16.11.2021
  58

Зустріч зі стейкхолдерами кафедри екології

11.11.2021р. кафедрою екології ФЕБІТ організовано та проведено чергову зустріч стейкхолдерів, здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та випускників кафедри з метою обговорення освітньо-наукової програми (ОНП) за спеціальністю 101 “Екологія”, обміну думками щодо удосконалення підготовки здобувачів для подальшого кар’єрного зростання.

Під час зустрічі представники усіх сторін висловили побажання та рекомендації щодо наповнення та подальшого розвитку програми навчання за ОНП PhD. Стейкхолдери Станкевич С.А. (Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі НАН України), Міхєєв О.М. (Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України), Петросян А.А. (Інститут громадського здоров’я ім. Марзєєва НАМН України), Якименко А.М. (НЕК Укренерго) та випускники відзначили високий рівень підготовки випускників усіх рівнів, звернули увагу на необхідність продовження співпраці не тільки у напрямі працевлаштування, але й у напрямі сучасних тенденцій інтеграції до Європейської співдружності. В цілому ОНП PhD отримало позитивний відгук від учасників зустрічі, а випускники, що працюють у сфері охорони довкілля висловили подяку викладачам кафедри за рівень своєї професійної підготовки.