Саєнко Тетяна Василівна

професор кафедри екології, доктор пед. наук,  професор

Освіта: Київський політехнічний інститут,  хіміко-технологічний факультет, спеціальність «Технологія електрохімічних виробництв» (1975); 

Кандидат технічних наук, спеціальність 05.17.03 «Виділення срібла із азотнокислих електролітів у присутності поверхнево-активних речовин» (1979),

Доктор педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (2012).

Тема дисертації «Теоретичні і методичні основи екологічної підготовки фахівців у технічних університетах» (захист 23 лютого 2012).

Вчені звання: доцент – по кафедрі екологічного  аудиту (2007); професор — по кафедрі екології (2015).

Навчально-методична робота

Відповідальна й секретар науково-методичного семінару кафедри екології.

Основні дисципліни

Environmental Audit, Standardization of Anthropogenic Pressure on Natural Environment, Standardization and Certification in Ecology, Introduction into Majors, Природоохоронне законодавство. 

Наукове керівництво  здобувачкою PhD за напрямом дослідження: «Формування екологічної компетентності майбутніх архітекторів у закладі вищої освіти/університеті на засадах концепції неперервної освіти».

Підвищення кваліфікації

1. Національна академія педагогічних наук України. Університет менеджменту освіти.
26.10.2015-03.11.2015
Тема підвищення кваліфікації (стажування): Знайомство зі структурними підрозділами Університету менеджменту освіти, зокрема лабораторією проблем педагогіки та психології післядипломної педагогічної освіти і темами їх науковою-дослідницької та науково-методичної діяльністі.
Вид документа: Звіт про підвищення кваліфікації (стажування).

2. Державний заклад “Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління”.
19.10.2018-19.11.2018
Тема підвищення кваліфікації (стажування): Андрагогічні аспекти навчання слухачів напряму “Післядипломна освіта”.
Вид документа: Свідотство про під кваліф (стажування), N 01-C від 19.11.2018р.

3. Національна академія педагогічних наук України, Державний заклад вищої освіти “Університет менеджменту освіти”, Центральний інститут післядипломної освіти
26.04.2021р.- 26.11.2021р.
Тема стажування: Організація дистанційного навчання в закладах освіти.
Вид документа: Свідотство про підвищення кваліфікації СП 35830447/3083-21 від 26.11.2021р. 180 год/6 кр.

4. Інститут новітних технологій та лідерства НАУ
Тема стажування: Англ мова за профес спрямуванням.
Вид документа: Сертифікат ПА N 00141 від 28.09.2021р.

Публікації: близько 150 наукових, навчально-методичних, науково-популярних та літературних праць, з яких є автором та співавтором 5 монографій, 5 навчальних посібників, 4 патентів і 1 авторського свідотства.

Наукові інтереси: екологічна освіта та освіта у ноосферній парадигмі; екобезпека особистості та її енергоінформаційний потенціал.

Лавреат Всеукраїнської художньо-мистецької премії імені Івана Нечуя-Левицького 2021 року.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=YYEK41YAAAAJ&hl=uk

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-5326-9247

Аудиторія: 5.602.2

Телефон робочий: 044-406-76-16