Якименко Ганна Миколаївна

Освіта: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», факультет інтегрованих технологій, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2005).

Кандидат біологічних наук, спеціальність 03.00.16 «Екологія» (2014).

Тема дисертації «Вплив поливної води на накопичення радіонуклідів у рослинницькій продукції приватних господарств Полісся» (захист 23 квітня 2014).

Навчально-методична та експертна діяльність. Член технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля»; голова комітету екологічного менеджменту та сталого розвитку і член наукового комітету Професійної асоціації екологів України

Основні дисципліни: Природоохоронне законодавство, Екологічний менеджмент, Management of Nature Protection Activity

Підвищення кваліфікації

1. ГС «Професійна асоціація екологів України», Національний центр сталого розвитку
18-28.02.2022
Тема: Післяпроектний моніторинг. Основи організації та проведення.
Документ: Сертифікат учасника курсу дистанційного навчання.

2. University of Gothenburg, Sweden
16.05.2022-16.06.2022, 05.07.2022 (4 кредити ECTS)
Тема: Web-based course and workshop in “Knowledge Exchange for Project Initiation”.
Документ: Сертифікат

3. World Bank Group
14-18.06.2021
Тема: Ukrainian Training «The Environmental and Social Framework in Practice».
Документ: Certificate of Completion

4. Technical University Dresden, Germany
27.09.2021-25.10.2021 (25 hours)
Тема: Smart Grid from A to Z – Electrical Engineering program
Документ: Certificate of Completion

5. Українська інженерно-педагогічна академія
15.05.2019-14.06.2019 (180 годин / 4 кредити ECTS)
Тема: Оцінювання невизначеності при виконанні вимірювань. Валідація методик для проведення вимірювань.
Документ: Свідоцтво про підвищення кваліфікація 0207/228/002504-19 від 14.06.2019

6. Донецький державний університет внутрішніх справ, Центр українсько-європейського наукового співробітництва
06.02.2023-19.03.2023 (180 годин / 6 кредитів ECTS)
Тема: Удосконалення професійної компетентності викладача юридичних дисциплін.

Публікації: понад 30 наукових та навчально-методичних праць, у 2 з яких є співавтором методичних рекомендацій з радіоекології.

Наукові інтереси: моніторинг довкілля; радіоекологія, міжнародний еколого-соціальний менеджмент, екологічне право, збереження біорізноманіття.

Google Scholar^ https://scholar.google.com.ua/citations?user=niuRe8cAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2137-1025

Scopus Author ID: 56806881400