Напрямки наукової діяльності кафедри біотехнології

•    Одержання біологічно активних речовин таких як білки, ферменти, інсулін, інтерферон, гормони росту, амінокислоти, органічні кислоти, вітаміни, антибіотики та різні біопрепарати за допомогою живих організмів (клітини мікроорганізмів, тварин та рослин) для потреб ветеринарної, парфумерної, харчової та інших галузей промисловості;

•   Розробка концепції екологічно збалансованої системи авіаційної галузі;

•    Селекція метаногенних мікроорганізмів та розробка технології отримання біопалива;

•    Вирішення науково-прикладних проблем біологічної безпеки аеропортів та авіаційного транспорту;

•    Розробка теоретичних і практичних  основ диспергування і екстракції рослинної сировини, розробка продуктів харчування функціонального призначення з використанням ботанічних екстрактів;

•    Мікробіологічні аспекти біотехнологічного виробництва екологічно безпечної продукції;

•    Розробка технологій біоремедіації ґрунтів від техногенних забруднень;

•    Теоретичні та практичні основи виробництва біопалива;

•    Розроблення технологій контролю мікробної контамінації авіаційних палив;

•    Вирішення актуальних і перспективних біотехнологічних завдань у сфері контролю безпеки повітря, води та ґрунтів;

•    Дослідження впливу наночастинок на життєдіяльність різних видів мікроорганізмів.

  • Науково-дослідна робота №77-2023/10.02.04 “ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ПЕРЕБІГ ФЕРМЕНТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ХЛІБА“. Термін роботи: 01.04.2023-30.12.2025. Науковий керівник: д.б.н., с.н.с. Гаркава К.Г., відповідальний виконавець: к.т.н., доц. Корнієнко І.М.
  • Науково-дослідна робота № 0121U111446 “НАУКОВІ РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ” Термін роботи: 01.06.2021-01.06.2023. Науковий керівник: д.с.-г.н., проф. Барановський М.М., відповідальний виконавець: к.т.н., доц. Корнієнко І.М.