Лубський Микола Сергійович

Кандидат техн. наук

Освіта: Національний авіаційний університет, кафедра екології, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2013 р.).

Кандидат технічних наук, спеціальність 05.07.12 «Дистанційні аерокосмічні дослідження» (2017 р.)

Тема дисертації «Методика підвищення інформативності інфрачервоного аерокосмічного знімання на основі субпіксельної обробки сигналів» (захист 26 жовтня 2017 р.).

Основні дисципліни

Дистанційні методи досліджень у сфері захисту довкілля, дистанційний геоекологічний моніторинг

Публікації: понад 60 наукових праць, 5 патентів на винахід.

Наукові інтереси: космічний моніторинг компонентів навколишнього середовища, визначення фізичних характеристик земної поверхні дистанційними методами, геоекологічне моделювання.

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=Z9A7kkQAAAAJ&hl=ua

ORCID https://orcid.org/0000-0002-3545-0007