Міжнародна діяльність

Студенти та викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових заходах

  1. Студенти кафедри екології взяли участь в науковій конференції  у Вільнюському технічному університеті ім. Гедимінаса: 22th Conference for Lithuanian Junior Researchers “Science – Future of Lithuania. Transport Engineering and Management, 22-23 November,Vilnius, Lithuania, 2019. 

Теми доповідей: 1. Студент В. Онопа, Доцент Л. Павлюх: «Organic waste potential for biogas production».
2. Студент Г. Цисар, Доцент Л. Павлюх:  «Transport influence on the environmental state of water reservoirs».

  1. Студентка освітнього рівня “магістр” Сиротіна І.О. навчалася протягом 1 семестру 2019/2020 нр у Вільнюському технічному університеті ім. Гедимінаса в межах міжнародної програми Erasmus +
  1. Доцент кафедри Черняк Л.М. пройшла стажування у Лодзькомтехнологічному університеті програмою ERASMUS+ Staff Mobility For Teaching у період з 25.11.2019 р. по 30.11.2019 р.

Відповідно до плану викладання було проведено наступні заняття у Лодзинському технічному університеті 8(год.):

1. Семінар: Environmental hazard and toxicity of petrochemicals (2 год., для PhD студентів).

2. Проект  «Humane health toxicity of petrochemicals» (2 год., для PhD студентів).

3.  Лекція «Basic chemical concepts» (2 год.).

4. Лабораторна робота «Chemical transformation cycle» (2 год.).