Теми дипломних робіт студентів кафедри екології

Теми дипломних робіт, виконаних студентами ФЕБІТ освітнього ступеня «Магістр» у 2022 р.:

 1. Оцінка екологічних збитків, завданих земельному фонду України під час війни
 2. Зміни якості повітря в м. Києві внаслідок воєнних дій
 3. Удосконалення технології очищення господарсько-побутових стічних вод від сполук фосфору мікроводоростями
 4. Рекультивація верхнього шару земної кори, пошкодженого внаслідок вибухів, в районах проведення військових дій
 5. Дослідження ефективності очищення промислових стічних вод за допомогою фотокаталізу
 6. Аналіз передумов створення Зони низьких викидів у місті Київ
 7. Розробка технології виробництва добрива для ґрунту з харчових відходів
 8. Синергетичний підхід до управління твердими побутовими відходами
 9. Аналіз аеротехногенного забруднення м. Вінниця
 10. Оцінка ефективності проведення фіторемедіації ґрунтів на  території авіапідприємств

Теми дипломних робіт, виконаних студентами ФЕБІТ освітнього ступеня «Бакалавр» у 2022 р.:

 1. Оцінка впливу антропогенних чинників на екологічний стан міського середовища
 2. Екологічні наслідки застосування хімічної зброї
 3. Безпечність сучасних без фосфатних мийних засобів для водних екосистем
 4. Використання індивідуальних установок на основі альтернативних джерел енергії в міських умовах
 5. Роль мікроводоростей в очищенні прісноводних екосистем від фосфатів
 6. Дистанційне дослідження стану мішаних лісів північно-східної частини України
 7. Оцінка використання відновлювальних джерел енергії у Київській області
 8. Динаміка змінення ландшафтних комплексів прикордонної території північного сходу України
 9. Дослідження наслідків кліматичних змін для рослинних угруповань
 10. Визначення та картування забруднень від теплових електростанцій в умовах воєнного стану
 11. Оцінка екологічного стану Чорнобильської зони відчуження до і після вторгнення окупаційних військ
 12. Дистанційна оцінка екосистеми Голосіївського лісу
 13. Забезпеченість населення України вітаміном Д3 як екологічний чинник впливу на здоров’я.
 14. Перспективи впровадження “зеленого офісу” в Національному авіаційному університеті
 15. Характеристика промислових процесів, що забруднюють атмосферне повітря парниковими газами
 16. Оцінка екологічного стану басейну річки Ірпінь в межах Київської області
 17. Захист та раціональне використання водних ресурсів
 18. Гідротермальна карбонізація органічних залишків та сміття
 19. Особливості моніторингу екологічного стану територій поблизу аеропортів
 20. Стан та  перспективи розвитку сфери екологічного супроводу підприємств в Україні
 21. Цитогенетичний моніторинг стану педосфери на території авіапідприємств
 22. Внесок України у глобальне забруднення атмосфери парниковими газами
 23. Екологічна оцінка стану земельного фонду Житомирської області
 24. Динаміка забруднення річки Дніпро важкими металами та органічними сполуками
 25. Екологічна оцінка життєвого циклу двигунів автомобілів
 26. Оцінка природно-ресурсного потенціалу Сумської області

Теми дипломних робіт, виконаних студентами ФЕБІТ освітнього ступеня «Магістр» у 2021 р.:

 1. Проблеми та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні
 2. Оцінка екологічного стану ґрунтів території, прилеглої до аеропорту
 3. Екологічна безпека виробничого середовища на підприємствах синтезу пестицидів
 4. Оцінка рівня екологічної безпеки у м. Києві в умовах пандемічних загроз
 5. Екосистемі послуги лісгоспу (на прикладі ДП «Ніжинське лісове господарство»)
 6. Аналіз якості питної води централізованої системи водопостачання міста Києва
 7. Біохімічне очищення муніципальних та виробничих  крохмале-патокових стічних вод
 8. Екологічна оцінка діяльності підприємства з переробки полімерних відходів міста Фастова
 9. Дослідження рівня акустичного забруднення у Солом’янському районі міста Києва
 10. Порівняльний аналіз впливу традиційного та електроавто-транспорту на навколишнє середовище
 11. Екологічна оцінка рівня забруднення нітратами сільськогосподарської рослинної продукції Київської області
 12. Використання пестицидів у виробництві труб для зрошення з метою захисту від шкідників
 13. Фотокаталітичне очищення стічних вод від ароматичних сполук
 14. Оцінка впливу лісових пожеж на екосистеми Чорнобильської зони відчуження
 15. Адаптація екосистеми міста Києва до кліматичних змін
 16. Ідентифікація та економічна оцінка екосистемних послуг природних рослинних асоціацій
 17. Оцінювання ефективності фотобіореакторів для очистки стічних вод

Теми дипломних робіт, виконаних студентами ФЕБІТ освітнього ступеня «Бакалавр» у 2021 р.:

 1. Екологічні інновації в спеціальних сировинних зонах
 2. Оцінка стану здоров’я населення Фастівського району залежно від гідрохімічних показників поверхневих водойм
 3. Вплив урбанізації на гідрологічний режим водних об’єктів
 4. Оцінка ліхенофлори як індикатора стану атмосферного забруднення зони аеропорту
 5. Еколого-економічна оцінка рекреаційної діяльності Карпатського рекреаційного регіону
 6. Перспективи впровадження концепції «зеленого офісу» в Україні
 7. Екологічні аспекти відновлення і використання лісових ресурсів
 8. Оцінка адаптивних властивостей рослин до абіотичних стресових чинників

Теми дипломних робіт, виконаних студентами ФЕБІТ освітнього ступеня «Бакалавр» у 2020 р.:

 1. Оцінка рівня забрудненості ґрунту нафтопродуктами з використанням біотестів
 2. Застосування квадрокоптерів для екологічного моніторингу Деснянського району м.Києва
 3. Розробка екологічно-чистих підприємств на базі сонячних джерел енергії
 4. Вплив хімічних добрив на стан лісосмуг та лісового покриву припольової зони
 5. Забруднення об’єктів довкілля в межах транспортних шляхів
 6. Оцінка небезпеки полігону побутових відходів для довкілля (на прикладі Фастівського району)
 7. Екологічні основи рекреаційної діяльності в контексті збалансованого природокористування
 8. Оцінка ризику споживання питної води з підвищеним вмістом нітратів для здоров’я населення Київської області
 9. Інноваційні рішення і технології збирання твердих побутових відходів у населених пунктах
 10. Екологічна оцінка стану ґрунтових вод у зоні впливу авіапідприємств
 11. Оцінка стану атмосферного повітря міста Херсона методами біоіндикаці
 12. Розвиток смарагдової мережі в Україні
 13. Вплив на довкілля при видобуванні будівельних матеріалів відкритим способом
 14. Аналіз природоохоронної діяльності аеропортів України
 15. Визначення рівня забруднення ґрунтів нафтопродуктами електрометричним методом
 16. Аналіз перспектив України щодо відмови від викопних палив
 17. Оцінка нафтового забруднення озерних екосистем міста Києва
 18. Перспективи зменшення впливу фосфатів на водні екосистеми
 19. Оцінка якості повітря в межах житлового масиву «Позняки» міста Києва

Теми дипломних робіт, виконаних студентами ФЕБІТ освітнього ступеня “Магістр” у 2020 р.:

