Викладачі кафедри Екології

Професорсько-викладацький склад:

ФРОЛОВ ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ

Доктор технічних наук, професор
завідувак кафедри екології

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Народився 3 серпня 1947 року в місті Анадир, Чукотського національного округу (Росія).

З 1965 по 1992 – служба у Збройних Силах (Київське ВВАІУ, Ризське ВВАІУ, Іркутське ВВАІУ).

У 1980 році закінчив Ризське вище військове авіаційне інженерне училище ім. Я. Алксніса.

1990 – кандидат технічних наук.

2017 – доктор технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

З 1998 по 2018 р. –  робота в державному Космічному агенстві України. Член спеціалізованої ради Д26.880.01 в Державній екологічній академії.

Член спеціалізованої ради Д26.861.01 в Державному університеті телекомунікацій.

Член вченої ради ФЕБІТ. Член жюрі конкурсів та олімпіад в Малій академії наук України.

Почесний працівник та ветеран космічної галузі України.

Нагороджений відзнаками: Відмінник освіти України (МОН), За розвиток вищої освіти України, нагрудний знак “Петро Могила”.


ГАЙ АНЖЕЛА ЄВГЕНІВНА

Кандидат фізико-математичних наук, доцент,
кафедри екології 

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка у 1987 році за спеціальністю “геофізичні методи пошуку і розвідки родовищ корисних копалин”.
Автор понад 45 наукових праць, у тому числі із грифом МОН України. Вчений секретар кафедри.
Член фахової редакційно-методичної секції «Екологічна безпека» НАУ.
Викладає дисципліни:
– Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
– Основи ресурсозбереження
– Гідрологія
– Екологічна безпека природних та штучних систем
– Основи екології
– ЕкологіяЗдійснює наукове керівництво курсовими та дипломними роботами студентів ОКР «Магістр» і «Спеціаліст» денної і заочної форми навчання.
Контакти: guy_nau@ukr.net
тел. 406-76-16


САЄНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Професор кафедри, професор,
доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Народилась 9 серпня 1952 р.

ОСВІТА
У 1975 р. з відзнакою закінчила хіміко-технологічний фа­культет КПІ.
Вчене звання доцента присвоєно  21 червня 2007 р.
Вчене звання професора присвоєно 26 лютого 2015 р.


ГРОЗА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА

Кандидат фізико-математичних наук, доцент,
доцент кафедри екології,
заступник декана ФЕБІТ з навчальної роботи  

У 1986 р. закінчила механіко-математичний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю “Математика”. У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальностями 01.01.02 «Диференціальні рівняння», 01.01.06 «Математична логіка, алгебра і теорія чисел» на тему «Представлення квантових і симплектичних алгебр, базисні гіпергеометричні функції та q-диференціальні рівняння».
Автор більше 70 наукових та науково-методичних праць, співавтор підручника «Моделювання і прогнозування стану довкілля» та навчального посібника «Основи статистичного обліку і банки інформації в екології», учасник понад 30 міжнародних та регіональних наукових конференцій.

МАТВЄЄВА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА

Доктор  технічних наук, доцент,
професор кафедри екології, заступник декана ФЕБІТ з виховної роботи  

У 1990 році закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут з відзнакою за спеціальністю «біологія з додатковою спеціальністю хімія», отримала кваліфікацію «учитель біології та хімії».
Навчалась та успішно закінчила аспірантуру у Національному авіаційному університеті.
У 2008 році захистила дисертацію на тему «Моделювання радіобіологічних процесів методом камерних моделей при оцінці екологічного стану локальних екосистем» на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук, а у 2016 році захистила дисертацію на тему «Наукові основи оцінювання надійності екологічних систем в умовах дії радіаційних чинників» та отримала науковий ступінь доктор технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.
У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри екології.
Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі монографій та навчальних посібників. Сфера наукових інтересів: моделювання радіоекологічних процесів, камерні моделі в радіоекології, радіоекологічна надійність екосистем, радіаційна ємність екосистем різних типів, екологічні та радіоекологічні ризики; трансформація речовин мікроорганізмами, мікроорганізми – об’єкти біотехнології.

БІЛИК ТЕТЯНА ІВАНІВНА

Кандидат біологічних наук, доцент,
доцент кафедри екології 
Закінчила Донецький національний університет у
1980 р. за спеціальністю «Біохімія»
Має більше 30 наукових праць.

