Перелік освітніх компонент освітньо-професійних програм

Обов’язкові освітні компоненти ОПП “Фармацевтична біотехнологія” ОС “Магістр”

 1. Філософські проблеми наукового пізнання Робоча програма Силабус НМК
 2. Ділова іноземна мова Робоча програма Силабус
 3. Методологія наукових досліджень та основи інтелектуальної власності у сфері біотехнологій та біоінженерії Робоча програма Силабус
 4. Біобезпека та біозахист в авіації Робоча програма Силабус НМК
 5. Біоінженерія та молекулярна біотехнологія Робоча програма Силабус
 6. Фармацевтична розробка лікарських засобів Робоча програма Силабус
 7. Маркетинг, менеджмент фармацевтичних виробництв Робоча програма Силабус
 8. Інформаційні технології в фармацевтичній промисловості Робоча програма Силабус
 9. Фармацевтична біотехнологія Робоча програма Силабус

Вибіркові освітні компоненти ОПП “Фармацевтична біотехнологія” ОС “Магістр” (план 2022 р.)

 1. Космічна біотехнологія Робоча програма Силабус
 2. Міжнародні проекти та гранти Робоча програма Силабус
 3. Біотехнологія культур рослин і тварин Робоча програма Силабус
 4. Оптимізація біотехнологічних процесів в галузі Робоча програма Силабус
 5. Економіка інноваційної діяльності Робоча програма Силабус
 6. Методи імунологічних досліджень Робоча програма Силабус

Обов’язкові освітні компоненти ОПП “Екологічна біотехнологія та біоенергетика” ОС “Магістр”

 1. Філософські проблеми наукового пізнання Робоча програма Силабус НМК
 2. Ділова іноземна мова Робоча програма Силабус
 3. Методологія наукових досліджень та основи інтелектуальної власності у сфері біотехнологій та біоінженерії Робоча програма Силабус
 4. Біобезпека та біозахист в авіації Робоча програма Силабус НМК
 5. Біоінженерія та молекулярна біотехнологія Робоча програма Силабус
 6. Нові тенденції в природоохоронних біотехнологіях Робоча програма Силабус
 7. Маркетинг, менеджмент біотехнологічних виробництв Робоча програма Силабус
 8. Інформаційні системи в екобіотехнології Робоча програма Силабус
 9. Екологічна біотехнологія та біоенергетика Робоча програма Силабус

Вибіркові освітні компоненти ОПП “Екологічна біотехнологія та біоенергетика” ОС “Магістр” (план 2022 р.)

 1. Екстремофільні мікроорганізми в біотехнології Робоча програма Силабус
 2. Управління міжнародними проектами та грантами Робоча програма Силабус
 3. Методи культивування культури клітин Робоча програма Силабус
 4. Обладнання та технології виробництва біопалива Робоча програма Силабус
 5. Забезпечення якості лабораторних досліджень Робоча програма Силабус
 6. Стандартизація та системи якості в галузі Робоча програма Силабус

Обов’язкові освітні компоненти ОПП “Екологічна біотехнологія та біоенергетика” ОС “Бакалавр”

