Відповідальні по кафедрі екології

Список відповідальних по кафедрі екології

за навчально-методичну роботу ПАВЛЮХ Леся Іванівна 406-78-44 12-105
за розробку та оформлення навчальних та робочих програм дисциплін кафедри ПАВЛЮХ Леся Іванівна ЯВНЮК Андрій Андрійович 406-78-44 406-74-52 12-105 5-609
Член НМРР ФЕБІТ МАТВЄЄВА Ірина Валеріївна 406-79-34 5-202
За навчально-виховну роботу ТИХЕНКО
Оксана Миколаївна
406-74-52 5-607
за СМЯ МАТВЄЄВА Ірина Валеріївна 406-79-34 5-202
за наукову роботу ЧЕРНЯК Лариса Миколаївна 406-74-52 5-602а
за роботу зі студентами ТИХЕНКО Оксана Миколаївна 406-74-52 5-607
за англомовний проект ДУДАР Тамара Вікторівна 406-74-52 5-602
за практику та працевлаштування БІЛИК Тетяна Іванівна   406-74-52 5-609
за профорієнтаційну роботу ТИХЕНКО Оксана Миколаївна 406-74-52 5-607
за стан інтернет-сторінки ЯВНЮК Андрій Андрійович 406-74-52 5-609
за роботу з ННІІОТ ДМИТРУХА Тетяна Іллівна 406-74-52 5-602а
за ДЕК РЯБЧЕВСЬКИЙ Олег Володимирович РАДОМСЬКА Маргарита Мирославівна 406-74-52 5-607
за дипломне проектування РЯБЧЕВСЬКИЙ Олег Володимирович РАДОМСЬКА Маргарита Мирославівна 406-74-52 5-607
профорг РАДЗІЄВСЬКА Наталя Анатоліївна 406-70-29 5-610