Обов’язкові освітні компоненти ОП

Освітній ступінь “Бакалавр” – обов’язкові дисципліни професійної підготовки

 1. Вища математика
 2. Фізика
 3. Хімія
 4. Біогеохімія
 5. Біологія
 6. Інформаційні технології в екології
 7. Вступ до фаху
 8. Геологія з основами мінералогії
 9. Метеорологія і кліматологія
 10. Загальна екологія та неоекологія
 11. Радіоекологія
 12. Збалансоване природокористування та ресурсозбереження
 13. Грунтознавство
 14. Гідрологія
 15. Утилізація та рекуперація відходів
 16. Ландшафтна екологія
 17. Моніторинг довкілля
 18. Оцінка ефективності природокористування
 19. Екологія, авіація, космос
 20. Заповідна справа
 21. Екологія людини
 22. Екологічна безпека
 23. Моделювання і прогнозування стану довкілля
 24. Природоохоронне законодавство
 25. Урбоекологія
 26. Нормування антропогенного навантаження на довкілля
 27. Організація та управління в природоохоронній діяльності
 28. Екологічна стандартизація та сертифікація
 29. Екологічний аудит та екологічний контроль
 30. Відновлення порушених екосистем
 31. Техноекологія

Освітній ступінь “Магістр” – обов’язкові дисципліни професійної підготовки

 1. Методологія прикладних досліджень у сфері екології
 2. Системний аналіз якості навколишнього середовища
 3. Дистанційні методи досліджень у сфері захисту довкілля
 4. Екологічна безпека авіапідприємств
 5. Оцінка впливу на довкілля
 6. Обгрунтування екологічних проектів

Освітній ступінь “Доктор філософії” – обов’язкові дисципліни

 1. Системно-синергетичне моделювання об’єктів досліджень та математичні методи обробки даних за спеціальністю “Екологія”
 2. Методологія розроблення та впровадження екологічних проектів
 3. Стратегія сталого розвитку
 4. Системи екологічного управління
 5. Наукові засади управління антропогенними ризиками