Інформація про вибіркові дисципліни

Освітній ступінь “Бакалавр” – дисципліни вільного вибору студента

Рекомендовані фахові

 1. Основи планування експерименту
 2. Екологія мікроорганізмів
 3. Адаптація до кліматичних змін
 4. Екологічна біохімія
 5. Фізичне забруднення довкілля
 6. Сталий розвиток України
 7. Біоіндикація та біотестування
 8. Екологічні аспекти відновлювальних джерел енергії
 9. Екологічна токсикологія
 10. Екологічна освіта: вітчизняний та світовий досвід
 11. Медико-екологічні аспекти авіаційної галузі
 12. Європейська інтеграція екологічних стандартів для цивільної авіації в контексті сталого розвитку

Рекомендовані нефахові

 1. Методи фізико-хімічного аналізу в екології
 2. Екологічне картування та ГІС технології
 3. Охорона праці в галузі

Альтернативні фахові

 1. Екологія тварин і рослин
 2. Регіональна екологія
 3. Хімія довкілля
 4. Екологічна геоморфологія та геодинамічні процеси
 5. Методи вимірювання параметрів довкілля
 6. Теоретичні основи моделювання в екології
 7. Польові дослідження в екології
 8. Біокорозія, біодеградація, біоремедіація
 9. Екологічна модернізація підприємств
 10. Екологічна статистика

Вибіркові дисципліни, що пропонуються здобувачам ОС «Магістр»

1 семестр

Фахові рекомендовані

 1. Методи захисту навколишнього середовища
 2. Екобіобезпека
 3. Транспортна екологія

Фахові альтернативні

 1. Екологічний моніторинг навколоземного простору
 2. Екологічно безпечні технології в авіаційній галузі
 3. Екологічна безпека природних і штучних систем
 4. Європейський досвід екологізації суспільства
 5. Основи екопсихології
 6. Методика екологічної освіти
 7. Екосистемні послуги

2 семестр

Фахові рекомендовані

 1. Методологія оцінювання екологічних ризиків
 2. Радіоактивність як чинник довкілля

Фахові альтернативні

 1. Екобезпека людини в ноосферній парадигмі
 2. Інноваційні технології в охороні довкілля
 3. Екологічний менеджмент
 4. Управління радоновою небезпекою
 5. Стратегічна екологічна оцінка
 6. Транскордонні екологічні проблеми та міжнародне співробітництво
 7. Соціальна екологія

Нефахові

 1. Хімічні методи знешкодження відходів 
 2. Чисті енерготехнології та енергоефективність
 3. Тактика ліквідації надзвичайних ситуацій

Освітній ступінь “Доктор філософії” – дисципліни варіативного компоненту

Рекомендовані вибіркові дисципліни

 1. Стратегія управління та поводження з відходами
 2. Засоби і системи контролю стану атмосфери
 3. Оцінка екосистемних послуг

Альтернативні вибіркові дисципліни

 1. Динаміка забруднення довкілля
 2. Методи і засоби контролю стану атмосфери в межах техногенно навантажених територій
 3. Моніторинг стану атмосфери
 4. Дистанційні методи для вирішення задач в екології
 5. Зелені технології в авіаційній інфраструктурі
 6. Геоінформаційні системи в екології