Профілюючі навчальні дисципліни

Галузь знань 10 «Природничі науки»:

Спеціальність 101 «Екологія»:

 • Біологія;
 • Відновлення порушених екосистем;
 • Вступ до фаху;
 • Геологія з основами геоморфології;
 • Гідрологія;
 • Ґрунтознавство;
 • Екологічна безпека;
 • Екологічна географія та екотуризм;
 • Екологічна експертиза;
 • Екологічна токсикологія;
 • Екологічний аудит;
 • Екологія людини;
 • Екологія мікроорганізмівм;
 • Екологія навколишнього космічного простору;
 • Екологія рослин і тварин;
 • Економіка природокористування;
 • Загальна екологія (та неоекологія);
 • Заповідна справа;
 • Ландшафтна екологія;
 • Метеорологія і кліматологія;
 • Моделювання та прогнозування стану довкілля;
 • Моніторинг довкілля;
 • Нормування антропогенного навантаження на природне середовище;
 • Організація та управління в природоохоронній діяльності;
 • Основи біогеохімії;
 • Основи біохімічних технологій;
 • Природоохоронне законодавство;
 • Радіоекологія;
 • Стандартизація і сертифікація в екології;
 • Теоретичні основи забруднення біосфери;
 • Теоретичні основи моделювання в екології;
 • Техноекологія;
 • Урбоекологія;
 • Утилізація та рекуперація відходів.

Галузь знань 27 «Транспорт»:

Спеціальність 275 «Транспортні технології (за видами)»:

 • Авіаційний транспорт і екологія;

Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»:

 • Авіаційні паливно-мастильні матеріали;
 • Контроль якості ПММ;
 • Екологія та авіатранспорт (ICAO).

Галузь знань 13 «Механічна інженерія»: 

Спеціальність 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»:          

 • Екологія.

Галузь знань 14 «Електрична інженерія»:           

Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування» :

 • Екологія.

Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво»:

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» :    

 • Екологія.

Галузь знань 26 «Цивільна безпека»:       

Спеціальність 263 «Цивільна безпека»:   

 • Екологія.

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»:    

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»:

 • Екологія.

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

 • Екологія.

Спеціальність 075 «Маркетинг»:

 • Екологія.

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

 • Екологія.

Галузь знань 17 «Електроніка та телекомунікації»:    

Спеціальність 172 «Електроніка та телекомунікації»:

 • Екологія.

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»:    

Спеціальність 051 «Економіка»:      

 • Екологія.

Галузь знань 11 «Математика та статистика»:   

Спеціальність 113 «Прикладна математика»:   

 • Екологія.

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»:       

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»:

 • Екологія.

Галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія»:        

Спеціальність 162 «Хімічна та біоінженерія»:    

 • Екологія;
 • Математичне моделювання та оптимізація біотехнологічних процесів.

Галузь знань 15 «Автоматизація та приладобудування»:    

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»:

 • Основи екології;

Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»:

 • Основи екології.

Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво»:

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»:

 • Основи екології;

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»:   

 • Основи екології.

Галузь знань 27 «Транспорт»:          

Спеціальність 275 «Транспортні технології (за видами)»:    

 • Основи екології.

Галузь знань 14 «Електрична інженерія»:           

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»:          

 • Екологія за професійним спрямуванням.

Галузь знань 26 «Цивільна безпека»:       

Спеціальність 263 «Цивільна безпека»:   

 • Економіка катастроф;
 • Обладнання та проектування природоохоронних комплексів.

Освітній ступінь «Магістр»

Галузь знань 10 «Природничі науки»:      

Спеціальність 101 «Екологія»:          

 • Екологічна безпека авіапідприємства;
 • Методи і засоби захисту біосфери;
 • Методологія оцінювання екологічних ризиків авіапідприємств;
 • Методологія та організація наукових досліджень;
 • Обґрунтування екологічних проектів;
 • Основи екобіологічної безпеки;
 • Оцінка впливу на довкілля;
 • Системний аналіз якості навколишнього середовища;
 • Стратегія сталого розвитку;
 • Транспортна екологія.

Галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія»:        

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»:  

 • Біотехнології у виробництві біопалив;
 • Математичне моделювання та оптимізація хіміко-технологічних процесів.

Галузь знань 27 «Транспорт»:

Спеціальність 275 «Транспортні технології (за видами)»:

 • Авіаційний транспорт і екологія;