Напрямки наукової діяльності кафедри екології

Напрями науково-дослідної роботи за затвердженими науковими кафедральними тематиками:

  1.   «Вплив землекористування на розвиток зсувних процесів на території Київської області» (науковий керівник – доцент Дудар Т.В.);
  2.  «Розробка математичних моделей та методів інтенсифікації процесів біологічного очищення стічних та забруднених поверхневих вод» (науковий керівник – професор Матвєєва О.Л.)
  3.  «Дослідження екологічної безпеки біоти забруднених радіонуклідами екосистем» (науковий керівник – професор Кутлахмедов Ю.О.)
  4.  «Розробка методів ремедіації ґрунтів на території аеропортів, які виведені з експлуатації» (науковий керівник – доцент Білик Т.І.).