Викладає наступні дисципліни: 
– Екологія
– Основи екологічної токсикології
– Основи біохімічних та мікробіологічних технологій
– Екологічна біохімія та токсикологія
Здійснює наукове керівництво дипломними роботами ОКР «Спеціаліст», «Магістр»
Викладає дисципліни англійською мовою.
Відповідає за практику та ІНТ
Контакти: тел. 406-74-52
e-mail: larus_2010@ukr.net

БОВСУНОВСЬКИЙ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Кандидат технічних наук,
доцент кафедри екології

Закінчив Національний авіаційний університет у 1995 році за спеціальністю «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
Має більше 20 наукових праць.
Керує науковим гуртком за напрямом «Нові екологічно чисті технології в авіаційній галузі»

ДМИТРУХА ТЕТЯНА ІЛЛІВНА

Кандидат технічних наук,
доцент кафедри екології
Закінчила Національний педагогічний університет і. М.П. Драгоманова (2002 р.) за спеціальністю «Біологія, екологія, валеологія».
Кількість наукових праць: близько 20.

Викладає наступні дисципліни:
– Основи біохімічних технологій;
-Основи екології;
– Ґрунтознавство;
– Загальна мікробіологія;
– Медична екологія та і безпека авіапідприємств.
Напрям наукової роботи:
екологічні ризики пов’язані зі впливом ртуті та її сполук на довкілля.
Контакти: тел. 406 74 52 e-mail: Dmitrucha79@mail.ru

ДУДАР ТАМАРА ВІКТОРІВНА

Кандидат геолого-мінералогічних наук,
с.н.с, доцент
доцент кафедри екології

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, геологічний факультет за спеціальністю “Геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин” (1982) та Київський міжнародний інститут вдосконалення вчителів за спеціальністю “англійська мова” (2000). Загальний науковий (в НАН України) та науково-педагогічний стаж складає 33 роки, з них в НАУ – 12 років (з 2002).
Член робочої групи науково-методичної комісії МОН України з напряму – Екологія»; член фахової методично-редакційної секції – Екологічна безпека» НАУ; член методично-редакційної ради ІЕБ, відповідальна за навчання англійською мовою в ІЕБ.
Має понад 70 наукових та навчально-методичних праць, з яких є співавтором 1 підручника, 2 словників та 3 навчальних посібників з грифом МОН України, а також 2 монографій та тематичного екологічного словника (англо-українсько-російського).
Нагороджена Грамотою ректора НАУ (2010), Подякою ректора НАУ (2011), нагрудним знаком НАУ – За сумлінну працю» (2012).

МАДЖД СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

Доктор технічних наук, доцент кафедри екології

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Народилася 18 березня 1976 р. у м. Києві.

ОСВІТА
У 2002 р. з відзнакою закінчила природничо-географічний факультет Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю “Біологія, екологія, валеологія”.
У 2012 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю “Правознавство”.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
В НАУ працює з вересня 2002 року.
Асистент кафедри екології (2002 р.). З грудня2002 р. аспірант за спеціальністю “Екологічна безпека”.
08 лютого 2011 року захистила кандидатську дисертацію за темою “Поліпшення екологічного стану та удосконалення контролю техносфери навколо об’єктів експлуатації і ремонту авіаційної техніки” за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.
З травня 2011 р.– доцент кафедри.

ПАДУН АЛЛА ОЛЕКСІЇВНА

Кандидат біологічних наук, доцент
доцент, вчений секретар кафедри екології 

Закінчила Ніжинський державний педагогічний університет ім. М.В. Гоголя у 1985 році за спеціальністю «біологія, хімія»
Відмінник освіти України
Має більше 40 наукових праць

РАДОМСЬКА МАРГАРИТА МИРОСЛАВІВНА

Доцент кафедри, доцент, кандидат технічних наук

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Народилася у 1983 році у м. Івано-Франківськ.

ОСВІТА
У 2005 р. з відзнакою закінчила інженерно-екологічний факультет Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» ОКР „Магістр”.
У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01. – екологічна безпека.
Вчене звання доцента присвоєно у 2015 році за кафедрою екології.

САВИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ

Кандидат біологічних наук, доцентдоцент кафедри екології

У 1971 році закінчив біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченко за спеціальністю «біолог-ботанік, викладач біології та хімії».
Має більше 100 наукових праць.

Викладає наступні дисципліни: 
– Біологія
– Основи екології
Здійснює наукове керівництво дипломними роботами ОКР «Спеціаліст», «Магістр»
Науковий керівник лабораторії аероекології

ЧЕРНЯК ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

Кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри екології.

