Пропозиції стейкхолдерів

Пропозиції стейкхолдерів

ОП «Хімічні технології альтернативних енергоносіїв» спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2021 р.

СтейкхолдерПропозиціїПримітка
Випускники Юлія Вовк, Аліна Семенюкзбільшення обсягу практичної підготовки на лабораторному обладнанні,  розширити перелік вибіркових дисциплін, зокрема, спрямованих на поглиблене опанування практичних навичокПрийнято до уваги
УкрНДІ «Ресурс»введення навчальної дисципліни «Технології та технологічне обладнання транспортування, зберігання, заправки та обліку традиційних та альтернативних моторних палив» як обов’язкового компонента ОПВраховано
Андрій Гурський, Юлія Вдовиченко, 204ХПщодо можливості зміни форм контролю лекційного матеріалу, збільшення кількості годин, виділених на вивчення дисципліни «Аналітична хімія»Прийнято до уваги
Софія Панченко,204 ХПдоцільність  перерозподілу годин дисципліни «Технологія виробництва моторних палив з альтернативної сировини» у бік збільшення кількості лабораторних занятьПрийнято до уваги
Михайло Садовський, 105ХПзвернути увагу на великий об’єм матеріалу, що вивчається по дисципліні «Історія української державності та культури», краще збільшити обсяг практичної підготовки на лабораторному обладнанні фахових дисциплінОбговорено
Богдан Надвернюк, 105ХПвивчення дисциплін «Обчислювальна математика та програмування» та «Математичне моделювання та оптимізація хіміко-технологічних процесів» у різних семестрахПрийнято до уваги
Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН Українизбільшення обсягу навчальної дисципліни «Технічне регулювання, стандартизація та сертифікація», а також обсягів та термінів проведення практичної підготовки здобувачів вищої освітиВраховано
Олег Максимів, 407ХПщодо збільшення кількості лабораторних занять порівняно з практичними, а також створювати як можна більше можливості для проведення різних видів студентських практик на профільних підприємствах.Обговорено та прийнято до уваги
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»щодо відображення авіаційної направленості ОП увести дисципліну «Альтернативні авіаційні паливно-мастильні матеріали» до переліку обов’язкових компонентів ОПВраховано
ІБОНХ ім В.П.Кухаря НАН УкраїниЗбільшення навчальних годин на базові хімічні дисципліниВраховано
Костянтин Сімейко, Інститут газу НАН УкраїниРозвиток співпраці з академічними науковими установами, в т.ч. для розширення баз практик здобувачівВраховано