Дражнікова Анна Вікторівна

Випускниця 2007 р.

Я навчалась в НАУ на кафедрі екології у 2001-2007 роках. Саме навчання було насиченим та різноманітним: практики в ботанічних садах, наукових установах та на підприємствах транспортної галузі. Окрім фахових предметів, дуже сильною була хімічна підготовка студентів та якісне викладання англійської мови, що дало змогу через декілька років долучитися до “англомовного проєкту” в НАУ уже в якості викладача.

Визначальне значення мала можливість проходити стажування на філіях кафедри при різних академічних установах: Інститут гідробіології НАНУ, Інститут агроекології та природокористування НААН, Інститут геохімії навколишнього середовища НАНУ та інші.

Кафедра постійно залучала до викладання спеціальних дисциплін науковців НАНУ. Все це створювало продуктивне та творче середовище для розвитку і, як результат, підготовлена мною дипломна робота магістра отримала призове місце у конкурсі “Молодь на службі столиці – 2007”, а згодом дала змогу отримати ступінь кандидата наук НАУ. Уже під час навчання на магістратурі я влаштувалась на посаду інженера міжкафедральної лабораторії “Екобіобезпеки”, а через декілька років почала викладати на кафедрі біотехнології НАУ.