Теми дипломних робіт кафедри екології

Теми дипломних робіт, виконаних студентами ФЕБІТ освітнього ступеня «Бакалавр» у 2018 р.

 1. Еколого-економічні переваги мікробіологічного очищення муніципальних стічних вод від антибіотиків
 2. Оцінка канцерогенного ризику, зумовленого дією хімічних канцерогенів (на прикладі населення міста Київ)
 3. Паспортизація зелених насаджень
 4. Порівняльний аналіз якості атмосферного повітря у містах України та Китаю
 5. Досвід застосування ревайлдінгу в Україні та світі
 6. Оцінка антропогенного впливу на малі ріки басейну Дніпра в межах м.Києва
 7. Оцінка впливу АЗС на навколишнє середовище
 8. Вплив електромагнітного поля на організм людини
 9. Забруднення атмосфери під час авіатранспортних процесів
 10. Екологічні аспекти отримання альтернативних палив з органічних відходів
 11. Сучасний стан екологічного управління в авіаційній галузі
 12. Екологічний аспект харчування сучасної людини
 13. Покращення стану атмосферного повітря в Києві за рахунок експлуатації електромобілів
 14. Дослідження акустичного забруднення в районі міжнародного аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського
 15. Оцінка впливу ТОВ «Мошурівський консервний завод» на навколишнє середовище
 16. Оцінка впливу антропогенних чинників на стан ландшафтів
 17. Еколого-економічний аналіз перспектив використання біопалив 3 і 4-го покоління
 18. Забруднення атмосферного повітря на основних автомагістралях міста Києва
 19. Проблема взаємної кореляції радіонуклідів калію та цезію в агроценозах
 20. Перспективи геліоенергетики у світі та в Україні
 21. Фіторемедіація ґрунтів під час  забруднення довкілля радіонуклідами
 22. Технології водоочистки на підприємстві ПАТ «Сільвер фуд»
 23. Вплив факторів довкілля на здоров’я людини
 24. Енергетичний потенціал альтернативних ресурсів України
 25. Екологічні переваги етанолвмісного бензину
 26. Роль національних природних парків у збереженні рідкісних видів рослин
 27. Змінення ландшафтних покривів в зоні функціонування Хмельницької АЕС
 28. Система утилізації та перероблення відходів мегаполісів
 29. Аналіз екотуристичного потенціалу міських агломерацій (на прикладі міста Києва)
 30. Сучасні технології запобігання викидам вуглеводнів на об’єктах системи нафтопродукто-забезпечення
 31. Вплив забруднення метаболічними блокаторами та анаболічними стероїдами на водні екосистеми
 32. Сучасні тенденції та заходи зменшення викидів ЛОС у транспортній галузі
 33. Забруднення донних відкладів та екосистем річки Дніпро нафтопродуктами в межах міста Києва
 34. Відповідність рекреаційних водойм міста Києва екологічним і санітарно-гігієнічним вимогам
 35. Аналіз екологічної ситуації у зоні Дарницької промислової зони міста Києва
 36. Життєвий цикл літака. Екологічні аспекти рециклінгу застарілої техніки
 37. Вплив функціонування Південно-Українського енергетичного комплексу на об’єкти природно-заповідного фонду

Теми дипломних робіт, виконаних студентами ФЕБІТ освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

у 2018 р.

 1. Використання гео-інформаційних технологій для визначення ступеню деградації земельних ресурсів в зоні впливу Хмельницької АЕС
 2. Екологічні аспекти використання твердопаливного котла MaxPell450 на підприємстві ПАТ «Київмедпрепарат»
 3. Інноваційні методи очищення повітря молокозаводу міста Лубни
 4. Забруднення фосфоровмісними сполуками екосистеми Канівського водосховища у місці скиду Бортницької станції аерації
 5. Удосконалення системи пилоочищення ділянки піскоструминної обробки елементів авіаційної техніки
 6. Підвищення екологічності функціонування автозаправного комплексу
 7. Екологічні аспекти імплементації європейської природоохоронної програми «CR – week» для України.
 8. Оцінка ефективності природоохоронних заходів на АЗС
 9. Вплив на геологічне середовище в районі функціонування Запорізької АЕС з використанням космічних зйомок

Теми дипломних робіт, виконаних студентами ФЕБІТ освітнього ступеня «Магістр» у 2018 р.

