ДАНІ ПРО УЧАСТЬ У конференціях, семінарах, ВИСТАВКАХ

 2021 -2022 р.р.

 1. Єфименко В.В., Єфіменко О.В., Калмикова Н.Г.Контроль та визначення концентрації фулеренових присадок у вуглеводневих рідинах // ХV Міжнародної науково-техн. конф. «Авіа-2021», 20-21 квітня 2021р. тези доп. :– К.: НАУ, 2021. – С.19.10- 19.13.
 2. Валерій Єфименко, Ольга Тітова, Олександр Єфіменко, Наталія Калмикова. Зміна показників якості моторної оливи Сastrol Magnetеc SAE 5w-30 в реальних умовах експлуатації автомобіля // Мат. VIІІ Міжнародної науково-техн. конф.,21-25 червня 2021р. тези доп. :– К.: НАУ, 2021. – С.1.
 3. А.Д.Кустовська, О.І.Косенко, М.В.Кухар. Зниження горючості полімерних матеріалів в присутності антипіренів різної природи // Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2021», 20-22 квітня 2021 р.: матеріали доповідей – К.: НАУ, 2021. – С.19.5-19.9
 4.  Ясакова Т.Ю. Зміни в системі самостійної роботи студентів в період дистанційного навчання // ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» 22 квітня 2021р.: тези доповідей. – Хмельницький: ХНУ, 2021. – С.98-99.
 5. Вовк Ю.О. Матвєєва О.Л. Порівняльна оцінка схильності до біодеградації традиційного та альтернативного авіаційного палив:Тези доповідей V Міжн. наук.-практ. конф. «Новітні досягнення біотехнології», м. Київ, 22-23 вересня 2021 р. – К. : НАУ. – С. 23-24.  https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ecobiotech/issue/view/854
 6. Дослідження динаміки змін якості світлих нафтопродуктів в умовах довготривалого зберігання: Тези доповідей Х Ювілейної Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. «Хімія та сучасні технології», м. Дніпро,  23-24 листопада 2021 р. https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/tom-2-maket.pdf
 • Зінченко Р.О., Матвєєва О.Л. Розробка пристрою модифікації вуглеводневих палив силовими полями: Тези доповідей Х Ювілейної Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. «Хімія та сучасні технології», м. Дніпро,  23-24 листопада 2021 р. https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/tom-2-maket.pdf
 • Шипілова А.Ю. Матвєєва О.Л. Виробництво біодизелю шляхом переестерифікації біомаси водоростей роду  Zostera  та Chlorella: Тези доповідей Х Ювілейної Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. «Хімія та сучасні технології», м. Дніпро,  23-24 листопада 2021 р. https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/tom-2-maket.pdf
 • A.M. Puziy, O.I. Poddubnaya, B. Gawdzik, M. Sobiesiak, M. Sprynskyy, Thermochemical transformation of polyimide copolymer to activated carbon, in: Eleventh International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis and Related Phenomena, Zegrze, 2022. https://isshac.org/.
 • A.M. Puziy, O.I. Poddubnaya, B. Gawdzik, J.M.D. Tascón, Effect of phosphorus heteroatom on the properties of carbon materials. An overview, in: Carbon 2022, London, 2022. https://carbon2022.org/.
 • Ковінчук І.В. Визначення середнього діаметру наностриженів Манган (IV) оксиду різного походження в програмному середовищі ImagJ та SciDAVi /І.В.Ковінчук, Г.В. Сокольський, Н.В. Гаюк// Школа – конференція молодих вчених Сучасне матеріалознавство: Фізика, хімія, технології, 2021.-с.245-246.
 • Sokolsky, G. INTs/MnO2/TiO2/PANI composites: toward new applications and enforced functionality/ E.Paineau, M.Zahornyi, N.Gayuk, G.Sokolsky //Nanomaterials: Applications & Properties: 10th International Conference (5-11 sep. 2021). – Odessa: NAP, 2021. – P.03.
