Білик Тетяна Іванівна

доцент кафедри екології, кандидат біологічних наук

Освіта: Донецький державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Біохімік.Викладач» (1980).

Кандидат  біологічних наук, спеціальність 03.00.17 «Гідробіологія» (1987).

Тема дисертації «Обмін макроергічних сполук у прісноводних риб у природних умовах існування».

Вчене звання:  доцент – по кафедрі екологічного аудиту (2008).

Нагороди: нагрудний знак НАУ «За сумлінну працю» (2008), нагрудний знак МОНУ «Відмінник освіти» (2018).

Навчально-методична і організаційна робота

Організація науково-практичних конференцій, конкурсів студентських наукових робіт, член журі всеукраїнських конкурсів, підготовка студентів до участі у конференціях, конкурсах, грантових програмах, співпраця з науковими установами НАН України та НАМНУ.

Основні дисципліни

Environmental Toxicology, Environmental Biochemistry, Ecology of Microorganisms, Environmental practice.

Наукове керівництво магістерськими роботами та аспірантами за напрямом дослідження: «Екотоксикологічний вплив полютантів та ремедіація довкілля »

Підвищення кваліфікації

Інститут гідробіології Національної академії наук України.
25.03.2019-23.04.2019
Тема підвищення кваліфікації (стажування): Удосконалення професійних умінь та навичок, необхідних для проведення навчальних занять.
Вид документа: Звіт про підвищення кваліфікації (стажування).

Публікації: понад 100 наукових та навчально-методичних праць, з яких є автором та співавтором  навчального посібника, 10 практикумів та методичних вказівок

Наукові інтереси: екологічна токсикологія; екотоксикометрія; гідроекологія; екологічна освіта.

Відзнака МОН України «Відмінник освіти» (2018).

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=pb3sIQUAAAAJ&hl=uk

Аудиторія: 5.609

Телефон робочий:  044-406-54-72