Тихенко Оксана Миколаївна

професор кафедри екології, д.т.н., доцент

Освіта: Національний авіаційний університет, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2006).

Кандидат технічних наук, спеціальність 05.26.01 «Охорона праці» (2017).

Тема дисертації «Заходи і засоби захисту працюючих від впливу електромагнітних полів ультрависоких і вищих частот» (захист 15 лютого 2017 року).

Вчені звання: доцент – по кафедрі екології (2019)

Основні дисципліни

Фізичне забруднення довкілля, основи планування експерименту, методологія прикладних досліджень в екології, обґрунтування екологічних проектів.

Наукове керівництво магістерськими та бакалаврськими дипломними роботами за напрямом дослідження: «Вплив фізичних факторів на довкілля»

Публікації: понад 100 наукових та навчально-методичних праць, з яких є співавтором 2 навчальних посібників та 3 лабораторних практикумів. Має 8 патентів України.

Наукові інтереси: вирішення сучасних екологічних проблем, що пов’язані з фізичним забрудненням довкілля, принципи та методи їх виявлення, оцінка наслідків для людини та екосистем. 

Підвищення кваліфікації

Національний транспортний університет
16.03.2017-18.05.2017
Тема підвищення кваліфікації: Формування екологічних компетенцій в умовах глобальних ризиків
Вид документа: Сертифікат про підвищення кваліфікації № 170/17

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4W8BCcgAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6459-6497

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194569510

Аудиторія: 5.607

Телефон робочий: 044-406-74-52