 • Sokolsky, G.V. Electrodeposited HNTs(INTs)/MnO2/TiO2 Composites: Strategies and Prospectives of Appliсation /G. Sokolsky G., Lazzara, E. Paineau, N. Haiuk, O. Chyhyrynets, L. Zudina, E. Dmytrieva // 4-th EastWest Chemistry conference 2021 (EWCC2021), October 7 – 9, 2021. – Abstract and Proceeding Book: Turkish Chemical Society; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021. – P. 81-82.
 • Zudina, Luiza. OER / ORR kinetic parameters on Fe2+ and Co2+-doped manganese(IV) oxides / Luiza Zudina, Georgii Sokolsky, Vitalii Chumak, Nadiia Haiuk // 4-th EastWest Chemistry conference 2021 (EWCC2021), October 7 – 9, 2021. – Abstract and Proceeding Book: Turkish Chemical Society; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021. – P. 132-133.
 • Andriiko, Oleksander. Anodic electrodeposition of hollandite structure MnO2 from ammonium sulfate containing electrolytes Oleksander Andriiko, Georgii Sokolsky, Luiza Zudina, Giuseppe Lazzara, Erwan Paineau // 4-th EastWest Chemistry conference 2021 (EWCC2021), October 7 – 9, 2021. – Abstract and Proceeding Book: Turkish Chemical Society; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021. – P. 51-52.
 • Sokol’skii, Vladimir. Basicity of welding fluxes / Vladimir Sokol’skii, Oleksandr Roik, Volodimir Kazimirov, Dmitriy Prutskov, Oleksiy Yakovenko, Georgii Sokolsky // 4-th EastWest Chemistry conference 2021 (EWCC2021), October 7 – 9, 2021. – Abstract and Proceeding Book: Turkish Chemical Society; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021. – P. 169-170.
 • Sokol’skii, Vladimir. Cluster structure of complex oxide melts / Vladimir Sokol’skii, Oleksandr Roik, Volodimir Kazimirov, Dmitriy Prutskov, Oleksiy Yakovenko, Georgii Sokolsky // 4-th EastWest Chemistry conference 2021 (EWCC2021), October 7 – 9, 2021. – Abstract and Proceeding Book: Turkish Chemical Society; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021. – P.  55-56.Sokolsky, G. INTs/MnO2/TiO2/PANI composites: toward new applications and enforced functionality/ E.Paineau, M.Zahornyi, N.Gayuk, G.Sokolsky //Nanomaterials: Applications & Properties: 10th International Conference (5-11 sep. 2021). – Odessa: NAP, 2021. – P.03.
 • Кофанова О. В., Кофанов О. Є. Мінімізація ризику для здоров’я працівників гірничодобувної промисловості від підвищеного пилоутворення. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези допов. ІІ Міжнар. наук.-практич. онлайн-конф., м. Київ, 16 червня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – С. 383−388. URL: https://itta.org.ua/konferenciya-15-06-21.
 • Кофанова О. В., Кофанов О. Є. Побудова кліматичних моделей для аналізу потенційної небезпеки від викидів парникових газів і ксенобіотиків. Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення: Матеріали V Міжнар. наук.-практич. конф. [Херсон, 10−11 червня 2021 року]. Херсон: ХДАЕУ, 2021. С. 194−198.
 • Кофанова О. В., Кофанов О. Є., Борисов О. О. Оцінювання й мінімізація ризику для здоров’я населення як необхідна складова сталого розвитку міст. Proceedings of the IIІ International Conference on European Dimensions of Sustainable Development, June 11, 2021. – Kyiv: NUFT, 2021. (Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практич. конф. «Європейські виміри сталого розвитку», 11 червня 2021. – К.: НУХТ, 2021 ).С. 80.
 • Кофанова О. В., Савельєв М. А. Вплив чинників оточуючого середовища на здоров’я людей з особливими потребами в контексті сталого розвитку. Proceedings of the IIІ International Conference on European Dimensions of Sustainable Development, June 11, 2021. – Kyiv: NUFT, 2021. (Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практич. конф. «Європейські виміри сталого розвитку», 11 червня 2021. – К.: НУХТ, 2021.) С. 81.
