Дні академічної доброчесності

Академічна доброчесність – одне з важливих досягнень сучасної науки. Чесність і відповідальність стали невід’ємною частиною роботи науковця і будь-які порушення піддаються обговоренню і засудженню. Але шлях до цього високо рівня науки був довгим і непростим і ще далеко до завершення. Дана концепція постійно оновлюються, через зіткнення з численними викликами. Молодь, яка вступає до закладів вищої освіти, одночасно отримує доступ і до наукової роботи. Але зрозуміти і прийняти усі складові поняття доброчесності досить непросто. З метою поширення інформації про наукову етику на факультеті екологічної безпеки, інженерії та технологій було проведено тиждень академічної доброчесності. Ініціаторами проведення заходу виступили заступник декана ФЕБІТ з наукової роботи Тихенко О.М. та доцент кафедри екології Радомська М.М., які виступили на відкритті з першими лекціями.

В програмі були представлені доповіді, які стосуються поняття академічної доброчесності і наукової етики (заступник декана ФЕБІТ з наукової роботи, д.т.н., проф. Тихенко О.М.), принципи формування цієї складової якісної роботи Національного авіаційного університету (начальник відділу моніторингу якості вищої освіти НАУ, к.т.н., доц. Гізун А.І.), а також особливості проведення перевірки на плагіат кваліфікаційних робіт здобувачів (доцент кафедри біотехнології к.т.н., доц. Чубко Л.С.). Окрему лекцію було присвячено нюансам застосування штучного інтелекту ChatGPT у науковій та навчальній діяльності. Дана система генерування текстів за лічені місяці стала одним з найпопулярніших додатків у світі. Її можливості є широкими, проте багато аспектів ще потребують удосконалення, а найбільше потрібна розробка принципів взаємодії освітньої та наукової спільноти з подібними ресурсами. ЮНЕСКО у спеціальній відозві наполегливо рекомендувала усім залученим до освіти і науки організаціям долучитись до розробки відповідного кодексу правил. Провідні університети світу вже опублікували свої рекомендації щодо допустимих форм і меж використання штучного інтелекту.

Доцент кафедри екології Радомська М.М. мала можливість взяти участь у кількох семінарах, присвячених даному питанню, в Україні та Швеції, і поділилася узагальненим баченням ситуації з учасниками лекції.  Отже, що можна робити з використанням чату ChatGPT, не порушуючи правил навчальної та наукової етики:

  • Використовувати для створення технічних ілюстрацій
  • Просити згенерувати ідеї для проєкту
  • Застосувати для класифікації та обробки даних
  • Побудувати графіки
  • Використовувати для виконання технічної роботи (розрахунків тощо), які не подаються на оцінювання і не претендують на оригінальність

ChatGPT не створює оригінальні роботи, а компілює їх на основі наявних у базі даних, отже авторство за ним закріпити неможливо і посилатись на нього у списку літератури не можна. Найдоцільніше, на думку переважної кількості науковців світу, згадувати його в розділі про методи досліджень, пояснюючи його конкретний внесок у роботу. Але відповідальність за дані, згенеровані за запитом, несе та людина, яка цей запит створила і використала у своїй роботі.

Здобувачі і викладачі, які брали участь у роботі заходу, жваво обговорювали питання академічної доброчесності, що в чергове засвідчило важливість цього питання і активний прогрес у формуванні культури навчальної та наукової етики в умовах сучасного світу, який так швидко змінюється.