Народилася 26 травня 1981р. у Київській обл. (Україна).
У 2004 році з відзнакою закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Технології та технологічне обладнання аеропортів» ОКР «Магістр».
З 30 червня 2004 року зарахована до аспірантури НАУ. З 1 вересня 2007 року по 30 червня 2010 року працює на посаді асистента кафедри хіммотології Інституту міського господарства НАУ, з 1 липня 2010 року по 9 січня 2011 року – на посаді асистента кафедри хіммотології Аерокосмічного Інституту НАУ. З 10 січня по 30 червня 2011 року працює на посаді доцента кафедри хіммотології Аерокосмічного Інституту НАУ. На посаді доцента кафедри екології працює з 1 липня 2011 року і по теперішній час.

ЛАПАНЬ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Доктор філософії в галузі біології, асистент кафедри екології

Освіта

У 2016 році з відзнакою закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».

У 2020 році захистила дисертацію за темою «Очищення водойм від 137Cs та важких металів наземними рослинами» (спеціальність 091 «Біологія»).

Автор понад 60 праць.

Викладає наступні дисципліни:

  • Радіоекологія
  • Метеорологія і кліматологія
  • Екологія навколоземного космічного простору
  • Основи екології
  • Моніторинг довкілля
  • Екологічний аудит

e-mail: oksana.lapan@npp.nau.edu.ua

ПАВЛЮХ ЛЕСЯ ІВАНІВНА

Доцент кафедри екології, доцент
кандидат технічних наук

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Народилася 29 березня 1982 року в м. Турка Львівської області

ОСВІТА
У 2005 р. з відзнакою закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю “Технології та технологічне обладнання аеропортів” ОКР „Магістр”.
У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 –  Екологічна безпека.
Вчене звання доцента присвоєно 22 грудня 2014 р.

ГЕРАЩЕНКО ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Старший викладач кафедри екології
Закінчила Київський педагогічний коледж у 1993 році, Житомирський державний технологічний університет у 2005 році за спеціальністю «менеджер організації». Дипломна робота присвячена особливостям проведення екологічного аудиту як функції екологічного менеджменту на промислових підприємствах України/
З 2004 року працює в НАУ.
Автор понад 10 наукових робіт, має 1 патент.
Відзначена Грамотою міністерства освіти і науки України та Подякою ректора НАУ (2012р.).

Викладає наступні дисципліни:
– Утилізація та рекуперація відходів
– Екологічний аудит та паспортизація територій і підприємств
Напрями наукових досліджень:-методи та засоби очистки стічних вод та водопідготовки-проблеми та перспективи розвитку екологічного аудиту в Україні

ГОРБАЧ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Старший викладач кафедри екології.

Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка у 1989 році за спеціальністю «Математика»
Є співавтором конспекту лекцій «Основи теорії техногенної та екологічної безпеки підприємств».

Викладає наступні дисципліни:
– Основи екології
– Основи теорії техногенної та екологічної безпеки підприємств
– Моделювання небезпечних процесів в техносфері
Контакти : тел. 406-77-28
e-mail: gin_itt@ukr.net

РЯБЧЕВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Асистент кафедри екологіїУ 2007 році закінчив Національний авіаційний університет, за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр».
Має понад 10 наукових праць.

ТИХЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Кандидат технічних наук, доцент кафедри екології
Закінчила Національний авіаційний університет у 2006 році за спеціальністю 8.070801 «Екологія та охорона навколишнього природного середовища».
Відзначена Грамотою Національного авіаційного університету (2008 р.) та Подякою ректора Національного авіаційного університету (2013 р.).

Викладає наступні дисципліни:
– Основи ресурсозбереження
– Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
– Основи наукових досліджень
– Методологія і організація наукових досліджень
– Обґрунтування екологічних бізнес-проектів
Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Модифікація поглинальної здатності рослинних об’єктів по відношенню до радіонуклідів»
Має 15 друкованих праць, 1 патент.
Виконує обов’язки старшого наставника Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій.
Відповідає за навчально-виховну роботу на кафедрі екології.
Контакти: 406-74-52
e-mail: okstih@ua.fm

ЯВНЮК АНДРІАН АНДРІАНОВИЧ

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Народився 19 серпня 1988 р.

ОСВІТА

У 2011 р. закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобув кваліфікацію еколога, експерта з екології.

Викладає такі дисципліни:

– Екологія/Основи екології;

– Моделювання та прогнозування стану довкілля (лабораторні роботи, англомовне невчання);

– Методи і засоби захисту біосфери (англомовне невчання);

– Екологія рослин і тварин (англомовне невчання);

– Природоохоронне законодавство (англомовне невчання);

– Екологія навколоземного космічного простору (англомовне невчання);

– Геоінформаційні системи в екології.