 1. Історія української державності та культури Робоча програма Силабус
 2. Ділова українська мова Робоча програма Силабус
 3. Фахова іноземна мова Робоча програма Силабус
 4. Філософія Робоча програма Силабус
 5. Фізичне виховання та самовдосконалення Робоча програма Силабус
 6. Вища математика Робоча програма Силабус
 7. Фізика Робоча програма Силабус
 8. Вступ до фаху. Історія біотехнології, біоетика та біобезпека Робоча програма Силабус
 9. Анатомія та фізіологія рослин Робоча програма Силабус
 10. Загальна та неорганічна хімія Робоча програма Силабус
 11. Біологія клітини Робоча програма Силабус НМК
 12. Загальна генетика Робоча програма Силабус
 13. Основи імунології Робоча програма Силабус
 14. Органічна хімія та механізми органічних реакцій Робоча програма Силабус
 15. Фізична та колоїдна хімія Робоча програма Силабус
 16. Основи комп`ютерного моделювання Робоча програма Силабус
 17. Біохімія Робоча програма Силабус
 18. Аналітична хімія Робоча програма Силабус
 19. Математичне моделювання та оптимізація біотехнологічних процесів Робоча програма Силабус
 20. Загальна мікробіологія і вірусологія Робоча програма Силабус НМК
 21. Морфологія і фізіологія біологічних агентів Робоча програма Силабус
 22. Загальна біотехнологія Робоча програма Силабус
 23. Устаткування біотехнологічних виробництв Робоча програма Силабус
 24. Процеси і апарати біотехнологічних виробництв Робоча програма Силабус
 25. Основи біоенергетики для авіакосмічній галузі Робоча програма Силабус
 26. Біоінформатика та молекулярна біологія Робоча програма Силабус
 27. Екологічна безпека біотехнологічних виробництв Робоча програма Силабус
 28. Автоматизація та керування біотехнологічними процесами Робоча програма Силабус
 29. Економіка та організація біотехнологічних виробництв Робоча програма Силабус
 30. Біотехнології очищення води Робоча програма Силабус
 31. Біохімічні основи біосинтезу Робоча програма Силабус
 32. Проектування біотехнологічних виробництв Робоча програма Силабус
 33. Екологічний аудит біотехнологічних підприємств Робоча програма Силабус
 34. Циркулярна економіка управління відходами Робоча програма Силабус

Обов’язкові освітні компоненти ОПП “Фармацевтична біотехнологія” ОС “Бакалавр”

 1. Історія української державності та культури Робоча програма Силабус
 2. Ділова українська мова Робоча програма Силабус
 3. Фахова іноземна мова Робоча програма Силабус
 4. Філософія Робоча програма Силабус
 5. Фізичне виховання та самовдосконалення Робоча програма Силабус
 6. Вища математика Робоча програма Силабус
 7. Фізика Робоча програма Силабус
 8. Вступ до фаху. Історія біотехнології, біоетика та біобезпека Робоча програма Силабус
 9. Анатомія та фізіологія рослин Робоча програма Силабус
 10. Загальна та неорганічна хімія Робоча програма Силабус
 11. Біологія клітини Робоча програма Силабус НМК
 12. Загальна генетика Робоча програма Силабус
 13. Основи імунології Робоча програма Силабус
 14. Органічна хімія та механізми органічних реакцій Робоча програма Силабус
 15. Фізична та колоїдна хімія Робоча програма Силабус
 16. Основи комп`ютерного моделювання Робоча програма Силабус
 17. Біохімія Робоча програма Силабус
 18. Аналітична хімія Робоча програма Силабус
 19. Математичне моделювання та оптимізація біотехнологічних процесів Робоча програма Силабус
 20. Загальна мікробіологія і вірусологія Робоча програма Силабус НМК
 21. Морфологія і фізіологія біологічних агентів Робоча програма Силабус
 22. Загальна біотехнологія Робоча програма Силабус
 23. Устаткування фармацевтичних виробництв Робоча програма Силабус
 24. Процеси і апарати фармацевтичних виробництв Робоча програма Силабус
 25. Технології мікробного синтезу лікарських засобів Робоча програма Силабус
 26. Біоінформатика та молекулярна біологія Робоча програма Силабус
 27. Екологічна безпека фармацевтичних виробництв Робоча програма Силабус
 28. Автоматизація та керування процесами у фармацевтичних виробництвах Робоча програма Силабус
 29. Економіка та організація фармацевтичних виробництв Робоча програма Силабус
 30. Основи фармакогнозії Робоча програма Силабус НМК
 31. Біохімічні основи біосинтезу Робоча програма Силабус
 32. Проектування фармацевтичних виробництв Робоча програма Силабус
 33. Екологічний аудит фармацевтичних підприємств Робоча програма Силабус
 34. Циркулярна економіка управління відходами Робоча програма Силабус