 • Кофанова О. В., Кофанов О. Є. Підбір компонентів сумішевих біопалив на основі багатопараметричних моделей для досягнення рамкових цілей сталого розвитку. Сталий розвиток суспільства: концептуальні та практичні аспекти: збірн/ матеріалів І Міжнар. наук.-практич. конф. Рівненський держ. гуманітарний ун-т спільно з Рівненською обласною радою. 11 червня 2021 року (електронне видання). Рівне, 2021. С. 242–246. URL: http://www.rshu.edu.ua/images/nauka/zb_sr_2021.pdf.
 • Кофанова О. В., Кофанов О. Є. Підбір компонентів сумішевих біопалив на основі багатопараметричних моделей для досягнення рамкових цілей сталого розвитку. Сталий розвиток суспільства: концеп-туальні та практичні аспекти: збірн. матеріалів І Міжнар. наук.-практич. конф. Рівненський держ. гуманітарний ун-т спільно з Рівненською обласною радою. 11 червня 2021 року (електронне видання). Рівне, 2021. С. 242–246. URL: http://www.rshu.edu.ua/images/nauka/zb_sr_2021.pdf
 • O. Kofanova, O. Kofanov, O. Zozul`ov Green Innovations in the Mining Industry. Proceedings of the International Forum on Climate Change and Sustainable Development: New Challenges of the Century [Electronic resource], September, 9–11, 2021. – Mykolaiv : PMBSNU, 2021. – P. 40. In terms of the Visegrad Project #22110149 Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine.
 • О.В. Кофанова, Ю.В.Киричков, О.Є. Кофанов Організація природничої підготовки ліцеїстів з метою наближення форм навчання середньої та вищої шкіл. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матеріали VІІІ Всеукр. (з міжнар. участю) науково-практичної конф. (16–17 вересня 2021 р., м. Бердянськ). Бердянськ : БДПУ, 2021. С. 104–105.
 • Кофанова О. В., Кофанов О. Є. Виклики і потенційні небезпеки широкого впровадження інновацій. Матеріали Міжнар. наук. онлайн-конф. 26–27 листопада 2021 р. / Укл. С. М. Іваненко, А. Ланге, Т. А. Ляшенко, О. В. Холоденко, О. О. Яременко-Гасюк. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. –С. 103–109.
 • О. Кофанов, В. Погребенник, О. Кофанова Вплив стоків автодоріг на поверхневі і ґрунтові води в зонах впливу діяльності підприємств гірничодобувної промисловості. Матеріали IV Міжнар. наук.-практич. конф. “Водопостачання та водовідведення: проектування, будова, експлуатація, моніторинг” = Proceedings of the IV International Scientific-Practical Conference “Water Supply and Wastewater Disposal: designing, construction, operation and monitoring” / уклад.: Д. Орачевська, Н. Вронська. – Львів:Львівська політехніка, 2021.  = еditors: D. Orachewska, N. Vronska. – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2021. – С. 126–127. 20-22 жовтня 2021 року. URL: https://science.lpnu.ua/uk/wswr-2021/zbirnyk-tez-2021/
 • Кофанова О. В., Кофанов О. Є. Наскрізна міждисциплінарна хімічна підготовка студентів з використанням методу проєктів. Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах: Матеріали XIV Міжрегіональної  науково-методичної  інтернет-конф., 14–15 грудня 2021 р., м. Харків.  Харків: ХНМУ, 2021. С. 189–191. URL: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/30517.
 • О. В. Кофанова, О. Є. Кофанов, А. Є. Чепель, А. В. Підгорний Оцінювання техногенного впливу викидів двигунів внутрішнього згоряння на стан здоров’я працівників гірничих підприємств. Новітні технології сучасного суспільства (НТСС–2021): ІІ Міжнар. наук.-прак-тич. конф. (м. Чернігів, 17 грудня 2021 р.): тези доповідей: у 2 ч. Ч. I. Чернігів: НУ “Чернігівська Політехніка”, 2021. С. 176–178. URL: https://inel.stu.cn.ua/index.php/naukova-diyalnist/konferentsiji/ntss-2021.
