Викладачі кафедри Екології

ДУДАР ТАМАРА ВІКТОРІВНА
Зав. кафедри, проф. каф. екології, доктор техн. наук, ст.н.сп., проф.
САЄНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
Професор кафедри екології, доктор пед. наук,  професор
МАТВЄЄВА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА
Професор кафедри екології, доктор  техн. наук, професор, декан ФЕБІТ  
МІХЄЄВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Проф. каф. екології, доктор біол. наук, ст.н.сп.
ОЛЬХОВИК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Проф. каф. екології, доктор техн
. наук,
старший дослідник
БІЛИК ТЕТЯНА ІВАНІВНА
Доцент кафедри екології, кандидат біол. наук, доцент
БОВСУНОВСЬКИЙ ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ
Доц. каф. екології,
канд. техн. наук, доц.
ГАЙ АНЖЕЛА ЄВГЕНІВНА
Доцент кафедри екології, кандидат фіз.-мат. наук, доцент
ГРОЗА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА
доцент кафедри екології, кандидат фіз.-мат. наук, доцент
ДМИТРУХА ТЕТЯНА ІЛЛІВНА
Кандидат техн. наук,
доцент кафедри екології
ПАВЛЮХ ЛЕСЯ ІВАНІВНА
Доцент кафедри екології, кандидат техн. наук, доцент
ПАДУН АЛЛА ОЛЕКСІЇВНА
Доцент кафедри екології, кандидат біол. наук, доцент
РАДОМСЬКА МАРГАРИТА МИРОСЛАВІВНА
Доцент кафедри екології, кандидат техн. наук, доцент
САВИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ
Кандидат біол. наук, доцент кафедри екології
ТИХЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
професор кафедри екології, д.т.н., доцент
ЧЕРНЯК ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА
Кандидат техн. наук,
доцент кафедри екології
, доцент
ЯВНЮК АНДРІАН АНДРІАНОВИЧ
Кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології
ЯКИМЕНКО ГАННА МИКОЛАЇВНА
Доц. каф. екології, канд. біол. н.
ЛУБСЬКИЙ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
доцент кафедри екології,
к.т.н., доцент
ГОРБАЧ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
Старший викладач
кафедри екології
ЛАПАНЬ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
Асистент кафедри екології,
PhD
ГОРОБЦОВ ІНОКЕНТІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Асистент кафедри екології