Степанчук Світлана Василівна

Випускниця 2004 р.

Після закінчення університету з відзнакою почала працювати в ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» на посаді молодшого наукового співробітника лабораторії алергено-небезпечних факторів, паралельно навчалась в аспірантурі. З 2017 р. – старший науковий співробітник лабораторії контролю якості і безпеки продукції.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Гігієнічна оцінка імунотоксичних ефектів за комбінованої дії пріоритетних забруднень водного середовища» за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія (біологічні науки).