Міхєєв Олександр Миколайович

професор кафедри екології, доктор біол. наук, ст.н.сп.

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, біологічний факультет, спеціальність «Біофізика» (1975 р.); кандидат біологічних наук, спеціальність 03.00.01 «Радіобіологія» (1983 р.),

Доктор біологічних наук, спеціальність 03.00.01 «Радіобіологія» (2014 р.).

Тема дисертації «Надклітинні механізми онтогенетичної радіоадаптації у рослин» (захист 25 червня 2014 р.).

Вчені звання: ст.н.сп. – зі спеціальності «Радіобіологія» (2003 р.);

Основні дисципліни:

Методологія та методика відновлення порушених екосистем, Методи захисту навколишнього середовища,

Управління екологічними  ризиками

Наукове керівництво магістерськими роботами та докторантами.

Публікації: понад 260 наукових та навчально-методичних праць, з яких є автором та співавтором 1 підручника та 5 монографій.

Наукові інтереси: методи захисту екосистем від техногенного навантаження, екологічні ризики, бфотестування та нормування екологічного навантаження.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=TJp6LI8AAAAJ&hl=uk

ORCID https://orcid.org/0000-0003-4763-4169