Індивідуальна освітня траекторія здобувача

Освітній ступінь “Бакалавр” – дисципліни вільного вибору студента

Рекомендовані фахові

 1. Основи планування експерименту
 2. Екологія мікроорганізмів
 3. Адаптація до кліматичних змін
 4. Екологічна біохімія
 5. Фізичне забруднення довкілля
 6. Сталий розвиток України
 7. Біоіндикація та біотестування
 8. Екологічні аспекти відновлювальних джерел енергії
 9. Екологічна токсикологія
 10. Екологічна освіта: вітчизняний та світовий досвід
 11. Медико-екологічні аспекти авіаційної галузі
 12. Європейська інтеграція екологічних стандартів для цивільної авіації в контексті сталого розвитку

Рекомендовані нефахові

 1. Методи фізико-хімічного аналізу в екології
 2. Екологічне картування та ГІС технології
 3. Охорона праці в галузі

Альтернативні фахові

 1. Екологія тварин і рослин
 2. Регіональна екологія
 3. Хімія довкілля
 4. Екологічна геоморфологія та геодинамічні процеси
 5. Методи вимірювання параметрів довкілля
 6. Теоретичні основи моделювання в екології
 7. Польові дослідження в екології
 8. Біокорозія, біодеградація, біоремедіація
 9. Екологічна модернізація підприємств
 10. Екологічна статистика

Освітній ступінь “Магістр” – дисципліни вільного вибору студента

Фахові

 1. Методи захисту навколишнього середовища
 2. Екологічно безпечні технології в авіаційній галузі
 3. Транспортна екологія
 4. Методологія оцінювання екологічних ризиків
 5. Екологічний моніторинг навколоземного простору

Нефахові

 1. Хімічні методи знешкодження відходів

Освітній ступінь “Доктор філософії” – дисципліни варіативного компоненту

Рекомендовані вибіркові дисципліни

 1. Стратегія управління та поводження з відходами
 2. Засоби і системи контролю стану атмосфери
 3. Оцінка екосистемних послуг

Альтернативні вибіркові дисципліни

 1. Динаміка забруднення довкілля
 2. Методи і засоби контролю стану атмосфери в межах техногенно навантажених територій
 3. Моніторинг стану атмосфери
 4. Дистанційні методи для вирішення задач в екології
 5. Зелені технології в авіаційній інфраструктурі
 6. Геоінформаційні системи в екології