 1. Аналіз впливу сучасних тенденцій харчування на здоровʼя молоді
 2. Аналіз світлового забруднення на територій міста Києва
 3. Використання дронів в екологічних дослідженнях
 4. Вплив антропогенного навантаження на екосистеми рекреаційних зон урбанізованих територій
 5. Вплив забруднення води біологічно активними ксенобіотиками на адаптацію гідробіонтів до змін середовища
 6. Вплив полютантів на стан ґрунтового мікробіоценозу
 7. Вплив структури міської забудови на мікроклімат
 8. Доочищення питної води природними мінеральними сорбентами
 9. дороги М-14 на ділянці Херсон-Маріуполь
 10. Дослідження видалення органічних сполук зі стічних вод за допомогою мікроводоростей
 11. Дослідження фізичних факторів впливу аеропортів на довкілля
 12. Дослідження якості та безпечності питної бутильованої води
 13. Екологічна оцінка змінення земних покривів в межах агломерації Ланьчжоу (провінція Ганьсу, Китай)
 14. Екологічна оцінка об’єктів Смарагдової мережі України в районі урановидобування
 15. Екологічний аспект «електромагнітного смогу» у сфері сталого споживання
 16. Екологічні ризики для об’єктів природно-заповідного фонду Українського Полісся в контексті проекту водного шляху Е 40
 17. Еколого-економічна оцінка процесу рециклінгу металевих відходів
 18. Еколого-економічне обґрунтування вибору методів утилізації полімерних відходів
 19. Еколого-економічні аспекти використання сонячних систем в авіаційній та космічній галузі України
 20. Забезпечення екологічної безпеки техногенно небезпечних об’єктів
 21. Забезпечення оптимальних екологічних показників при використанні радіонуклід-забруднених будівельних матеріалів
 22. Застосування біологічних методів для відновлення якості ґрунтів, забруднених нафтопродуктами
 23. Застосування БПЛА для екологічного моніторингу територій та акваторій України
 24. Інвентаризація зелених насаджень фармацевтичного підприємства
 25. Медико-екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти стану питної води в Україні
 26. Метод оцінювання стану стічних вод птахопідприємства та його вплив на біосферу
 27. Методи екологічного моніторингу та очистки від синьо-зелених водоростей водойм України
 28. Організація повторного використання ТПВ у будівельній галузі
 29. Оцінка аерозольного забруднення атмосферного повітря міста Києва
 30. Оцінка алелопатичної активності рослин при застосуванні фіторемедіаційних технологій
 31. Оцінка властивостей автомобільного бензину, що визначають його екологічну безпеку
 32. Оцінка впливу забруднення атмосферного повітря на здоровʼя людини в урбанізованому середовищі
 33. Оцінка впливу лісових пожеж на навколишнє середовище
 34. Оцінка впливу на довкілля під час реконструкції автомобільної
 35. Оцінка динаміки перерозподілу забруднюючих речовин в гідроекосистемах
 36. Оцінка ефективності виробництва біопалив з мікроводоростей
 37. Оцінка забруднення важкими металами водних об’єктів Дарницького району міста Києва
 38. Оцінка забруднення природних територій автомобільними дорогами (на прикладі Київської області)
 39. Оцінка забрудненості ґрунтів нафтопродуктами у результаті діяльності аеропорту.
 40. Оцінка ризиків для здоров’я населення міста Івано-Франківська у зв’язку з забрудненням атмосферного повітря
 41. Оцінка рівня екологічної безпеки об’єкту зберігання палив
 42. Оцінка фітотоксичності ґрунтів територій прилеглих до аеропорту
 43. Оцінка фітотоксичності сумішевих палив із застосуванням рослинних тестерів
 44. Перепрофілювання галузей сільського господарства на забруднених радіонуклідами територіях
 45. Перспективи вирощування та використання біоенергетичних культур в Україні
 46. Перспективи розширення виробництва екологічно чистої продукції в Україні
 47. Підвищення екологічної безпеки автозаправних комплексів модернізацією очисних споруд
 48. Підвищення якості очищення викидів гальванічного виробництва
 49. Порівняльний аналіз особливостей утилізації транспортних засобів в Україні та країнах ЄС
 50. Проблема  нафтохімічного забруднення  підземних вод басейну Дніпра та шляхи її вирішення на прикладі Київської області
 51. Проект міста без автомобілів для м. Ополє
 52. Розробка обладнання для переробки побутових відходів
 53. Сучасні технології екологізації приватного будинку
 54. Удосконалення системи екологічного управління техноекосистемою в зоні аеропорту
 55. Утилізація і рекуперація побутових відходів