Міжнародна діяльність кафедри екології

Участь науково-педагогінчих працівників у програмі академічної мобільності ERASMUS+Staff

Онлайн дискусія «Екоцид: війна в Україні краде майбутнє всієї планети»

26 квітня 2023 року відбудеться онлайн дискусія «Екоцид: війна в Україні краде майбутнє всієї планети» в рамках конференції «INUDECO»

Стажування та навчання за кордоном

Участь у роботі 63-ї Міжнародної наукової конференції “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship” (SCEE’2022)

13 жовтня 2022 року доценти кафедри екології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій НАУ, Радомська Маргарита та Черняк Лариса взяли участь у роботі 63-ї Міжнародної наукової конференції “Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship” (SCEE’2022), що була проведена на базі Ризького Технічного Університету, м.Рига, Латвія.

Під час засідання секції «Education for Sustainable Development Science Lab 2022» було представлено доповідь під назвою «The Perception of the Sustainable Development Goals by the Students as a Challenge For Society Transformation”, підготовлену спільно з колегами з Польщі, Швеції та Литви, які займаються питаннями дослідження проблем ефективності викладання основ Сталого розвитку у закладах вищої світи та підвищення рівня інтеграції цілей сталого розвитку у майбутню професійну діяльність фахівців різних спеціальностей.

Під час засідання секції було обговорено актуальні питання щодо переваг та недоліків сучасних освітніх методів та методик викладання основ Сталого розвитку у закладах вищої освіти у різних країнах Європи.

Переглянути посилання

Круглий стіл за участю аспірантів “Європейська інтеграція екологічних стандартів для цивільної авіації”

20 квітня 2022 року у Національному авіаційному університеті, у онлайн режимі, відбувся круглий стіл за участю аспірантів PhD під назвою “Європейська інтеграція екологічних стандартів для цивільної авіації” в рамках виконання проекту”European Integration of Environmental Standards for Civil Aviation in the context of Sustainable Development” № 621138-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE. Участь у заході взяли близько 20-ти учасників.

Були представлені наступні доповіді-звіти аспірантів кафедри екології, які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія»

Після представлення аспірантами цікавих та змістовних доповідей на круглому столі відбулася дискусія щодо необхідності врахування у подальших науково-практичних дослідженнях нових екологічних викликів, пов’язаних з наслідками військових дій для навколишнього середовища,  задля  подальшого відновлення та сталого розвитку авіаційної галузі України.

Стажування наших студентів у Польщі

Вітаємо студентку першого курсу магістратури ОПП «Екологія та охорона навколишнього середовища» кафедри екології,  Юлію Процак з успішним захистом наукової роботи за темою «Photocatalytic degradation of methanol in visible and ultraviolet light», що була підготовлена на базі Лодзинського технічного університету (м. Лодзь, Польща) під час проходження  стажування (у період з 11.2021 року по 01.2022 року) за програмою Erasmus+, під керівництвом науковими дослідженнями професором Томашем Манієцкі та PhD Олександром Штикою.

Круглий стіл в рамках проекту «European Integration of Environmental Standards for Civil Aviation in the Context of Sustainable Development»

Дякуємо колегам за співпрацю і можливість реалізовувати сучасні науково-практичні завдання  студентами кафедри екології на базі Лодзинського технічного університету!

14 грудня 2021 року у Національному авіаційному університеті в межах виконання проекту «European Integration of Environmental Standards for Civil Aviation in the Context of Sustainable Development» (621138-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE міжнародної програми Jean Monnet Modules Erasmus+).

відбувся Круглий стіл з питань підготовці фахівців-екологів для авіаційної галузі «Про необхідність ознайомлення під час навчання студентів-екологів з сучасною нормативно-технічною документацією з питань забезпечення екологічної безпеки авіаційної галузі».

Участь у роботі круглого столу взяли більше 30-ти учасників з НАУ (викладачі та аспіранти), інших ЗВО та представників з авіаційної галузі. Зокрема, Державної авіаційної служби України та екологів з аеропортів України.

Перелік питань, обговорення яких відбулося на Круглому столі:

  • Відповідність нормативно-правової бази (відповідно до навчальних програм дисциплін), що вивчають студенти, сучасним державним та міжнародним нормативним документами, що регламентують діяльність суб’єктів авіаційної діяльності;
  • Акцентування уваги при підготовці на нові пріоритети у вимогах національних та європейських стандартів і стратегічних документів розвитку авіаційної галузі з екологічної безпеки. З окресленням перспектив гармонізації національних стандартів з європейськими (на прикладі домінантних екологічних чинників шуму та емісії);
  • Здобуття досвіду з європейських підходів та рекомендованої практики ICAO до регулювання впливу авіапідприємств на довкілля  та досягнення цілей сталої авіації.

