Захисти дисертацій

Вітаємо з успішним захистом!

22 вересня 2021 року у спеціалізованій вченій раді Д 11.052.05 при Державному вищому навчальному закладі «Донецький Національний технічний університет» до захисту було представлено дисертацію к.т.н., доц., доцента кафедри екології ФЕБІТ Тихенко Оксани Миколаївни на тему «Методологічні та технологічні засади захисту працюючих від впливу електромагнітних полів металевими та композиційними екрануючими матеріалами» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – охорона праці. Науковий консультант – д.т.н., проф. Глива Валентин Анатолійович.

Офіційні опоненти: д.т.н., проф. Сукач Сергій Володимирович, в.о. завідувача кафедри охорони праці, цивільної та промислової безпеки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; д.т.н., с.н.с. Подольцев Олександр Дмитрович, головний науковий співробітник відділу електроживлення технологічних систем Інституту електродинаміки Національної академії наук України; д.т.н., проф. Чеберячко Юрій Іванович, професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

У результаті таємного голосування здобувачці Тихенко О.М. присуджено науковий ступінь доктора технічних наук.

Вітаємо! Зичимо подальших професійних і особистих успіхів!!!