Гай Анжела Євгенівна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент,
кафедри екології 

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка у 1987 році за спеціальністю “геофізичні методи пошуку і розвідки родовищ корисних копалин”.
Автор понад 45 наукових праць, у тому числі із грифом МОН України. Вчений секретар кафедри.
Член фахової редакційно-методичної секції «Екологічна безпека» НАУ.
Викладає дисципліни:
– Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
– Основи ресурсозбереження
– Гідрологія
– Екологічна безпека природних та штучних систем
– Основи екології
– Екологія

Здійснює наукове керівництво курсовими та дипломними роботами студентів ОКР «Магістр» і «Спеціаліст» денної і заочної форми навчання.
Контакти: guy_nau@ukr.net
тел. 406-76-16