Петросян Аріна Агасіївна

Випускниця  2004 р.

Після закінчення університету з відзнакою почала працювати в ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ”, спочатку на посаді молодшого співробітника лабораторії якості повітря, а з 2015 року на посаді провідного наукового співробітника.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря викидами різних видів промислових підприємств», у 2021 році – докторську дисертацію «Наукове обґрунтування системи гігієнічної оцінки якості атмосферного повітря» за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія (біологічні науки).


Член міжнародного наукового товариства з оцінки експозиції (ISES); організації європейського співробітництва в науці та техніці СOST Action TD1105 EuNetAir; робочої групи європейського об’єднаного дослідного центру (JRC-Priority Area 6) з питань якості повітря; ВГО «Наукове товариство гігієністів України»; ГО «Українська Асоціація громадського здоров’я»; НГО «Центр медико-екологічних проблем та оцінок ризику»; Асоціації професіоналів довкілля (ПАЕУ).

Експерт комісії з гігієнічного нормування хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»; комісії для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках щодо встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»; робочих груп за напрямком «Атмосферне повітря» Державної екологічної інспекції України та Управління екології та природних ресурсів КМДА; національного агентства з акредитації України (орган з інспектування; стандарт ISO/IEC 17020).

Беру участь у багатьох міжнародних проєктах з охорони довкілля,  Всесвітньої організації охорони здоров’я.