Ольховик Юрій Олександрович

Професор кафедри екології

доктор техн. наук, старший дослідник

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, хімічний факультет, спеціальність «Неорганічна хімія» (1973).  

Кандидат геолого-мінералогічних наук, спеціальність 04.00.02 «Геохімія» (1985),

Доктор технічних наук, спеціальність 21.06.01 «Екологічна безпека» (2019).

Тема дисертації: «Наукові основи  прогнозування загроз забруднення довкілля при поверхневому захороненні радіоактивних відходів України » (захист 27 грудня 2018).

Вчені звання: старший дослідник – зі спеціальності «Екологічна безпека » (2022);  

Участь у наукових та громадських об’єднаннях:

•           член редакційних колегій наукових збірників та журналів «Екологічна безпека та технології захисту довкілля», «Геохімія техногенезу»;

•           член науково-технічної ради Державного агенства з управління зоною відчуження

•           член колегії Державної інспекції з ядерної і радіаційної безпеки

Основні дисципліни:

 «Екологія», «Екологічна безпека»,  «Основи планування експерименту», «Транспортна екологія», «Хімічні забруднення навколишнього середовища», «Системний аналіз якості довкілля», «Моделювання і прогнозування стану довкілля»

Наукове керівництво магістерськими роботами та аспірантами за напрямом дослідження: «Екологічна безпека»

Підвищення кваліфікації

1.  Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Дата захисту: 27.12.2018.
Тема: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності (21.06.01) Екологічна безпека.
Документ: Диплом доктора технічних наук ДД № 008400, дата видачі 05.03.2019.

2. Атестат старшого дослідника 000729 від 7.04.2022

Публікації: понад 120 наукових  праць, з яких є автором та співавтором 5 монографій   

Наукові інтереси: загальна екологія та радіоекологія, радіогеохімія, безпека поводження з радіоактивними відходами, включно кондиціювання і захоронення радіоактивних відходів; оцінка впливу на навколишнє середовище технологій поводження з радіоактивними відходами, екологічна безпека територій з техногенними і техногенно-підсиленими джерелами природного походження;  

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wYn68pwAAAAJ&hl=uk

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-5653-2370

Scopus:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56464311600

Publons: https://publons.com/researcher/T-4527-2019/

Аудиторія: 5.602

Телефон робочий: 044-406-77-92