Робочі програми та силабуси навчальних дисциплін

Перелік вибіркових дисциплін

Освітній ступінь “Бакалавр” – обов’язкові дисципліни професійної підготовки

Освітній ступінь “Бакалавр” – дисципліни вільного вибору студента

Освітній ступінь “Магістр” – обов’язкові дисципліни професійної підготовки

Освітній ступінь “Магістр” – дисципліни вільного вибору студента

Освітньо-науковий ступінь Ph.D. – обов’язкові дисципліни

Освітньо-науковий ступінь Ph.D. – дисципліни варіативного компоненту

Рекомендовані вибіркові дисципліни
Альтернативні вибіркові дисципліни