Явнюк Андріан Андріанович

Доцент кафедри екології

кандидат біол. наук

Освіта: Національний авіаційний університет, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2011).

Кандидат біологічних наук, спеціальність 03.00.17 «Гідробіологія» (2019),

Тема дисертації: «Особливості раннього онтогенезу очерету звичайного Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. в умовах радіонуклідного забруднення водойм» (захист 15 травня 2019 р.).

Основні дисципліни:

Protected Areas; Assessment of environmental Performance; Restoration of Degraded Ecosystems; Environment, Aviation, Space

Підвищення кваліфікації

1. Відділ водної радіоекології Інституту гідробіології Національної академії наук України.
25.03.2019-24.04.2019 (180 годин/6 кредитів ЄКТС).
Тема: Удосконалення професійних умінь та навичок, необхідних для якісного проведення комплексних радіобілогічних та радіоекологічних досліджень.
Документ: Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) / (Ф 03.02-42).

2. Національний авіаційний університет (м.Київ, Україна); Будапештський університет технології та економіки (м. Будапешт, Угорщина); Організаційний комітет VII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми хіммотології. Теорія і практика раціонального використання традиційних та альтернативних паливно-мастильних матеріалів» (м. Париж, Франція).
01.05.2019–23.06.2019 (140 годин / 4,7 кредити ЄКТС).
Тема: Сталий розвиток у сучасному транспорті. Вибрані аспекти забезпечення хемотологічної надійності техніки.
Документ: Свідоцтво про стажування.

3. Національна академія педагогічних наук України. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Центральний інститут післядипломної освіти.
11.01.2021–11.06.2021 (180 годин/6 кредитів ЄКТС).
Програма: Освітньо-професійна.
Категорія: Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів.
Тема: Цифрові технології в освітньому процесі.
Модуль(курс): Освітологічний та нормативно-правовий. Менеджмент і лідерство. Інформаційно-комунікаційний. Посадово-функціональний. Соціально-психологічний. Інноваційно-дослідницький.
Документ: Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1466-21 від 11.06.2021.

4. Міжнародна академія «S.P.E.K.T.R.» (Республіка Словенія).
12.09.2022–30.12.2022 (180 годин / 6 кредитів ЄКТС). Участь у Міжнародному науково-практичному семінарі (стажуванні).
Тема: Сучасні виклики до професійної екологічної компетентності гаранта Освітньої Програми та науково- педагогічного працівника / Мodern Challenges to the Professional Ecological Competence of the Guarantee of Educational Program and Academic Staff.
Документ: Сертифікат про успішне проходження Міжнародного науково-практичного семінару (стажування) від 30.12.2022.

Наукові інтереси: радіоекологія, радіаційна біологія.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=DHDG3TAAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5986-1014

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=38362795900   

Аудиторія: 5.609

Телефон робочий: 044-406-74-52