Обговорення стратегії розвитку кафедри

16 червня на кафедрі екології відбулося обговорення стратегії розвитку кафедри. Зміни в соціально-економічній ситуації в країні, законодавчі інновації, трансформації ринку праці, – все це створює нові виклики для роботи випускових кафедр.

Для такої динамічної галузі як охорона довкілля постійні зміни є одною з характерних особливостей професії. Стандарт вищої освіти за спеціальністю наголошує, що спеціалісти з екології повинні в першу чергу бути здатними до швидкої адаптації до нових умов і ефективної роботи у складному середовищі. Разом з цим, вибір можливих сфер діяльності для випускників-екологів є дуже широким, що ускладнює формування дієвої навчальної програми, яка б охоплювала всі можливі напрямки роботи.

Зважаючи на ці нюанси професії та необхідність постійного покращення роботи кафедри було прийнято рішення про широке обговорення перспектив, до якого  були запрошені стейкхолдери, представники студентства, аспіранти та колишні випускники.

Завідувач кафедри екології Дудар Т.В. представили присутнім своє бачення стратегії розвитку кафедри за основними напрямками діяльності. При розробці стратегії були враховані особливості сучасної екологічної ситуації в Україні, а також інформація про кар’єрних шлях випускників, зібрана і проаналізована протягом останнього року.

Свої пропозиції внесли гаранти освітніх програм ОС «Бакалавр» та «Магістр» – Радомська М.М. та Матвєєва І.В., а також відповідальна за наукову діяльність кафедри Черняк Л.М. Важливим внеском у обговорення стали виступи випускників кафедри, а нині аспірантів – Горобцова І.В. та Горбачової О.С., які вже мають досвід роботи за фахом. Представники організацій, що приймають на роботу випускників спеціальності, зокрема, ДУ «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі НАНУ» відзначили важливість впровадження новітніх методів дослідження у освітні компоненти, що пропонує кафедра. Представниця НЕК «Укренерго» Якименко Г.М., яка також є  Членом технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля» та Професійної асоціації екологів України, зазначила важливість доручення кафедри до новітніх мультидисциплінарних досліджень на рівні Мінекології та міжнародних організацій, спрямованих на розробку програм і методів відновлення навколишнього середовища.

Підсумовуючи обговорення, завідувач кафедри зазначила, що пріоритетними напрямки роботи кафедри повинна стати не лише якісна підготовка екологів, а й міжнародна співпраця та спільна наукова діяльність всіх співробітників, які разом можуть забезпечити якісну роботу за багатьма напрямками.