Відповідальні по кафедрі екології

Посада/відповідальнийП.І.Б.Тел.Ауд.
ЗавідувачДУДАР Тамара вікторівна77-925-610
Заступник завідувачаЯВНЮК Андріан Андріанович74-525-609
Вчений секретарПАДУН Алла Олексіївна79-165-602б
Завідувач лабораторіїНЕЧИПОРЕНКО Віктор Васильович68-74  5-714
ДіловодМАРТИНОВА Анжела Геннадіївна70-295-610
ПрофоргДЬЯКОВА Ірина Михайлівна77-285-704
Гарант ОПП 101 «Екологія» ОС БакалаврРАДОМСЬКА Маргарита Мирославівна74-525-607
Гарант ОПП 101 «Екологія» ОС МагістрМАТВЄЄВА Ірина Валеріївна79-34 78-905-202
Гарант ОПП  101 «Екологія» третього освітньо-
наукового рівня підготовки докторів філософії
ДУДАР Тамара Вікторівна77-92  5-610
Керівник науково-методичного семінару кафедриСАЄНКО Тетяна Василівна79-165-602б
    ВІДПОВІДАЛЬНІ: 
за підготовку штатного розпису НПП, розрахунок навчального навантаження та підготовку звітів
щодо виконаного навантаження
ДМИТРУХА Тетяна Іллівна79-155-602а
за навчально-методичну роботуГАЙ Анжела Євгеніївна5-603
Члени НМРР ФЕБІТДУДАР Тамара Вікторівна,
ПАДУН Алла Олексіївна,
ГАЙ Анжела Євгеніївна  
  
за профорієнтаційну роботу:ГОРОБЦОВ Інокентій Вячеславович; ГОРБАЧ Ігор Миколайович74-525-607
за навчально-виховну роботу зі студентамиТИХЕНКО Оксана Миколаївна77-65, 74-883-416
за СМЯБОВСУНОВСЬКИЙ Євген Олексійович74-525-607
за наукову роботу та роботу з аспірантамиЧЕРНЯК Лариса Миколаївна79-155-602а  
за навчання англійською мовоюДУДАР Тамара Вікторівна77-925-610
за міжнародну діяльністьГОРОБЦОВ Інокентій Вячеславович74-525-607
за організацію практик студентів та
працевлаштування випускників
ПАВЛЮХ Леся Іванівна74-525-609
за електронний репозитарійЯВНЮК Андріан Андріанович74-525-609
за стан та супровід Інтернет-сторінкиЯВНЮК Андріан Андріанович74-525-609
за організацію атестації випускниківта дипломне проектуванняРАДОМСЬКА Маргарита Мирославівна74-52 5-607  
За підготовку та проведення наукової конференції “Екологічна безпека держави”РАДОМСЬКА Маргарита Мирославівна74-525-607

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри « 06 » лютого 2023 р., протокол №1