 1. Екологічний аспект аліментарно залежних захворювань людини
 2. Комплексна оцінка екологічного стану міста Кам’янське
 3. Вплив магнітного поля на екологічні властивості вуглеводневих палив
 4. Екологічна оцінка урболандшафтів за вмістом важких металів у системі грунт-рослина на прикладі м. Київ
 5. Очищення виробничих стічних вод авіапідприємств
 6. Обґрунтування системи заходів щодо покращення санітарного стану внутрішніх водойм м. Києва
 7. Екологічні наслідки виникнення пожеж у природному середовищі
 8. Рекультивація деградованих територій ПАТ «Решетилівська сільгоспхімія»
 9. Екологічний аспект виробництва сільськогосподарської сировини
 10. Агроекологічні аспекти використання сапропелів
 11. Удосконалення системи озеленення Соломянського району міста Києва
 12. Оцінка наслідків днозаглиблювальних робіт для екосистеми річки Південний Буг
 13. Оцінка впливу об’єктів УМГ «Черкаситрансгаз» на навколишнє природне середовище
 14. Вплив коливання рівня води (внаслідок діяльності Київської ГЕС) на стан прибережних екосистем Канівського водосховища
 15. Аналіз практичних аспектів забезпечення збалансованого розвитку транспортної та екологічної мережі
 16. Оцінка ризиків для навколишнього середовища внаслідок діяльності Гайсинського ЛВУМГ
 17. Оцінка стану антропогенно модифікованих ландшафтів з використанням програми Mapinfo
 18. Екологічна політика як інструмент мінімізації впливів авіаперевезень на навколишнє середовище
 19. Аналіз критеріїв еколого-токсикологічної оцінки рекреаційних водних обʼєктів
 20. Чорнобильський біосферний заповідник у контексті екосистемного підходу

Теми дипломних робіт, виконаних студентами ФЕБІТ освітнього ступеня «Бакалавр» у 2019 р.

 1. Аналіз сучасних технологій доочищення питної води
 2. Евтрофікаційний потенціал річки Південнй Буг в районі міста Ладижин
 3. Дослідження забруднення атмосферного повітря канцерогенними речовинами у містах з різним напрямком промисловості
 4. Екологічний стан водних ресурсів міста Києва та їх раціональне використання
 5. Особливості використання енергетичних культур як сировини для біопалива
 6. Еколого-економічний потенціал Полтавської області
 7. Оцінка якості атмосферного повітря міста Києва
 8. Аналіз евтрофікаційного потенціалу промислових стічних вод
 9. Евтрофікаційний потенціал річки Рось в районі міста Біла Церква
 10. Оцінка небезпеки викидів теплоелектростанцій для навколишнього середовища
 11. Рекреаційний потенціал урбанізованого середовища
 12. Демографічна ситуація як визначальний фактор екологічного стану природно-територіальних комплексів
 13. Антропогенний вплив на водні біоценози малих річок міста Києва
 14. Оцінка впливу процесів урбанізації на рекреаційні ресурси міста Києва
 15. Особливості поводження з небезпечними відходами
 16. Екологічна оцінка увезених імпортних автомобілів
 17. Вплив тютюнопаління на фізіологічний та морально-психологічний стан людини
 18. Екологічні аспекти використання фотоелектричних сонячних систем
 19. Моніторинг та оцінювання екологічної ефективності проектів
 20. Екологічна оцінка переробки відходів скляних виробів
 21. Екологічні проблеми водопостачання міста Києва та шляхи їх вирішення
 22. Екологічні аспекти виробництва, використання та утилізації паперової продукції
 23. Дослідження електромагнітної безпеки мобільних засобів зв’язку
 24. Екологічна оцінка системи «розумне місто»
 25. Обґрунтування параметрів вітрогенератора для енергозабезпечення приватного будинку
 26. Дослідження якості води децентралізованих джерел водопостачання
 27. Аналіз рослинного покриву України за допомогою багатоспектральних космічних знімків
 28. Оцінка сировинної бази для виробництва біогазу в Україні
 29. Загроза розвитку екзогенних геологічних процесів на території міста Києва
 30. Аналіз проблем нафтохімічного забруднення підземних вод в районі аеропорту
 31. Вміст радону в підземних водах міста Києва з використанням АркГІС
 32. Удосконалення технології очищення стічних вод мікроводоростями
 33. Порівняльна характеристика технологій поводження з відходами в Україні та Польші
 34. Еколого-просвітницька робота в Національних природних парках України (на прикладі НПП «Синевир» та НПП «Голосіївський»)

Теми дипломних робіт, виконаних студентами ФЕБІТ освітнього ступеня «Магістр» у 2019 р.

