Науково-дослідна практика магістрів групи 101М з спеціальності 101 «Екологія».

Відповідно до навчального плану студенти першого курсу групи 101М проходили науково-дослідну практику в період 10.06.2024-30.06.2024

Науково-дослідна практика – вид навчальної роботи, який спрямований на поглиблення та закріплення теоретичних і практичних знань, отриманих магістрами у процесі навчання, набуття і вдосконалення практичних навичок за обраною магістерською програмою

Науково-дослідна практика магістрів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища» для здобуття кваліфікаційного рівня магістра з  спеціальності 101 «Екологія».   Метою науково-дослідної практики є набуття студентом професійних навичок та вмінь здійснення самостійної науково-дослідної та педагогічної роботи

Предметом науково-дослідної практики є поглиблення навичок самостійної наукової роботи, розширення наукового світогляду студентів, дослідження проблем практики та вміння  визначати тему, структуру та логіку майбутньої магістерської роботи.

Слід відзначити, що в період 2023-2024 начального року характерною особливістю науково-дослідної практики є різноманітність  базових об’єктів   практики з  спеціальності 101 «Екологія».    Таким об’єктами    на договірних засадах стали державні, муніципальні, суспільні, комерційні і некомерційні організації, підприємства  і установи, що здійснюють функції  забезпечення екологічної безпеки і на яких можливе вивчення й збір матеріалів, пов’язаних з виконанням випускної кваліфікаційної роботи. Якщо конкретизувати, то   об’єктами науково-дослідної практики виступили науково-дослідницькі організації (Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Прилуцька дослідна станція  Українського науково-дослідного інституту садівництва Національної академії аграрних наук України), навчальні заклади (Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління), громадські екологічні організації (ГО Всеукраїнська екологічна ліга). Але в загальному плані більшість базових об’єктів науково-дослідної практики становили різноманітні виробничі організації, що свідчить про практичну спрямованість майбутньої магістерської роботи.

Серед наданих звітів хочу відзначити роботу здобувача вищої освіти 1 курсу 101 М групи Лялюк Наталії Сергіївни, яка була безпосередньо залучена до розробки плану управління відходами у Волинській філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Здобувач вищої освіти 1 курсу 101 М групи  Бовсунівська Тетяна Анатоліївна під час практики на ТОВ “Гулянецький щебзавод” ознайомилася з методиками аналізу якості щебню і отримала змогу самостійно провести аналіз зразків продукції на міцність та інші показники якості.

У якості загального висновку можна зазначити, що під час проходження практики студенти в основному виконали планові завдання, визначили основні напрямки і проблемні питання в напрямку розробки дипломної роботи, напрацювали відповідний план дій, що буде реалізовано під час безпосередньо дипломного проектування.

В результаті студенти першого курсу групи 101М отримали високі оцінки – 8 осіб «відмінно», 4 особи «добре», і 1 особа – «задовільно».

Професор кафедри екології, д.т.н.  Ю.О.Ольховик


 [УзМ1]