Радомська Маргарита Мирославівна

Доцент кафедри екології

кандидат техн. наук, доцент

Освіта: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, інженерно-екологічний факультет, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2005).

Кандидат технічних наук, спеціальність 21.06.01 «Екологічна безпека» (2011).

Тема дисертації: «Підвищення екологічної безпеки паливозаправних об’єктів» (захист 07 квітня 2011 року).

Вчені звання: доцент – по кафедрі екології (2015).

Навчально-методична робота

Гарант ОПП «Екологія та охорона навколишнього середовища» за ОС «Бакалавр».

Основні дисципліни:

General Ecology and Neoecology, Soil Science, Hydrology, Human Ecology, Urban Ecology, Adaptation to Climate Changes, Bioindication and Biotesting, Biology

Наукове керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами за напрямом дослідження: «Зміна клімату», «Оцінка екологічного стану та відновлення екосистем», «Урбоекологія»

Підвищення кваліфікації

Державне підприємство “Івано-франківський науково-виробничий центр стандартизації,метрології та сертифікації
01.11.2018-30.11.2018
Тема підвищення кваліфікації (стажування): Дослідження якості сільськогосподарської продукції як компонент системного аналізу якості навколишнього середовища
Вид документа: Звіт про підвищення кваліфікації (стажування)

University of Gothenburg, Sweden
01.11.2018-30.11.2018
Web-based course and workshop in “Knowledge Exchange for Project Initiation (using conceptual case-study modeling)”
Вид документа: Сертифікат

Riga Technical University (Latvia), Uppsala University (Sweden), Abo Akademi University (Finland)
June, 15 – December, 15, 2022
BUP ESD Science Lab 2022 “A transdisciplinary ESD research platform for BUP teachers”
Вид документа: Сертифікат

Публікації: понад 80 наукових та навчально-методичних праць, з яких є автором та співавтором 2 навчальних посібників та 8 навчально-методичних видань.

Наукові інтереси: оцінка якості довкілля, екологічні проблеми міст, кліматичні зміни та їх наслідки.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=LKQ7zrAAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8096-0313

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId= 57219056934

Аудиторія: 5.607

Телефон робочий: 044-406-74-52