 • О. В. Кофанова, О. Є. Кофанов, А. Є. Чепель Система управління якістю міського повітряного середовища. Новітні технології сучасного суспільства (НТСС–2021): ІІ Міжнар. наук.-прак-тич. конф. (м. Чернігів, 17 грудня 2021 р.): тези доповідей: у 2 ч. Ч. I. Чернігів: НУ “Чернігівська Політехніка”, 2021. С. 181–183. URL: https://inel.stu.cn.ua/index.php/naukova-diyalnist/konferentsiji/ntss-2021.
 • Єфименко В.В., Калмикова Н.Г. Техногенне навантаження на природне середовище ПММ у процесі експлуатації гелікоптерів // V Міжнародно-практична конференція  «Новітні досягнення біотехнології», 22-23 вересня 2021р. тези доп.: –  К.: НАУ, 2021. – С.49-51.
 • Єфименко В.В., Калмикова Н.Г. Технології підвищення екологічної безпеки від випаровування ПММ під час експлуатації гелікоптерів // Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні хімічні технології: екологічність, інновації, ефективність», 7 – 8 жовтня 2021 р. тези доп.: – Херсон, Херсонський національний технічний університет, 2021р. – С.42.
 • Ковшун Л.О., Хижан О.І., Єфименко В.В. Аспекти використання електронного навчального курсу при вивченні хімічних дисциплін // Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні хімічні технології: екологічність, інновації, ефективність», 7 – 8 жовтня 2021 р. тези доп.: – Херсон, Херсонський національний технічний університет, 2021р. – С.9-10.
 • Калмикова Н.Г., Єфименко В.В. Оливи та умови їх роботи в системі змащування гелікоптерів / Х Ювілейна Міжн. наук.-практ. конф. «Хімія та сучасні технології», 23-24 листопада 2021р. тези доп.: – Дніпро, ДХТУ, Т.2. 2021. – С. 92-94. https://udhtu.edu.ua/studentskinaukovizahodu
 • Yefymenko V. Oils for gas turbine engines of «Airbus helicopters H-145» / V. Yefymenko,  N. Kalmykova, T. Kravchuk // Advancing in research, practice and education: XVIII International Scientific and Practical Conference, May 10-13, 2022. : abstracts. – Florence, Italy, 2022. – P . 585-589.
 • Сімейко К. В. Аналітичний звіт: «Вплив ядерної галузі на розвиток України // Міжнародна конференція: «Атомні можливості для розвитку України», 22 листопада 2021 р.
 • Сімейко К. В. Роль молодих вчених при будівництві нових енергетичних потужностей атомної енергетики України // VII Міжнародний конгрес інженерів-енергетиків, 19 – 20 жовтня 2021р.
 • О.І.Косенко, А.Д.Кустовська, Т.І.Кирик. Синтез та модифікування структури пористих оксидів мангану // Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні хімічні технології: екологічність, інновації, ефективність», 7-8 жовтня 2021 р.:матеріали доповідей – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2021. – С.6.
 • Influence of exomodified carbon nanospheres on the structure formation in ethanolic motor fuels /BereznytskyYa. O, Gaidai O.O., Pylyavsky V.S., Melnikova S.L., Polunkin E.V., Matveeva I.V., Cпаська О.А.//Тези доп. Ninth World Congress «AVIATION IN THE XXI-st CENTURY» – «Safety in Aviation and Space Technologies», Kyiv, Ukraine. – 2021р.
 • Матвєєва О.Л. Current approaches to improving the operational properties of jet Fuel / О.Л. Матвєєва, І.Л. Трофімов, М.М. Свирид, Ю.О. Вовк, Р. Зінченко // Проблеми хімотології. Теорія і практика раціонального використання традиційних і альтернативних палив і олив: ІІІ Міжнар. наук. практ. конф., (21 – 25 липня 2021 р.).  – Камянець-Подільський, 2021. – С. 55.
