Павлюх Леся Іванівна

доцент кафедри екології, канд. техн. наук, доцент

Освіта: Національний авіаційний університет, факультет охорони довкілля, спеціальність «Технології та технологічне обладнання аеропортів» (2005).

Кандидат технічних наук, доцент, спеціальність 21.06.01 «Екологічна безпека».

Тема дисертації «Удосконалення технології очищення нафтовмісних стічних вод сорбентами рослинного походження».

Вчене звання: доцент – по кафедрі екології (2014).

Основні дисципліни:

Wastes Utilization and Recuperation, Methodology and Organization of Scientific Research in the Sphere of Environment, Physical Pollution of the Environment, Ecology and Air Transport (ICAO), Transport Ecology.

Наукове керівництво бакалаврськими, магістерськими роботами та аспірантами за напрямом дослідження «Управління та поводження з відходами».

Підвищення кваліфікації

1. Кафедра охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури.
26.03.2018-24.04.2018 (180 годин/6 кредитів ЄКТС).
Тема: Перспективні напрями сучасних наукових досліджень у сфері екологізації суспільства.
Документ: Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) / (Ф 03.02-42).

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіаремонтне підприємство «УРАРП».
09.03.2021–11.05.2021 (180 годин/6 кредитів ЄКТС).
Тема: Особливості екологічної політики авіапідприємств.
Документ: Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) / (Ф 03.02-42).

Публікації: понад 90 наукових та навчально-методичних праць, з яких є співавтором 3 навчальних посібників.

Наукові інтереси: управління та поводження з відходами; очищення стічних вод.

Google Scolar: https://scholar.google.com/citations?view_op=new_articles&hl=uk&imq=Lesia+Pavliukh&authuser=1#

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7715-4601

Аудиторія: 1.221.

Телефон робочий: 044-406-72-92.