічна біотехнологія та астробіологія
26 Методи аналізу біотехнологічних виробництв
27 Методи імунологічних досліджень
28 Мікробіологія біологічних агентів
29 Молекулярна біотехнологія
30 Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв
31 Основи біоенергетики
32 Основи імунології
33 Основи наукових досліджень
34 Основи фармакогнозії
35 Природнича мікробіологія
36 Проектування біотехнологічних виробництв
37 Промислова технологія лікарських засобів
38 Процеси і апарати біотехнологічних виробництв
39 Соціально-економічні системи в біотехнології
40 Спеціальні фізико-хімічні методи контролю біотехнологічних виробництв
41 Стандартизація, сертифікація та ліцензування продукції
42 Стандартизація та системи якості в галузі
44 Сучасні напрями в біотехнології
45 Теоретичні основи біотехнології
46 Технічна біоенергетика
47 Технологія імунобіологічних препаратів
48 Технологія ферментних препаратів та вітамінів
49 Утилізація відходів біотехнологічних виробництв
50 Фармацевтична біотехнологія
51 Фармацевтична розробка лікарських засобів
52 Фармацевтична хімія
53 Фізіологія та екологія людини