Круглий стіл за участі аспірантів та викладачів кафедри екології “European integration of environmental standards for civil aviation”

08.12.2021 року відбувся Круглий стіл для PhD під назвою “European integration of environmental standards for civil aviation”, організований в рамках виконання проекту «European Integration of  Environmental Standards for Civil Aviation in the Context of  Sustainable Development» міжнародної програми Jean Monnet Modules Erasmus+ у Національному авіаційному університеті, спільно кафедрами екології і цивільної та промислової безпеки. Участь у Круглому столі  взяли близько 30-ти учасників.

На початку засідання науковий керівник проекту ESASD д.т.н., професор Запорожець О.І. виступив з вітальним словом та представив презентацію щодо актуальних питань забезпечення сталого розвитку авіації. 

Відповідно до програми круглого столу PhD, які навчаються за ОНП 101 «Екологія» представили доповіді про результати свої наукових досліджень. Виступи аспірантів викликали жваву наукову дискусію учасників круглого столу та отримали важливі рекомендації щодо проведення подальших наукових досліджень.

Участь аспірантів та викладачів кафедри екології у Міжнародному лекторії Програми Балтійських Університетів «Sustainable Cities: Urban Adaptation to Climate Change»

18 листопада 2021 року викладачі та аспіранти кафедри екології взяли участь у Міжнародному лекторії, що був організований Програмою Балтійських Університетів (Уппсала, Швеція) в рамках проведення “Ukrainian Space Bridge», за темою «Sustainable Cities: Urban Adaptation to Climate Change».

Відповідно до програми заходу, було представлено наступні презентації:

Presentation 1- Small Cities Vulnerability Assessment and Planning Adaptation to Climate Change- Victor Karamushka and Svitlana Boychenko

Presentation 2- Ecosystem-based adaptation to climate change: re-thinking the role of green and blue infrastructure in the urban environment- Anatoliy Smaliychuk

Presentation 3- Ecosystem Services by Urban Plant Associations Under Changing Climate : Threats and Opportunities– Margaryta Radomska

Від Національного авіаційного університету була представлена доповідь к.т.н., доцента кафедри екології Радомської Маргарити.

Учасники заходу мали можливість прослухати цікаві доповіді та взяти участь у активній дискусії з актуальних питань забезпечення Сталого розвитку.

Співпраця з закордонними вченими

8 червня на кафедрі екології факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій відбулася зустріч з доктором хімічних наук, професором Томашем Манієцкі та доктором філософії (PhD) Олександром Штикою Лодзинського технічного університету (Польща). У результаті зустрічі були досягнуті домовленості щодо посилення наукової та навчальної складових співробітництва між Факультетом екологічної безпеки, інженерії та технологій.

Студенти та викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових заходах

Студенти кафедри екології взяли участь в науковій конференції  у Вільнюському технічному університеті ім. Гедимінаса: 22th Conference for Lithuanian Junior Researchers “Science – Future of Lithuania. Transport Engineering and Management, 22-23 November,Vilnius, Lithuania, 2019. 

Теми доповідей: 1. Студент В. Онопа, Доцент Л. Павлюх: «Organic waste potential for biogas production».
2. Студент Г. Цисар, Доцент Л. Павлюх:  «Transport influence on the environmental state of water reservoirs».

Студентка освітнього рівня “магістр” Сиротіна І.О. навчалася протягом 1 семестру 2019/2020 нр у Вільнюському технічному університеті ім. Гедимінаса в межах міжнародної програми Erasmus +

Стажування викладачів кафедри за кордоном”

Доцент кафедри Черняк Л.М. пройшла стажування у Лодзькому технологічному університеті за програмою ERASMUS+ Staff Mobility For Teaching у період з 25.11.2019 р. по 30.11.2019 р.

Відповідно до плану викладання було проведено наступні заняття у Лодзинському технічному університеті (8 год.):

1. Семінар: Environmental hazard and toxicity of petrochemicals (2 год., для PhD студентів).

2. Проект  «Humane health toxicity of petrochemicals» (2 год., для PhD студентів).

3.  Лекція «Basic chemical concepts» (2 год.).

4. Лабораторна робота «Chemical transformation cycle» (2 год.).