 • Трофімов І.Л. Експериментально-аналітичні засади гарантування безпеки людини та суспільства удосконаленням технологій поводження з відходами у техносфері / І.Л. Трофімов, А.В. Яковлєва, І.О. Шкільнюк, С.Й. Шаманський, Т. О. Кондратюк, С.В. Бойченко // Проблеми хімотології. Теорія і практика раціонального використання традиційних і альтернативних палив і олив: ІІІ Міжнар. наук. практ. конф., (21 – 25 липня 2021 р.).  – Камянець-Подільський, 2021. – С. 76.
 • Трофімов І.Л. Сomparative analysis and prospects of use technologies of accumulation, propulsion and storage for alternative fuels in the aviation industry on its way to climate neutrality / І.Л. Трофімов, О.В. Тарасюк, А.В. Яковлєва // Проблеми хімотології. Теорія і практика раціонального використання традиційних і альтернативних палив і олив: ІІІ Міжнар. наук. практ. конф., (21 – 25 липня 2021 р.).  – Камянець-Подільський, 2021. – С. 81.
 • Trofimov I.L. Experimental and Analytical Principles of Improving Waste Management Technologies in the Technosphere / Ihor Trofimov, Iryna Shkilniuk, Sergii Boichenko, Anna Yakovleva, Sergii Shamansky, Tetyana Kondratyuk // International Symposium on Aircraft Technology, Bangok, 2021, (25 – 27 November, 2021). – P. 106.
 • Trofimov I.L. Analysis of world practices of using liquid hydrogen as a motor fuel for aviation / Tarasyuk O., Boіchenko S., Trofimov I. // International Symposium on Aircraft Technology, Bangok, 2021, (25 – 27 November, 2021). – P. 111.
 • Трофімов І.Л. Проблеми використання ракетних палив в Україні / І.Л. Трофімов // Поступ в нафтопереробній та нафтохімічній промисловості: Матеріали ХІ міжнар. наук. техн. конф., (16–20 травня 2022 р.).  – Львів, 2022. – С. 29-32.
 • Кирик Т.І., Бабій В.О., Гончаренки І.І., Михайленко О.В. Застосування срібла у підготовці та очистці води// V міжнародна науково практична конференція «Новітні досягнення біотехнології», 22-23 вересня 2021р., Національний авіаційний університет – Київ, 2021. – С. 54.
 • О. Мykhailenko, O. Kalenyk, V. Babiy. DOUBLE-LAYER SILICENE AS A MOLECULAR CONTAINER FOR ANTI-AROMATIC SYSTEMS // Збірник статей. XXXIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки у країнах Європи та Азії», – 2021, 31 січня, 2021, – Переяслав – 2021, с. 183-185.
 • Мykhailenko О.V., Kalenyk O.O., Babiy V.O., Honcharenko I.I.“HOST-GUEST” INTERCALATE OF CARBON NANOTUBE WITH bis(η5-cyclopentadienyl)cobalt // V Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», 15 квітня 2021 р., – Житомир 2021, – с.232-233.
 • О.V. Мykhailenko, O.O.Kalenyk, V.O.Babiy, О.O. Мykhailenko.C60-Fullerene Complex with Copper (II) lactotochelate: Design and Modeling \\ International research and practice conference NANOTECHNOLOGY and NANOMATERIALS NANO-2017, August 23-26, 2021, Chernivtsi, p. 308.

2019 -2020 р.р.

 1.  Спаська О.А., Білокопитов Ю.В. /Bплив гідрофільно-ліпофільного балансу компонентів надлегких поверхнево-активних систем на їх ізолюючу здатність від випаровування  вуглеводневих рідин // II Міжнар. наук.-практ. конф. «INNOVATIVEDEVELOPMENTOFSCIENCEANDEDUCATION» 26-28 квітня 2020р. Афіни.ISBN 978-618-04-3761-4.greece@sci-conf.com.ua
 2. Матвєєва О.Л., Побийпеч А.О. Якість води в муніципальній системі водопостачання // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Водопостачання і водовідведення: проектування, будівництво, експлуатація, моніторинг», 23-25 жовтня 2019 р. –Л.: Львівська політехніка, 2019.  – С. 161-162.
 3. Матвєєва О.Л., Оляновський М.М., Зінич П.Л.  Сучасні технології екологізації  приватного будинку // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «Архітектура та екологія», 12- 14 листопада 2019 р. ― К.: НАУ, 2019. –  С. 124-127.
