Заключний методичний семінар

На завершення навчального року кафедрою екології проведено заключний методичний семінар.
Це важлива частина роботи кафедри, яка сприяє професійному розвитку викладачів кафедри та
дозволяє ефективно вирішувати ті проблеми і виклики, які постають у педагогічній діяльності
працівників кафедри.
Перш за все, керівник методичного семінару проф. Саєнко Т.В. підвела підсумки проведеної
роботи. Особливу увагу було приділено курсу з розвитку навичок роботи з пакетом інструментів
он-лайн навчання Google Suit for Education. Даний курс був проведений завудівачкою лабораторії
електронних засобів дистанційного навчання НАУ Горожанкіною А.А. Запит на проведення такого
тренінгу був сформований кафедрою після розгляду результатів опитування здобувачів щодо
якості наданих освітніх послуг. Зокрема кілька респондентів відзначили низький рівень володіння
дистанційними засобами навчання викладачів кафедри. Учасники позитивно оцінили курс, але
переважна більшість викладачів відзначила, що є потреба у поглибленні знань.
З підсумками роботи, проведеної за рік гарантами освітніх програм, виступили доцент кафедри
Радомська М.М. та професор Матвєєва І.В. Серед іншого, ними було представлено план роботи на
наступний рік та внесені пропозиції для формування плану методичних семінарів наступного
навчального року. При обговоренні перспектив розвитку ОПП, гаранти спільно сформулювали
задачі по розвитку у здобувачів м’яких навичок та досвіду роботи у групі, який важко отримати за
умов дистанційного навчання.
Підвела підсумок завідувачка кафедри Дудар Т.В., яка відзначила позитивні результати роботи
семінару і разом з тим звернула увагу на необхідність оновлення його змісту і ролі в удосконаленні
і розвитку кафедри.