 1. Стійкість різних видів зелених насаджень міста Києва в умовах зміни кліматичних умов
 2. Перспективи застосування біопалив в авіаційній та ракетній технологіях
 3. Порівняння аероекологічної ситуації на урбанізованих територій України та мегаполісів Європи
 4. Адаптивні фіторемедіаційні технології девастованих агроландшафтів
 5. Екологічні показники якості води системи централізованого водопостачання
 6. Тривимірне моделювання електромагнітного забруднення міського середовища
 7. Вплив природних і техногенних факторів на екологічний стан геологічного середовища міста Києва
 8. Екологічні аспекти поводження з радіоактивними відходами урановидобувної галузі України
 9. Вплив інвазійних видів іхтіофауни на стан екосистем річки Десна
 10. Вплив на навколишнє середовище засобів покращення родючості ґрунту протягом життєвого циклу
 11. Екологічна безпека територій навколо урановидобувних підприємств України з використанням методів дистанційного зондування Землі
 12. Удосконалення системи очищення стічних вод авіапідприємств біологічними методами у природних умовах
 13. Застосування захисних заходів при забрудненні екосистем радіонуклідами (на прикладі Рівненської області)
 14. Очищення викидів цехів електрохімічного нанесення захисних покриттів
 15. Вплив атомних електростанцій на навколишнє середовище
 16. Екологічні  наслідки антропогенного впливу на екосистеми річки Стрий
 17. Забруднення продуктів харчування бензопіреном та його ізомерами
 18. Покращення екологічних властивостей вуглеводневих палив
 19. Збереження міської орнітофауни для забезпечення стабільності урбоекосистеми Києва
 20. Порівняльний аналіз еколого-економічної ефективності модернізації громадського транспорту (на прикладі КП „Київпастранс”)
 21. Екологічні аспекти отримання та застосування наноліків на основі біологічно активних рослинних речовин
 22. Вплив забруднення нафтопродуктами на екосистеми прісних водойм
 23. Порівняльна характеристика екологічних властивостей палив для ГТД, реформульованих біокомпонентами
 24. Радіаційна безпека в Україні: проблеми нормування у контексті Європейської інтеграції
 25. Шляхи вирішення екологічних проблем малих річок Карпатського регіону
 26. Зниження екологічної небезпеки бензину через контроль його випаровуваності
 27. Використання екологічно безпечних авіаційних біопалив для покращення енергетичних характеристик газотурбінних двигунів
 28. Покращення якості візуального середовища Солом’янського району міста Києва

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

Теми дипломних робіт, виконаних студентами ФЕБІТ освітнього ступеня «Бакалавр» у 2019 р.

 1. Екологічно безпечні авіаційні палива на основі рослинних олій
 2. Оцінка експлуатаційних властивостей біодизельного палива
 3. Застосування гідрогенізаційних процесів для виробництва моторних біопалив
 4. Оцінка фотоелектричних сонячних систем як джерела альтернативної енергії
 5. Оцінка ефективності упровадження технологій з виробництва біодизельного палива
 6. Підвищення мікробіологічної стабільності реактивних палив
 7. Біогазова установка для енергозабезпечення фермерського господарства
 8. Аналіз потенціалу водню як альтернативного моторного палива
 9. Модифікація вуглеводневих палив присадками для покращення експлуатаційних  та екологічних властивостей
 10. Оцінка використання рослинних олій у якості альтернативних мастильних матеріалів і робочих рідин
 11. Оцінювання фазової стабільності спиртобензинових палив
 12. Аналіз перспектив впровадження вітроенергетики в Україні
 13. Причинно-наслідковий аналіз взаємозв’язку фізичної стабільності та випаровуваності традиційних і альтернативних авіаційних палив
 14. Оцінювання фізичної стабільності етанолвмісного бензину
 15. Оцінка ефективності використання водоростевої сировини для виробництва біопалив
 16. Оцінка використання екологічно безпечних компонентів для підвищення протизносних властивостей авіаційних палив
 17. Оцінка ефективності використання вітрової енергетики в Україні
 18. Оцінка використання нетрадиційних джерел вуглеводнів в Україні