 4.  Shypilova A.Y., Matvyeyeva О.L. The prospect of using algae of the Zostera marina L. type to produce 3rd generation biofuels// POLIT.Challenges of science today, 1-3 April 2020.
 5. Зінченко Р. О. Матвєєва О. Л. Покращення екологічних властивостей світлих нафтопродуктів методами магнітної обробки // XІV Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека держави». Збірник тез. – К. :НАУ. – 2020.
 6. 6.. А.В. Колосова, В.В. Єфименко. Регенерація моторних олив.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні хімічні технології: екологічність, інновації, ефективність», 3 – 4 жовтня 2019 року, Херсон:– 2019. – С.33-35.
 7. 7. Єфименко В.В., Калмикова Н.Г., Єфіменко О.В. Оцінка якості моторних олив у процесі їх експлуатації. Х Міжнародна науково-технічна конференція «Поступ у нафтопереробній та нафтогазовій промисловості», 18-23 травня 2020, Львів,  Україна :– 2020. – С. 71 – 74.
 8. 8. Роль молекулярно-генетичних маркерів соматичних клітин, фармако-хімічних характеристик антигенів системи АВО та лікувальних засобів у виборі індивідуалізованих програм терапії хворих на хронічні лімфопроліферативні новоутворення / Ж.М. Мінченко, О. О. Дмитренко, А. Д. Кустовська, Т. Ф. Любарець,  С. В.Примаченко / VIІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», науково-практична конференція «Наукові розробки та їх використання в лабораторній діагностиці та клінічній практиці»  (Київ, 18 квітня 2019 р).
 9. .Критерії перебігу плазмоклітинної мієломи / Ж. М. Мінченко, Т. Ф. Любарець, А. Д. Кустовська, О. О. Дмитренко / ІХ науково-практичній конференції «Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань» (Київ, 18–19 квітня 2019 р)
 10. Степасюк Б. В., Зікрата О. В., Гаєвська Т. А., Спаська О. А. Вплив природи поверхні оксидного каталізатора на його активність в реакції дегідрохлорування 1, 1, 2-трихлоретану // Інноваційні технології: Матеріали наук.-техн. конф. студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених/за заг. ред. Бабікової К.О., Мельничук Л.М.; ІНТЛ НАУ (м. Київ, 20-21 листоп. 2019 р.). Київ, 2019. С. 343-347. (http://cnt.nau.edu.ua/sites/default/files/pictures/zbirnuk_20_11_19-1-min.pdf#page=343
 11. V.V. Trachevskyi. Modification of specialty rubbers carbon nanomaterials. -International Conference on Nanochemistry (ICN 2019), July 19-21, 2019 inGuilin, China. ICN 2019
 12. V.V. Trachevskyi. Modification of specialty rubber by carbon nonmaterial’s -3rdInternational Conference on advanctd materials and process engineering (ICAMPE2019). -2019 in Hangzhou, China, 18-20Dec.2019
 13. В.В.Трачевський. Доповідь на президії Академії технологічних наук України. – Застосування полімерних нанокомпозиційних матеріалів у аерокосмічній техніці. – Київ, 27 вересня 2019р. С
 14. Трофімов І.Л. Перспективи мастильних матеріалів на біологічній основі / І.Л. Трофімов // Поступ в нафтопереробній та нафтохімічній промисловості: Матеріали IХ міжнар. наук. техн. конф., (18–20 травня 2020 р.).  – Львів, 2020. – С. 65-68.
 15. Stepasiuk B., Haievska T. Selectivegas-phasesynthesisof 1,1-dichloroethylene from 1,1,2-trichloroethane overmetal-oxidessupportedon SiO2 catalysts // ХX Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки. Екологічна безпека», 2020 р.: тези доповідей – К.: НАУ, 2020 (збірник формується).
 16. Horbaniuk I.S., Haievska T.A. Heterogeneous-catalyticsynthesisofdimethyle-therbyhydrogenationofcarbondioxide// ХX Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки. Екологічна безпека», 2020 р.: тези доповідей – К.: НАУ, 2020 (збірник формується).
