Доцент кафедри екології ФЕБІТ Лариса Черняк взяла участь у роботі спеціальної секції «Universities as Leaders for Sustainable Development – Practices from Different Regions of Europe «AGENDA»»

Доцент кафедри екології ФЕБІТ Лариса Черняк взяла участь у роботі спеціальної секції «Universities as Leaders for Sustainable Development – Practices from Different Regions of Europe «AGENDA»» організованої Центром досліджень Сталого розвитку Факультету менеджменту Лодзинського Технічного університету (м. Лодзь, Польща) у співпраці з Програмою Бальтійських університетів (BUP), в межах проведення 2nd Scientific Conference from the series: «Universities Facing Challenges of Sustainable development».

Метою організації спеціальної секції був огляд діяльності та передового досвіду щодо того, як університети залучені до реалізації 17 цілей сталого розвитку (ЦСР) прийнятий ООН. Беручи до уваги понад тридцятирічний досвід просування ідеї сталого розвитку, серед основних завдань роботи спеціальної секції було порівняння практики та діяльності у цій галузі університетів із країн Балтії та досвід інших європейських країн.

Учасниками засідання було представлено доповіді з наведеними прикладами реалізації ЦСР при забезпеченні освітньої діяльності, під час проведення наукових досліджень та, як це пов’язано з реорганізацією власних практик університетів у сфері сталого управління природними ресурсами, формування екологічно чистого середовища та застосування інклюзивних практик.

Лариса Черняк представила доповідь «Green Transition of Engineering Education» про досвід кафедри екології ФЕБІТ НАУ у реалізації ЦСР в освітній та науковій діяльності. Зокрема, яким чином кафедрою екології реалізовується Стратегія сталого розвитку та зелена трансформація інженерної освіти через створення нових можливостей для набуття екологічних компетентностей студентами інженерних спеціальностей та сучасних знань щодо забезпечення Сталого розвитку. Насьогодні «зелена трансформація» інженерної освіти є однією із складових реалізації Європейського зеленого курсу, до якого долучилась і Україна. Метою зеленої трансформації інженерної освіти є формування відповідних екологічних компетентностей у майбутніх інженерів.

По завершенні обговорення сучасних тенденцій у забезпеченні Сталого розвитку, учасниками конференції було зроблено висновки про те, що академічні установи можуть і мають бути як би природними фасилітаторами процесів зеленої трансформації сучасного суспільства та переходу до зеленої економіки, забезпечуючи, зокрема, передачу знань для практичного застосування впровадження Сталого розвитку в межах підприємств, організацій, міст, місцевих громад тощо.