Дудар Тамара Вікторівна

Професор кафедри екології, завідувач кафедри

доктор техн. наук, ст.н.сп., професор

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, геологічний факультет, спеціальність «Геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин» (1982);  Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка, спеціальність «Англійська мова» (2000).

Кандидат геолого-мінералогічних наук, спеціальність 04.00.11 «Геологія, пошуки та розвідка рудних та нерудних родовищ, металогенія» (1992),

Доктор технічних наук, спеціальність 21.06.01 «Екологічна безпека» (2021).

Тема дисертації: «Методологічні засади екологічної безпеки територій з техногенно-підсиленими джерелами природного походження» (захист 29 жовтня 2020).

Вчені звання: ст.н.сп. – зі спеціальності «Геологія, пошуки та розвідка рудних та нерудних родовищ, металогенія» (1996); доцент – по кафедрі екології (2011); професор по кафедрі (2022).

Навчально-методична робота

Член фахової методично-редакційної секції «Екологічна безпека» НАУ; член методично-редакційної ради ФЕБІТ.

Основні дисципліни:

Environmental Monitoring, Geology and Fundamentals of Mineralogy, Radioecology, Landscape Ecology, Biogeochemistry

Наукове керівництво магістерськими роботами та аспірантами за напрямом дослідження: «Вирішення екологічних задач дистанційними методами»

Підвищення кваліфікації

1. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського.
10.07.2018-02.08.2018.
Тема: Сучасні методи освіти дорослих.
Документ: Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070967/070083-18, від 02.08.2018; Сертифікат № СК 02070967-00Д-18, від 01.08.2018.

2. УНІВЕРСИТЕТ ВАРШАВИ (ПОЛЬЩА); НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УКРАЇНА); ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ І ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ (УКРАЇНА); ПРОСТОР Е-НАУКИ (ПОЛЬЩА).
01.12.2020–10.03.2021 (135 годин/ 4,5 кредити ЄКТС).
Тема: Міжнародна комунікація (екологічне право, лінгвістика, економіка, психологія, державне управління) Програма: Пріоритети комунікацій у сфері загальних екологічних викликів для Європи.
Документ: Сертифікат про участь у міжнародній програмі стажування № PL 9450, від 10.03.2021.

3. Національний авіаційний університет.
Дата захисту: 29.10.2020.
Тема: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності (21.06.01) Екологічна безпека.
Документ: Диплом доктора технічних наук ДД № 010892, дата видачі 09.02.2021.

Публікації: понад 110 наукових та навчально-методичних праць, з яких є автором та співавтором 3 підручників, 3 навчальних посібників та 5 словників екологічної тематики.

Наукові інтереси: екологічна безпека територій з техногенно-підсиленими джерелами природного походження; джерела радіації природного походження; моніторинг довкілля; геоекологія.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=hsKRjZUAAAAJ&hl=en

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3114-9732

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506343856

Аудиторія: 5.610

Телефон робочий: 044-406-77-92