Історія кафедри екології

Кафедра екології була організована 26 квітня 2001року (наказ ректора НАУ від 26.04.2001 № 53/од) на базі кафедри охорони праці та навколишнього середовища.

Першим завідувачем кафедри екології був доктор біологічних наук, професор Ісаєнко Володимир Миколайович (2001 – 2008рр.) За його ініціативи було розроблено перші навчальні плани та програми, організовано навчально – виховний процес, відкрито навчання студентів за заочною формою навчання та англійською мовою (з1999 р.). У 2003 році було відкрито перший в Україні факультет охорони довкілля, який потім було реорганізовано у факультет екологічної безпеки, а у 2010 році, на його основі було створено інститут екологічної безпеки НАУ.

    З 2008 – 2011 р. кафедру очолював доктор технічних наук, професор Франчук Григорій Михайлович. За його ініціативи у 2007 році було започаткована Всеукраїнська науково – практична конференція молодих учених та студентів «Екологічна безпека держави». Франчук Г. М. був співавтором розробки Галузевого стандарту вищої освіти освітньо –  кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Під його науковим керівництвом здійснювалася і здійснюється підготовка фахівців вищої кваліфікації. За його сприянням розширилися напрямки фундаментальних та прикладних науково – дослідних робіт.

    3 липня 2011 року кафедру екології очолює доктор технічних наук, професор Бойченко Сергій Валерійович. Продовжують розвиватись започатковані попередниками традиції. Насамперед, великої уваги приділяється удосконаленню навчального процесу, зростанню рівня підготовки фахівців, зокрема, вищої кваліфікації. Розроблено нові навчальні плани для підготовки фахівців за ОКР «Спеціаліст» та  ОКР «Магістр» спеціальності 7(8). 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища». Також великої уваги приділяється науково – дослідній роботі кафедри та розвитку матеріально – технічної бази. Представлено новий науковий напрям – хіммотологія.

З самого початку роботи на кафедрі створювалися філії в інститутах НАН України та авіаційних підприємствах: Інституті гідробіології НАН України, Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Інституті геохімії навколишнього середовища НАН України і МНС України, Науковому центрі радіаційної медицини АМН України, Інституті мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Інституті гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України, Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору, Державному міжнародному аеропорті “Бориспіль,” заводі №410 цивільної авіації,  Українському інституті досліджень навколишнього середовища і ресурсів НАН України.