15.12.2021
  121

Зустріч з стейкхолдерами кафедри хімії і хімічної технології

14.12.2021р. кафедрою хімії і хімічної технології ФЕБІТ організовано та проведено чергову зустріч колективу кафедри, здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з стейкхолдерами з метою обговорення освітньо-наукових програм за спеціальністю 161  «Хімічні технології та інженерія», а також освітньо-професійних програм першого бакалаврського рівня «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів» і  «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів».

 Стейкхолдери Сімейко К.В. (Інститут газу НАН України), Нілов О.Є. (УкрНДІ «Ресурс») відзначили високий рівень підготовки випускників усіх рівнів. Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо удосконалення підготовки здобувачів для подальшого їх кар’єрного зростання. Представники усіх сторін висловили побажання та рекомендації щодо наповнення та подальшого розвитку програм навчання за ОНП PhD та ОПП. Так, зокрема, стейкхолдер Сімейко К.В., звернув увагу на необхідність продовження співпраці не тільки у напрямі працевлаштування, але й у напрямку розвитку академічної мобільності здобувачів. У ході обговорення були означені заходи на короткострокову перспективу щодо сприяння залучення здобувачів та викладачів кафедри до більш активної співпраці із закладами вищої освіти та науковими установами, активізації внутрішньої та міжнародної академічної мобільності.