 17. Khomenko R.A., Shevtsova A.K., Haievska T.A. Heterogeneous-catalyticconversionofcarbonoxidestomethane// ХX Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки. Екологічна безпека», 2020 р.: тези доповідей – К.: НАУ, 2020
 18. Бойченко С. В., Калмикова Н. Г. Причинно-наслідковий аналіз стану емісії вуглеводнів під час виконання технологічних операцій з бензинами // Всеукраїнська науково-практична конференція: «Сучасні хімічні технології: екологічність, інновації, ефективність». 3-4 жовтня 2019 року: тези доповідей. Херсон. стор. 27-28
 19. Boichenko S. V., Kalmykova N. G. «Альтернативное спиртсодержащее биотопливо – как способ улучшения физической стабильности автомобильного бензина» // 22 th Conference for Lithuanian Junior Researchers «Science – Future of Lithuania. Transport Engineering and Management». 22-23 November 2019.Vilnius. (ID-235; TRACK-TSGT)
 20. Калмикова Н. Г. «Ефективність використання водню як моторного палива на різних модифікаціях двигунів транспортних засобів. Аналіз і порівняльна оцінка» Czech Technical University in Prague. International Scientific and Practical Conference «Science, Engineering and Technology: Global and Current Trends». 27-28 December 2019, Prague, The Czech Republic, Р. 49-54
 21. Бойченко С. В., Калмикова Н. Г., Ландарь І. О. Ефективність водню як моторного палива  при використанні в автомобільних транспортних засобах // XXI Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI – столітті» 14-15 травня 2020, м. Київ. Стор. 212-223.
 22.           Бойченко С. В., Калмикова Н. Г. Екологічні та токсичні наслідки втрат вуглеводнів внаслідок випаровування // XIV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Екологічна безпека держави». НАУ. 23 квітня 2020 року, м. Київ.
 23.           Бойченко С. В., Калмикова Н. Г. Джерела втрат нафтопродуктів під час різних технологічних операцій з ними. // III Міжнародна Науково-технічна конференція «Сучасні технології переробки пальних копалин», 16-17 квітня 2020 року: тези доповідей. – м. Харків. Харківський політехнічний інститут. Стор. 44-47.
 24.            Бойченко С. В., Калмикова Н. Г. Причинно-наслідковий аналіз втрат нафтопродуктів. Сучасний стан і перспективи вирішення // X міжнародна науково-технічна конференція «Поступ у нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості», 18-23 травня 2020 року, м. Львів. НУ «Львівська політехніка». Стор. 32-34.
 25.           Бойченко С. В., Калмикова Н. Г. Переваги та недоліки використання водню як моторного палива, враховуючи конструкційні особливості двигунів автомобільних транспортних засобів. Перспективи використання // X міжнародна науково-технічна конференція «Поступ у нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості», 18-23 травня 2020 року, м. Львів. НУ «Львівська політехніка». Стор. 80-83.
 26.           Ясакова Т.Ю. Самоаналіз результатів самостійної роботи студентів// VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» 9-10 квітня 2020р.: тези доповідей. – Хмельницький: ХНУ, 2020. – С.132.
 27. Вовк Ю.О. Проблеми мiкробiологiчного забруднення палив / Ю. О. Вовк, О.Л. Матвєєва // Матерiали IV Мiжн. наук.-практ. конф. «Новiтнi досягнення бiотехнологiї», присвяченої 15-рiччю кафедри бiотехнологiї НАУ, 23 вересня 2020р., НАУ /ред.кол.:Барановський М. М., Гаркава К.Г .та iн. — Київ,2020.— 27-28 с.
 28. Matvyeyeva Olena. Microbiological Contamination of Hydrocarbon Jet Fuels at Transport Enterprises / Olena Matvyeyeva, Yliia Vovk // Abstracts of  Eighth World Congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY” – “Safety in Aviation and Space Technologies”, National Aviation University, Kyiv, Ukraine, September 22-24, 2020. (International Symposium on Electric Aviation and Autonomous Systems).
