Падун Алла Олексіївна

доцент кафедри екології, кандидат біологічних наук, доцент.

Освіта: Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя, спеціальність: біологія і хімія, кваліфікація: вчитель біології і хімії, (1985 р.)

Кандидат біологічних наук, спеціальність 03.00.12 “Фізіологія рослин», (1993 р.).

Тема дисертації “Фітогормони  морських водоростей- макрофітів” (захист 1 квітня 1993 р.).

Вчені звання:  доцент  кафедри екології та педагогіки (2004 р.)

Навчально-методична робота  член методичної групи кафедри, вчений секретар кафедри.

Основні дисципліни: «Екологія», «Екологія людини», «Збалансоване природокористування та ресурсозбереження», «Стандартизація і сертифікація в екології», «Екологічна безпека», «Cталий розвиток України».

Наукове керівництво бакалавськими, магістерськими роботами та студентським науковим гуртком “Концепція сталого розвитку”.

Підвищення кваліфікації

Національний транспортний університет
16.03.2017-18.05.2017
Тема підвищення кваліфікації (стажування): Формування екологічних компетенцій в умовах глобальних ризиків
Вид документа:Сертифікат №171/17

Публікації: понад 50 наукових та навчально-методичних праць, з яких є автором та співавтором 3 навчальних посібників.

Наукові інтересизбалансоване природокористування, сталий розвиток, дидактика викладання дисциплін екологічного профілю.

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=c-07tXgAAAAJ

ORCID https://orcid.org/0000-0003-4975-4527

Аудиторія: 5.609

Телефон робочий: 044-406-74-52