 29. Matvyeyeva Olena. Microbiological contamination of alternative and hydrocarbon fuels // Olena Matvyeyeva, Yliia Vovk // Abstracts of  Eighth World Congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY” – “Safety in Aviation and Space Technologies”, National Aviation University, Kyiv, Ukraine, September 22-24, 2020. (Екологічна безпека та авіаційна хіммотологія).
 30. Шипілова А. Ю. ВОЛОКНА ЛЬОНУ ТА КОНОПЛІ ЯК СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО ПАПЕРУ / А.Ю. Шипілова, О.Л. Матвєєва// Актуальні проблеми сучасної хімії: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. – Миколаїв: Видавець Торубара В. В., 2020. – 123-126 с.
 31. Шипiлова А.Ю. Перспективи впровадження мiкроводоростевого палива на вiтчизняному виробництвi / А. Ю. Шипілова, О.Л. Матвєєва // Матерiали IV Мiжнародної науково-практичної конференцiї «Новiтнi досягнення бiотехнологiї», присвяченої 15-рiччю кафедри бiотехнологiї Нацiонального авiацiйного унiверситету, 23 вересня 2020р., Нацiональний авiацiйний унiверситет /ред.кол.:Барановський М. М., Гаркава К.Г .та iн.—Київ,2020.— 59-60 с.
 32. Shypilova A. Microalgae fuel: opportunities and recommendations for production in Ukraine / A. Shypilova, O.Matvyeyeva // Abstracts of  Eighth World Congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY” – “Safety in Aviation and Space Technologies”, National Aviation University, Kyiv, Ukraine, September 22-24, 2020. (International Symposium on Electric Aviation and Autonomous Systems).
 33. Shypilova A. / Microalgae fuel: opportunities and recommendations // A. Shypilova, O.Matvyeyeva // Abstracts of  Eighth World Congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY” – “Safety in Aviation and Space Technologies”, National Aviation University, Kyiv, Ukraine, September 22-24, 2020. (Екологічна безпека та авіаційна хіммотологія).
 34. Ruslan Zinchenko, Matvyeyeva Olena “Modification of aviation fuels by force fields” // The Ninth World Congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY”, National Aviation University, Liubomyra Husara Ave. 1, Kyiv, Ukraine.
 35. 9. Efymenko Valerii,  Efimenko Oleksandr. Thermooxidative stability of jet fuel with fullerenes as an additive //Тhe World Congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY” – “Safety in Aviation and Space Technologies”, National Aviation University, Kyiv, Ukraine, September 22-24, 2020.
 36. 12. Obtaining of fatty acid alkyl esters based on bioalcohols and vegetable oils with significant acidity: peculiarities of alkaline-catalyzed synthesis / Konovalov S., Zubenko S., Patrylak L.,  Yakovenko A., Povazhnyi V, Burlachenko K. // Збірник тез доповідей X науково-технічної конференції “Поступ в нафто-газопереробній та нафтохімічній промисловості”, Львів, травень 14-18, 2020. – С. 273-276.
 37. 13. Використання етилових естерів жирних кислот рижієвої олії як компонентів моторних палив / Яковлєва А., Бойченко С., Зубенко С., Гудзь А. // Збірник тез доповідей X науково-технічної конференції “Поступ в нафто-газопереробній та нафтохімічній промисловості”, Львів, травень 14-18, 2020. – С. 53-57.
 38. Степасюк Б. В., Гаєвська Т. А., Білокопитов Ю.В. Гетерогенно-каталітична переробка відходів виробництва вінілхлориду // Збірник тез доповідей ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Хімічні технології та інженерія». – Дніпро, 2020. – С. 33-37.
 39. Степасюк Б. В., Гаєвська Т. А., Ляшенко В. О. Гетерогенно-каталітична переробка 1,1,2-трихлоретану з одержанням цінних мономерів // Інноваційні технології: Матеріали наук.-техн. конф. студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених / за заг. ред. Горінова П. В., Бабікової К. О., Мельничук Л. М.; ІНТЛ НАУ (м. Київ, 25-26 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С.413-417.